PDA

View Full Version : TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN MIX NHẠC  1. MỤC LỤC PH̉NG NHẠC SÁNG TÁC
  2. Mục Lục Tiếng Hát Thành Viên
  3. FTP & CÁCH POST NHẠC
  4. Sofftware và cách thu và mix tiếng hát
  5. Cách dùng effect để mix nhac
  6. Đề nghị mở Khóa đào tạo Ca Sĩ cấp tốc !
  7. Tài liệu chia xẻ Kinh Nghiệm Ca Hát
  8. THANH NHẠC: LƯ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH