PDA

View Full Version : Gc Ring SAO RƠI 1. Miền đất lưu vong
 2. Cho đến mai sau
 3. Tnh Đến Mong Manh
 4. Vĩnh Cửu
 5. Rừng thu
 6. Lời ht cuối đời
 7. Thin đng bơ vơ
 8. Rực vầng trăng khuyết
 9. Đi Bờ
 10. Trn thng ngy đ qua
 11. Nỗi buồn
 12. Chiếc bng trong hồn ta
 13. Tơ vương chiều thu
 14. Say dấu vng xưa
 15. Xin Cn Gọi Tn Nhau
 16. Tnh khc thứ nhất
 17. Đợi chờ
 18. Đng đy Xun đ
 19. Nguyệt khc
 20. Nửa hồn thương đau
 21. Ghi Ơn Người Chiến Sĩ
 22. Chờ mộng
 23. D xanh
 24. Ly c ph nguội
 25. Hoi Cảm