PDA

View Full Version : Nghe ngm, đọc Thơ 1. Danh sch Audio ngm / đọc Thơ
 2. Bch Huyền : Giọng-Vng cho Thơ&Nhạc
 3. Những ma thu trước - Việt Dương Nhn
 4. Thổn thức - Ướt Mi
 5. CHT TNH HĐHP
 6. một cht g để nhớ ...
 7. Cuộc sống đẹp - Vĩnh Lim
 8. Giao cảm - Vĩnh Lim
 9. Bi Thơ Thng Tư-TrầnTrungạo-ChiếnDịchThngTưĐen đọc
 10. Lối Về Qu Cũ-thơ Nguyển B Lăng- Cờ Vng đọc
 11. Bi Ph- Người Đ Lạt- Cờ Vng đọc
 12. Hồ Trường
 13. Mẹ - Thơ Vĩnh Lim
 14. NGY CỦA MẸ (CAMLI NTMT)
 15. Em Như
 16. Mời nghe "Ngm Thơ"
 17. Thơ vdn - Uyn Phương Minh Nguyệt diễn ngm
 18. Thơ Nhạc Uyn Phương Minh Nguyet
 19. UPMN NGM THƠ CỦA CC THI SĨ MGP
 20. Chiếc nn bi thơ trong trận bo dn tộc
 21. anh-hng dn-tộc lịch-sử tranh-đấu
 22. Knh mời qu thơ hữu nghe ngm thơ!
 23. Tnh Ca Mun Thuở Của Người Việt Nam - Thơ Mặc Giang (Hồng Vn ngm)
 24. MẸ ƠI
 25. TNH CHA
 26. Cy Đn Gnh (Camli NTMT)
 27. HNH ẢNH MỘT NGƯỜI MẸ ....
 28. diễn ngm thơ KhangNhii
 29. Khi Chiều Qu Mẹ
 30. Thơ - nhạc Mộc
 31. Thơ Nhạc - Kim Tin