PDA

View Full Version : Pḥng NGOẠI NGỮ 1. TỰ ĐIỂN PHIÊN DỊCH REVERSO
 2. Lễ Tạ Ơn
 3. un peu d'humour
 4. Tiếng Hát Loài Chim Di
 5. Tự Tại Đón Xuân - Satisfied to Welcome Spring
 6. Khi Tôi Chết
 7. The Cost of a Border Wall vs. the Cost of Illegal Immigration
 8. Đời Chan Hoà Những Tin Yêu
 9. Khúc Sông Cầu
 10. Tôi Tin
 11. Nói Với Bạn Bè
 12. Tôi May Mắn
 13. Tạ Ơn Mẹ
 14. Nụ Hôn Đầu
 15. Chuyện Mùa Đông
 16. Bản Thân
 17. Sóng Thời Gian
 18. Ước Muốn
 19. Chuyến Tàu Titanic
 20. Tự Tại Đón Xuân
 21. Học tiếng Đức với Minh Châu - Schritte
 22. Tiếng Đức cho người mới bắt đầu - Học vẹt với Minh Châu