PDA

View Full Version : HY VNG LN ĐỒNG BO ƠI !!việtdươngnhn
03-31-2009, 08:30 AM
HY VNG LN ĐỒNG BO ƠI !!

Ton Dn Hy Đứng Ln Lật Đổ Bạo Quyền CSVN Đan Tm Cống Hiến Xứ Sở Cho Bọn B Quyền Đầu Xỏ Xm Lược c n .....

gAqzLpb8Mxg

việtdươngnhn
03-31-2009, 10:35 AM
Lửa Bolsa - Lửa Saigon

84xQhKKH1rg&feature=related

việtdươngnhn
03-31-2009, 10:42 AM
Nổi Lửa Đấu Tranh

ECAFjlcRW94&feature=related

Tnh Qu
04-23-2009, 01:37 PM
gS1eSJ4BIQA