PDA

View Full Version : Jane Fonda - Bạn Có Biết Tôi Là Ai ?saolinh
04-03-2009, 08:18 AM
Bạn Có Biết Tôi Là Ai ?

Đây là một chuyện rất đáng đọc! Đài Phát Thanh America FM đang truyền thanh một phần của chương tŕnh “Có Ai Đang Nghe Không” sáng nay.

Câu hỏi đầu tiên là: Hôm nay qúy vị có truyện nào đáng kể trong tiết mục “Có biết tôi là ai không?” thường lệ không?

Một phụ nữ gọi vào nói rằng cách đây vài năm khi đến thăm người cậu tại trai chăn nuôi ở Billing, tiểu bang Montana, bà có dịp đi ăn tối tại một nhà hàng mà không giữ chỗ trước. Thực khách phải đợi chừng 45 phút, và trước đó đă có nhiều chủ nông trại và các bà vợ xếp hàng đứng chờ.

Ted Turner và người vợ đă ly dị là Jane Fonda vào nhà hàng và muốn có một bàn. Người nữ tiếp viên cho biết là phải đợi 45 phút. Jane Fonda liền hỏi người tiếp viên, “Cô có biết tôi là ai không?” Người nữ tiếp viên trả lời: “Biết chứ, nhưng mà Bà vẫn phải đợi 45 phút”

Jane Fonda lại hỏi: Quản Lư hiện có ở đây không. Khi người quản lư bước ra, ông ta hói khách: Thưa tôi có thể làm ǵ được không ạ?

Ted Turner và Jane Fonda hỏi: Ông biết chúng tôi là ai chứ? Viên quản lư nhà hàng trả lời: “Biết chứ, nhưng mà những người đến trước cũng đang chờ, tôi không thể sắp chỗ cho hai người trước họ được”

Ted liền ngỏ ư muốn nói chuyện với chủ tiệm. Khi chủ tiêm bước ra, Jane Fonda lại hỏi: Ông biết tôi là ai không” Chủ tiệm trả lời “Có, biết chứ (bởi v́ tôi không quên được kẻ đă đâm sau lưng tôi). Mà ông có biết tôi là ai không? Tôi là chủ nhà hàng này và tôi là cựu chiến binh chiến trường Việt Nam. Ông bà không những không được sắp chỗ ngồi trước những bạn bè và láng giềng của tôi đang đứng đợi ở đây, mà c̣n không có chỗ tối nay và các tối khác! Chào ông bà!

Chuyện chỉ xảy ra ở Hoa Kỳ. Một quốc gia thật tuyệt vời phải không? Hay là ǵ? Với quư vị đọc được chuyện này, đây là chuyện có thật và tên của nhà hàng là: Sir Scott’ Oasis Steahouse, 204 W. Main, Manhattan, MT. 59741.

Nếu Quư Vị đến đây, xin ngă mủ chào, và thưởng thức một đĩa steak, thưởng cô tiếp viên. Hăy chuyển cho nhau tin này! Chúng ta không bao giờ quên kẻ phản bội đất nước chúng ta.

Người sưu tầm và chuyễn ngữ: LÊ MINH KHÔI

Vĩnh Liêm
04-03-2009, 06:25 PM
Bạn Có Biết Tôi Là Ai ?

Đây là một chuyện rất đáng đọc! Đài Phát Thanh America FM đang truyền thanh một phần của chương tŕnh “Có Ai Đang Nghe Không” sáng nay.

Câu hỏi đầu tiên là: Hôm nay qúy vị có truyện nào đáng kể trong tiết mục “Có biết tôi là ai không?” thường lệ không?

Một phụ nữ gọi vào nói rằng cách đây vài năm khi đến thăm người cậu tại trai chăn nuôi ở Billing, tiểu bang Montana, bà có dịp đi ăn tối tại một nhà hàng mà không giữ chỗ trước. Thực khách phải đợi chừng 45 phút, và trước đó đă có nhiều chủ nông trại và các bà vợ xếp hàng đứng chờ.

Ted Turner và người vợ đă ly dị là Jane Fonda vào nhà hàng và muốn có một bàn. Người nữ tiếp viên cho biết là phải đợi 45 phút. Jane Fonda liền hỏi người tiếp viên, “Cô có biết tôi là ai không?” Người nữ tiếp viên trả lời: “Biết chứ, nhưng mà Bà vẫn phải đợi 45 phút”

Jane Fonda lại hỏi: Quản Lư hiện có ở đây không. Khi người quản lư bước ra, ông ta hói khách: Thưa tôi có thể làm ǵ được không ạ?

Ted Turner và Jane Fonda hỏi: Ông biết chúng tôi là ai chứ? Viên quản lư nhà hàng trả lời: “Biết chứ, nhưng mà những người đến trước cũng đang chờ, tôi không thể sắp chỗ cho hai người trước họ được”

Ted liền ngỏ ư muốn nói chuyện với chủ tiệm. Khi chủ tiêm bước ra, Jane Fonda lại hỏi: Ông biết tôi là ai không” Chủ tiệm trả lời “Có, biết chứ (bởi v́ tôi không quên được kẻ đă đâm sau lưng tôi). Mà ông có biết tôi là ai không? Tôi là chủ nhà hàng này và tôi là cựu chiến binh chiến trường Việt Nam. Ông bà không những không được sắp chỗ ngồi trước những bạn bè và láng giềng của tôi đang đứng đợi ở đây, mà c̣n không có chỗ tối nay và các tối khác! Chào ông bà!

Chuyện chỉ xảy ra ở Hoa Kỳ. Một quốc gia thật tuyệt vời phải không? Hay là ǵ? Với quư vị đọc được chuyện này, đây là chuyện có thật và tên của nhà hàng là: Sir Scott’ Oasis Steahouse, 204 W. Main, Manhattan, MT. 59741.

Nếu Quư Vị đến đây, xin ngă mủ chào, và thưởng thức một đĩa steak, thưởng cô tiếp viên. Hăy chuyển cho nhau tin này! Chúng ta không bao giờ quên kẻ phản bội đất nước chúng ta.

Người sưu tầm và chuyễn ngữ: LÊ MINH KHÔI


Chuyện này hay quá, Sao Linh và Lê Minh Khôi ơi ! Mà chỉ có ở Mỹ mới dám làm như thế ! Và chỉ có cựu chiến binh Mỹ mới dám làm như vậy !:rose1: