PDA

View Full Version : Tại Sao Anh Bịt Miệng Tôi (bài hát hay)việtdươngnhân
06-10-2009, 09:29 AM
Nước Việt Nam CHXHCN

Quốc Gia không có Tự Do Hạnh Phúc, lănh đạo bởi toàn bọn Việt Gian vô học, phản nước hại dân, nơi mà hầu hết dân chúng đều muốn trốn chạy.

"Tại Sao Anh Bịt Miệng Tôi ?"

http://www.congdongnguoiviet.fr/Images/PhienToaBitMieng.jpg


Vb8BAQNRCFQ