PDA

View Full Version : Việt Nam: Nh́n Bạn Ra Thù, Thấy Thù Tưởng Bạnnang
09-04-2009, 08:00 PM
Việt Nam: Nh́n Bạn Ra Thù, Thấy Thù Tưởng Bạn
Phạm Trần

Hoa thịnh Đốn.- “ Trước những biến động phức tạp của t́nh h́nh thế giới, sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, đă và đang có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị và đạo đức, phai nhạt lư tưởng, mất cảnh giác, giảm sút ư chí chiến đấu, kém ư thức tổ chức kỷ luật, tha hoá về lối sống, quan liêu, xa rời quần chúng. Một số đảng bộ, chi bộ vẫn c̣n t́nh trạng mất dân chủ, hoạt động tự phê b́nh và phê b́nh c̣n nặng h́nh thức, để cho chủ nghĩa cá nhân chi phối, nội bộ mất đoàn kết, làm suy giảm ḷng tin của nhân dân đối với Đảng.

Đây là một nguy cơ tiềm tàng của Đảng cầm quyền, đ̣i hỏi Đảng phải tiếp tục thực hành những biện pháp đồng bộ, có hiệu quả nhằm khắc phục và loại trừ, bảo đảm Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh.”

Đó là lời nh́n nhận của Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam trong bài phát biểu tại tại Hà Nội ngày 1/9 (2009) trong dịp kỷ niệm “Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9” mà đảng Cộng sản Việt Nam tự nhận của riêng họ.

Nhưng tại sao những chứng hư tật xấu của người Cộng sản Việt Nam vẫn c̣n “là một nguy cơ tiềm tàng”, sau 34 năm đất nước đă “quy về một mối” và 40 năm “thực hiện Di chúc của Hồ Chí Minh” ?

Bởi v́ :

Thứ nhất, bản thân người Cộng sản đă chứng minh họ có học cũng như không. Trong lời nói cũng như việc làm của đảng và nhà nước CSVN từ bao nhiêu năm nay đă chứng minh không bao giờ họ theo đúng phương châm “nói và làm”. Trong Di chúc mà đảng nói là của Hồ Chí Minh để lại, họ Hồ bảo đảng viên “phải giữ ǵn sự đoàn kết, nhất trí của Đảng như giữ ǵn con ngươi của mắt ḿnh. Trong Đảng, phải thực hành dân chủ rộng răi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê b́nh và phê b́nh... Phải có t́nh đồng chí thương yêu lẫn nhau”, nhưng đảng viên lại chia rẽ, phe cánh, kèn cựa, độc tài và chỉ biết phê b́nh người khác và t́m mọi cách bảo vệ người của phe ḿnh khi bị tố cáo.

Thứ hai, Hồ Chí Minh bảo : “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ ǵn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lănh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân", nhưng rất nhiều đảng viên có chức, có quyền lại không có phẩm chất, “cách miệng” nhiều nhơn “cách mạng” và tham nhũng, thối nát hơn mọi người.

Luật pḥng, chống Tham nhũng đă có từ năm 2005, nhưng đến nay, 4 năm sau, đảng đă bắt được bao nhiêu kẻ ăn cắp của công, hay bỏ tù được mấy cán bộ, đảng viên bị tố cáo đă ăn cướp miếng cơm, mánh áo của dân?

C̣n chuyện “đấy tớ thật trung thành của nhân dân” như thế nào ? Mọi người hăy bảo nhau bắc thang lên hỏi ông Trời xem đến bao giờ người dân mới hết bị các “quan cách mạng” và “cán bộ chủ nhân” đè đấu, bóp cổ?

Phê b́nh như vậy có chủ quan hay bôi nhọ không? Hăy đọc Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương đảng, Phó Trường ban Tuyên giáo Trung ương nói về t́nh trạng cán bộ, đảng viện hiện nay tại Cuộc Hội thảo "40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức : “ Nh́n chung, tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên thể hiện sự vững vàng về chính trị, sự trong sạch về đạo đức, lối sống, song, một bộ phận, do không chịu rèn luyện, phấn đấu, do tác động hằng ngày của mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế… đă để cho chủ nghĩa cá nhân phát triển, trượt dài trong sự tha hóa. Chủ nghĩa cá nhân, như Bác Hồ đă chỉ rơ, đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm: quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lăng phí; người mắc bệnh cá nhân chủ nghĩa làm việc ǵ cũng xuất phát từ ḷng tham muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân ḿnh, không nghĩ ǵ đến lợi ích của giai cấp, của nhân dân.”

Để biết thêm chứng bệnh “cá nhân chủ nghĩa” của người Cộng sản Việt Nam của thời điểm năm 2009, hăy theo dơi Nguyễn Văn Vinh phân tích trong báo Quân đội Nhân dân ngày 2/9 (2009) : “ Ở nước ta hiện nay, những người mang nặng chủ nghĩa cá nhân (CNCN) thường có những điểm giống nhau là: Trong cuộc sống hằng ngày, họ luôn t́m cách vun vén cho lợi ích riêng và gia đ́nh họ; tính toán đem lại lợi ích cho một nhóm người “cùng cánh” có lợi ích ràng buộc với nhau; hoặc ít hoặc không quan tâm, chăm lo tới lợi ích chính đáng, thiết thực của tập thể, đơn vị và xă hội. Có người mang nặng CNCN, v́ chỉ muốn ḿnh là người nhanh chóng được thăng quan, tiến chức hoặc có quyền cao, chức trọng mà bán rẻ lương tâm, t́m cách “đánh gục” những người trung thực, thẳng thắn, những người có năng lực khi những người này dám nói sự thật về những khuyết điểm của đơn vị và phê b́nh họ khi có khuyết điểm. Có người “háo danh”, muốn ḿnh được nổi tiếng trước đơn vị, trong tổ chức, trong quần chúng, khi thấy có ai đó thực đức, thực tài hơn ḿnh th́ tỏ ra khó chịu, đố kỵ, nói xấu, thậm chí t́m mọi cách nhằm vô hiệu hóa uy tín của những người này trong cơ quan, đơn vị.

Có người v́ để CNCN lấn át nên đă thoái hóa, biến chất, sa đọa về đạo đức, lối sống, tham nhũng, trục lợi, buôn lậu, làm giàu phi pháp, sống thực dụng, chạy theo đồng tiền…”

Dưới thời Hồ Chí minh, có những người mang tật xấu nguy hiểm này không ? Hồ Chí Minh viết về các phấn tử này trên báo Nhân Dân ngày 3-2-1969 qua bút hiệu tắt T.L. : “Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc ǵ cũng nghĩ đến lợi ích riêng của ḿnh trước hết. Họ không lo "ḿnh v́ mọi người" mà chỉ muốn "mọi người v́ ḿnh".

Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lăng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu mệnh lệnh. Họ không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ.

Cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân.”

Vậy ra đây là chứng bệnh kinh niên của người Cộng sản Việt Nam nên trong Bài phát biều ngày 2/9 (2009), Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đảng mới gọi những chứng hư, tật xấu trong cán bộ, đảng viên “là một nguy cơ tiềm tàng của Đảng cấm quyền”.

Đó là thái độ nhận lỗi có thiện chí, nhưng cạnh đó, vẫn có nhiều cán bộ, đảng viên ngành tuyên truyền lại quay mũi dùi tấn công và đổ lỗi cho “các thế lực thù địch” đă cấu kết với số “phần tử bất măn” ở trong nước lợi dụng những khó khắn, bất cập để bôi nhọ nhà nước và tấn công đảng CSVN.

Phùng Hữu Phú viết trong Tạp chí Tuyên giáo ngày 20-8-2009: “Chúng đặc biệt chú trọng thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà b́nh” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, tiến công bằng mọi mưu ma chước quỷ nhằm làm tan ră niềm tin của chúng ta vào chủ nghĩa Mác-Lênin, vào CNXH và con đường đi lên CNXH, vào vai tṛ lănh đạo và đường lối cách mạng của Đảng, làm tha hoá nền văn hoá dân tộc và con người Việt Nam. Hiện nay các thế lực thù địch đang triệt để sử dụng những thành tựu của khoa học, công nghệ, trước hết là công nghệ thông tin, tiến hành một cuộc chiến tranh tâm lư - thông tin vô cùng tinh vi, thâm độc, xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, kích động, phân hoá nhằm đánh vào nội bộ Đảng, chia rẽ, đối lập nhân dân với Đảng, thúc đẩy quá tŕnh tự chuyển hoá, tự diễn biến kết hợp chuẩn bị lực lượng, tiến hành bạo loạn, lật đổ chế độ của chúng ta. Để xây dựng một chế độ tốt đẹp, bốn mươi năm qua và những năm sắp tới chúng ta phải nhận thức cho rơ và kiên quyết đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch.”

QUÂN ĐỘI CỨU ĐẢNG

Đại tá, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hưởng - Viện Khoa học Xă hội Nhân văn quân sự - Bộ Quốc pḥng c̣n cảnh giác trên Báo Quân đội Nhân dân ngày 27-8-2009 rằng nếu không có đoàn kết và đồng thuận, không có ổn định th́ không thể phát triển được.

Hưởng viết: “Các thế lực thù địch cũng hiểu rất rơ điều đó, cho nên chúng dùng mọi cách, sử dụng mọi biện pháp có thể để gây mất ổn định, tạo ra trong xă hội tâm lư bất măn, chống đối đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Thời gian gần đây, các thế lực thù địch t́m mọi cách tiếp cận với những người chúng gọi là “dân oan”, lôi kéo, tạo ra lực lượng chống đối chính quyền, chống đối chế độ. Các tổ chức phản động lưu vong như “Việt Tân”, “Đảng nhân dân hành động”, “Viễn tượng Việt Nam”, “Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam”… ở nước ngoài tập trung chỉ đạo các đối tượng trong nước, phát triển lực lượng ṇng cốt trong số đối tượng bất măn, cơ hội chính trị để chống phá cách mạng nước ta. Chúng t́m cách tiếp cận và “hỗ trợ” một số công nhân ở các khu công nghiệp đ́nh công, kích động quần chúng nhân dân khiếu kiện. Chúng sử dụng triệt để các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là mạng Internet để tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; phê phán sự điều hành của Chính phủ; kích động tư tưởng chống đối; khai thác những vấn đề bức xúc về kinh tế, xă hội để kích động khiếu kiện, biểu t́nh, phá rối an ninh, trật tự xă hội. Âm mưu, thủ đoạn chống phá này thật nguy hiểm.”

Đến phiên Thượng tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang ,Viện Khoa học Xă hội Nhân văn quân sự - Bộ Quốc pḥng th́ hằn học hơn với ư kiến “đa nguyên, đa đảng”.

Quang viết trên Báo Quân đội Nhân dân ngày 26/08/2009 : “Bấy lâu nay các thế lực thù địch với Việt Nam vẫn rêu rao tư tưởng "đa nguyên chính trị", "đa đảng đối lập", ḥng truyền bá và kích động tư tưởng dân chủ vô chính phủ, loại bỏ sự lănh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Tuy nhiên, chúng ta đă nhiều lần khẳng định không chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.”

Quang lập luận cù nhầy rằng: “Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không phải là chế độ chính trị của chế độ xă hội chủ nghĩa…. Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không bảo đảm được dân chủ đích thực. Bản chất của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân… Lịch sử cách mạng Việt Nam thời kháng chiến chống thực dân, đế quốc đă xuất hiện và phủ định đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập như một tất yếu tự nhiên….”

Chưa hết,phe Quân đội c̣n cử Đại tá, Tiến sĩ Trần Ngọc Tuệ (Viện Khoa học Xă hội Nhân văn quân sự - Bộ Quốc pḥng) tiếp tay trong chiến dịch chống “các thế lực thù địch” trên Báo Quân đội Nhân dân ngày 25/08/2009.

Tuệ gay gắt: “Thời gian gần đây các thế lực thù địch dồn dập tung ra trên các mạng thông tin điện tử và thông qua một số cơ quan báo chí nước ngoài những tài liệu truyền bá quan điểm sai trái, bịa đặt, vu cáo với những thủ đoạn tinh vi, thâm độc nhằm gieo rắc sự hoài nghi về chủ nghĩa xă hội và con đường đi lên chủ nghĩa xă hội ở nước ta, ḥng làm lung lạc ư chí, xói ṃn ḷng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta vào mục tiêu lư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xă hội. Chúng cho rằng muốn xóa bỏ chủ nghĩa xă hội ở Việt Nam, điều trước hết cần làm mở các chiến dịch làm xói ṃn ḷng tin của nhân dân ta vào con đường xă hội chủ nghĩa, vào sự lănh đạo của Đảng.

Trong hoạt động phá hoại niềm tin và ư chí của nhân dân ta vào con đường xă hội chủ nghĩa, các thế lực thù địch coi việc xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh-nền tảng tư tưởng của cách mạng Việt Nam là khâu đột phá.”

Tuy không đề cập đến Cuốn phim về Sự thật Về Hồ Chí Minh của Phong trào Quốc dân Đ̣i Trả Tên Sài G̣n mới phổ biến trên ṭan cầu, Tuệ đă đả kích những ai có chủ tâm hạ bệ Hồ Chí Minh : “Nhằm thực hiện mưu đồ xóa bỏ ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tư tưởng, t́nh cảm của các tầng lớp nhân dân, các thế lực thù địch luôn t́m mọi lư lẽ chứng minh rằng, chủ nghĩa xă hội là sự lựa chọn sai lầm, sự tụt hậu của đất nước là do Đảng ta đi theo học thuyết Mác - Lê-nin. Gần đây, chúng c̣n trắng trợn đưa ra những luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, kể cả việc vu cáo bịa đặt, xuyên tạc trắng trợn về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Người. Điều đó càng cho thấy tính chất thâm độc của các hoạt động phá hoại nhằm tước bỏ vũ khí tư tưởng của nhân dân ta. Nguy hiểm hơn là chúng hướng bộ máy tuyên truyền phản động đó vào giới trẻ, trong đó có không ít trí thức, học sinh, sinh viên, thanh niên... những chủ nhân tương lai của đất nước và là những người hàng ngày, hàng giờ tiếp cận rất nhanh với các phương tiện thông tin hiện đại. Mục đích của chúng là làm cho các thế hệ kế tiếp phai nhạt lư tưởng và niềm tin cách mạng, ngả theo quan điểm của hệ tư tưởng tư sản, từng bước chệch hướng xă hội chủ nghĩa...”

Trước “cuộc tấn công tư tưởng” của nhiều tầng lớp nhân dân trong và ng̣ai nước, Tuệ đưa ư kiến với đảng: “Để chống lại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ ảnh hưởng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần xă hội, cần đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và đổi mới việc giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho các đối tượng. Mỗi người cần có sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, bảo đảm sự gắn bó chặt chẽ giữa nghiên cứu, học tập với bảo vệ, vận dụng sáng tạo và hành động theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong chiến lược "diễn biến ḥa b́nh", công kích vào sự lănh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gây mâu thuẫn, chia rẽ nhân dân với Đảng là một thủ đoạn cực kỳ thâm độc của các thế lực thù địch nhằm làm suy giảm ḷng tin của nhân dân vào sự lănh đạo của Đảng.

Truyền bá hệ tư tưởng tư sản, gieo rắc lối sống thực dụng trong xă hội cũng là một thủ đoạn cực kỳ thâm hiểm của các thế lực thù địch nhằm làm cho các thế hệ người Việt Nam, trước hết là thế hệ trẻ xa rời những giá trị truyền thống của dân tộc và bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa xă hội. Các thế lực thù địch coi thủ đoạn này là cách làm có hiệu quả để dần dần loại bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lănh đạo của Đảng ra khỏi đời sống xă hội. Thực hiện thủ đoạn này, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng, mạng internet, các sách, báo tạp chí, băng đĩa, phim ảnh từ nước ngoài đưa vào nước ta để tuyên truyền các quan điểm tư sản về chính trị, đạo đức, lối sống, làm thui chột những giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc vốn đề cao tư tưởng đoàn kết, yêu nước, thương ṇi, sống nhân ái thủy chung, t́nh nghĩa, lao động cần cù sáng tạo, đấu tranh anh dũng, kiên cường bất khuất.

Điểm lại những thủ đoạn trên, chúng ta khẳng định các thế lực thù địch với chế độ xă hội chủ nghĩa ở Việt Nam đă và đang ráo riết làm tất cả những ǵ có thể để nhằm lung lạc ư chí và ḷng tin của nhân dân ta vào con đường xă hội chủ nghĩa. Mục tiêu cuối cùng của chiến lược "diễn biến ḥa b́nh" là xóa bỏ chủ nghĩa xă hội ở Việt Nam. Khi mỗi người nhận thức rơ ư đồ thâm độc của kẻ thù, kiên định mục tiêu lư tưởng và niềm tin vào sự nghiệp đổi mới đất nước, không ngừng bồi dưỡng ḷng yêu nước, ḷng tự hào và tự tôn dân tộc, kiên quyết chiến đấu, hy sinh v́ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xă hội th́ không một thế lực thù địch nào có thể lái chúng ta đi chệch con đường xă hội chủ nghĩa.”

Như vậy xem ra đảng CSVN đang lúng túng tột độ trong mặt trận tư tưởng và không biết phải xoay sở ra sao để bảo vệ đảng và “chiếc phao” Hồ Chí Minh cho khỏi bị ch́m. Có điều là trong lúc các cán bộ ngành tuyên giáo và chính trị của Nhà nước và Quân đội cứ loay hoay chống các “thế lực thù địch” và “diễn biến ḥa b́nh’ th́ kẻ thù đích thực là người Trung Hoa từ phương Bắc lại đang lừng lững ập đến bao vây từ biền Đông vào tới đất liền ở khu vực Tây nguyên, Nóc nhà của Đông Dương.

Có lẽ chỉ có những kẻ mắc chứng bệnh “quáng gà” mới hành động như thế. -/-