PDA

View Full Version : 108 Anh Hùng Lương Sơn BạcThienQuang
09-05-2009, 09:54 AM
Danh sách các thủ lĩnh Lương Sơn Bạc


http://img9.imageshack.us/img9/4839/chandung108luongsonbac.jpg

36 vị sao Thiên Cương ___ 72 vị sao Địa Sát

Các thủ lĩnh Lương Sơn Bạc tập hợp họ tên, có kèm theo biệt hiệu "ngoài đời" và tên của v́ sao "chiếu mệnh" của các thủ lĩnh Lương Sơn Bạc trong truyện Thủy hử của Thi Nại Am, một tác
Phẩm văn học cổ điển Trung Quốc.

Mỗi thủ lĩnh. Có những biệt hiệu gắn liền với đặc điểm ngoài đời, sở trường vơ thuật hoặc tính cách của người đó.

Tuy nhiên, có những tên hiệu chỉ mang ư nghĩa xưng danh để tăng thêm tiếng tăm.

Khai lập Lương Sơn

http://img30.imageshack.us/img30/2873/001thietthapthienvuongt.jpg

Các anh hùng Lương Sơn Bạc thường được nhắc tới gồm có 108 người, tuy nhiên trên thực tế phải là 109 người, nếu tính cả Tiều Cái. Xa hơn nữa, chủ trại đầu tiên là Vương Luân, song Vương

Luân nhanh chóng bị trừ khử không đóng vai tṛ ǵ đối với sự phát triển của Lương Sơn Bạc và do đó không được nhắc tới và không được tính vào hàng ngũ các anh hùng Lương Sơn.

Thác Tháp Thiên Vương Tiều Cái. Mặc dù Tiều Cái không chính thức thuộc về 108 anh hùng Lương Sơn Bạc v́ trúng tên chết sớm ở trại Tăng Đầu, nhưng xét ra Tiều Cái là người lănh tụ đầu

tiên từ lúc Lương Sơn mới mở. Đối với các anh hùng Lương Sơn Bạc, từ Tống Giang trở đi, Tiều Cái là thủ lĩnh tối cao và nếu không v́ cái chết của Tiều Cái, Tống Giang có thể không trở

thành thủ lĩnh của Lương Sơn.

Và sau cái chết của Tiều Cái, ông được xem là tinh thần, là thánh tổ, được 108 anh em tôn kính, như vậy coi như Lương Sơn cũng chỉ có 108 anh hùng mà thôi, và Tiều Cái chính là thủ

lĩnh của 108 v́ sao kia

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-05-2009, 10:08 AM
001 Thiên Khôi Tinh Hô Bảo Nghĩa (người kêu gọi bảo vệ chính nghĩa) Tống Giang Tổng Đầu Lĩnh (Hào Kiệt)

http://img32.imageshack.us/img32/2861/002capthoivutonggiang.jpg

Trong lịch sử
Tống Giang được đề cập tới trong Tống sử vào tháng 2 năm 1122 (Tuyên Ḥa thứ 3) thời Tống Huy Tông với chi tiết là tri châu Trương Thúc Dạ chiêu hàng ông và không có ǵ giống như được đề cập trong Thủy hử.

Trong tác phẩm Thuỷ hử
Trong tác phẩm Thuỷ hử của Thi Nại Am, ông là một trong những nhân vật chính, có tên hiệu là Hô Bảo Nghĩa (Người kêu gọi chính nghĩa), c̣n gọi là Tống Áp Ty, Tống Công Minh hay Cập Thời Vũ. Tống Giang là vị đầu lĩnh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc sau khi Triều Cái thọ tiễn qua đời. Nghĩa quân của ông hoạt động ở các tỉnh Sơn Đông và Hồ Nam, trước khi đầu hàng triều đ́nh.

Tống Giang nổi tiếng là người tốt, hay giúp đỡ nhiều người nên tiếng đồn khắp nơi. Đầu tiên là việc Tống Giang báo tin giúp Tiều Cái, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng... chạy thoát lên Lương Sơn Bạc. V́ Hà Đào được lệnh đến báo quan phủ bắt bọn cướp đồ lễ sinh nhật của Sái Kính. May sao lại ngay giờ trưa, quan phủ nghỉ; Hà Đào mới vào quán trà đợi, gặp Tống Giang. Hà Đào vô t́nh tiết lộ cho Tống Giang biết bọn cướp là Tiều Cái, Ngô Dụng... Tống Giang lừa Hà Đào ngồi đợi, phóng ngựa như bay đến báo tin cho Tiều Cái. Nhờ đó mà Tiều Cái có thời gian thu xếp việc nhà và cùng với các anh em hảo hán thoát thân. Chính v́ việc này mà sau khi lên Lương Sơn Bạc, Tiều Cái và Ngô Dụng quyết mời Tống Giang lên tụ nghĩa cho bằng được. Sau khi Tống Giang lên làm đầu lĩnh Lương Sơn Bạc, điểm lại thấy anh em có cả thảy 108 người, vui mừng khôn xiết, liền lập đàn tế trời đất. Đến ngày thứ 49 th́ tự nhiên trời nổi sấm rồi một luồng hào quang xé bầu trời xẹt xuống phía Nam. Tống Giang cho người đào lên th́ thấy một văn bia ghi chữ cổ, nhờ người dịch ra th́ ở đó ghi đầy đủ tên của 108 vị đầu lĩnh Lương Sơn Bạc. Tống Giang rất mừng, đổi tên Tụ Nghĩa Sảnh thành Trung Nghĩa Đường. Rồi từ đó t́m cách quy thuận triều đ́nh. Sau khi được triều đ́nh ân xá cho quy thuận. Tống Giang cùng các anh hùng Lương Sơn Bạc lập được nhiều chiến công hiển hách.

Cái chết
Sau khi dẹp được giặc Phương Lạp, đầu lĩnh Lương Sơn Bạc chỉ c̣n 27 người về kinh đô. Tống Giang được phong chức quan cai trị ở Sở Châu. Do bị gian thần hăm hại nên Tống Giang đă chết khi uống phải ngự tửu (rượu vua ban) có thuốc độc. Thực ra Tống Giang đă biết trong rượu có độc, nhưng v́ rượu vua ban, không thể không uống, nên ông phải chết trong đắng nhục. Chi tiết này càng thể hiện rơ rằng Tống Giang là một kẻ ngu trung, "một mực theo triều đ́nh".


http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-05-2009, 10:18 AM
002_Thiên Cương Tinh Ngọc Kỳ Lân (Lân ngậm ngọc) Lư Tuấn Nghĩa Phó Đầu Lĩnh (Hào Kiệt)

http://img32.imageshack.us/img32/3972/003ngockylanluutuannghi.jpg

Lư Tuấn Nghĩa, ngoại hiệu là Ngọc Kỳ Lân, người thành Hà Bắc (liệt vào hàng Tam kiệt Hà Bắc), được Tống Giang nghe danh và rất muốn thu nạp. Tống Giang sai quân sư Ngô Dụng đi thuyết hàng, Tuấn Nghĩa trúng kế, lên Lương Sơn Bạc bị bắt trói, Tuấn Nghĩa chưa muốn hàng nên nhất quyết đ̣i về. Về nhà th́ thấy đă bị vợ và một gă nô gia là Lư Cố phản bội, Lư Tuấn Nghĩa cùng gia nô trung thành là Yến Thanh giết chết Lư Cố và người vợ, rồi kéo nhau lên Lương Sơn Bạc, không ngờ Tuấn Nghĩa bị quân triều đ́nh bắt. Tống Giang sai Thạch Tú đến cứu, nhưng Thạch Tú cũng bị bắt luôn. Lư Tuấn Nghĩa và Thạch Tú bị phạt đi đày, Tống Giang bèn sai Sài Tiến hối lộ hai viên công sai là Sái Phúc, Sái Khánh hăy giữ tính mạng của hai người. Anh em họ Sái cùng Lư Tuấn Nghĩa kéo nhau lên Lương Sơn Bạc luôn. Vốn Tiều Cái chỉ định "ai giết được Sử Văn Cung, th́ người đó làm chủ Lương Sơn Bạc". Tuy nhiên, khi Lư Tuấn Nghĩa làm được điều đó th́ Tống Giang đă tiếm lấy ghế chủ Lương Sơn Bạc.

Lư Tuấn Nghĩa là mẫu anh hùng một đánh trăm người nhưng có thể thấy món bơi lội là hơi kém (bị Trương Thuận bắt ở vũng Lương Sơn). Lư Tuấn Nghĩa có cô vợ phản bội chồng gian díu với Yên Quản gia. Cuộc đời Lư Tuấn Nghĩa sa vào ṿng trộm cướp kể như là một mất mát của xă hội phong kiến Triều nhà Tống-Trung Hoa

Sau này đánh bại Phương Lạp, Lư Tuấn Nghĩa được thăng hàm Vũ công đại phu, bổ chức An phủ sứ kiêm Binh mă Phó Tổng quản Lư Châu. Nhưng rồi bị gian thần hăm hại, cho uống rượu có thủy ngân, lúc đi thuyền về Lư Tuấn Nghĩa muốn đứng đầu mũi thuyền tiêu khiển, không ngờ thuỷ ngân đă chạy vào tuỷ, vào bụng dưới, Lư Tuấn Nghĩa run chân đứng không vững, lại v́ chếnh choáng hơi men nên sẩy chân rơi xuống sông Hoài ở chỗ nước sâu mà chết đuối.


http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-05-2009, 12:24 PM
003 Thiên Cơ Tinh Trí Đa Tinh (mưu trí sáng tựa ngàn sao) Ngô Dụng Chánh Quân Sư

http://img196.imageshack.us/img196/710/004tridatinhngodung.jpg

Ngô Dụng (吴用) hay c̣n gọi là Trí Đa Tinh (智多星) là một trong 36 Thiên Cang Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong tiểu thuyết Thủy Hử của Thi Nại Am. Ngô Dụng xếp ngôi thứ 3 trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Ngô Dụng có túc trí đa mưu, về tài mưu lược quân sự có thể ngang hàng Gia Cát Lượng và được Tiều Cái và Tống Giang trọng dụng. Ngô Dụng là người đầu tiên pḥ tá Tiều Cái từ lúc mới thành lập Lương Sơn.

Trong cuộc Nam chinh đánh Phương Lạp, Ngô Dụng bày mưu hiến kế, lập được nhiều công trạng, được trao chức Thừa tuyên sứ quận Vũ Thắng. Khi nghe tin Tống Giang và Lư Quỳ đă chết th́ cùng Hoa Vinh treo cổ tự tử ở đầm Lục Nhi-một nơi trông rất giống Lương Sơn Bạc.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-05-2009, 12:27 PM
004 Thiên Nhàn Tinh Nhập Vân Long (Rồng luồn mây) Công Tôn Thắng (Chánh Phương Sĩ)

http://img196.imageshack.us/img196/7373/005nhapvanlongcontontha.jpg

Công Tôn Thắng (公孙胜), bí danh là "Nhập Vân Long" (入云龙), là một nhân vật trong tiểu thuyết Thủy Hử - một tác phẩm văn học cổ điển thuộc một trong Tứ Đại Danh Tác của tác giả Thi Nại Am, Trung Quốc. Công Tôn Thắng là một trong 36 Thiên Cang Tinh, 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Công Tôn Thắng là đạo sỹ của Toàn Chân Đạo.

Lúc quân Lương Sơn chuẩn bị đi đánh Phương Lạp, Công Tôn Thắng đă bỏ đại quân phiêu bạt giang hồ, sau này truyền đạo cho Phàn Thụy, Chu Vũ, cả ba cùng vân du, tu tiên.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-05-2009, 02:53 PM
005 Thiên Dũng Tinh Đại Đao (Đao lớn) Quan Thắng Mă Quân Thanh Long Tướng (Vơ Tướng)

http://img32.imageshack.us/img32/4501/005daidaoquanthang.jpg

Quan Thắng (关胜) có biệt hiệu là Đại Đao (大刀), là một trong 36 Thiên Cang Tinh, đă cùng với hai phó tướng là Tuyên Tán và Hách Tư Văn gia nhập Lương Sơn Bạc.

Sau đó, triều đ́nh phái hai viên mănh tướng là Đan Đ́nh Khuê và Ngụy Định Quốc đến đánh Lương Sơn bạc, Quan Thắng đă trổ tài dụ tướng. Quan Thắng đă lập nhiều chiến công trong trận đánh Phương Lạp. Khi về kinh được trao chức Tổng quản Binh mă phủ Đại Danh. Sau này Quan Thắng đi thao luyện quân mă trở về, nhân lúc say rượu, sẩy chân ngă ngựa, lâm bệnh rồi mất.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-05-2009, 02:55 PM
006 Thiên Hùng Tinh Báo Tử Đầu (Báo chúa, con báo dẫn đầu) Lâm Xung[2] Mă Quân Xích Long Tướng (Vơ Tướng)

http://img32.imageshack.us/img32/5232/006baotudaulamxung.jpg

Lâm Xung là một vị quan nhân đầu bịt khăn xanh ḿnh mặc lạc bào tay cầm quạt Tây Xuyên, đầu beo, mắt tṛn, hàm én, râu cọp, ḿnh cao tám thước, niên kỷ chừng 34-35 tuổi.

Cùng với Quan Thắng, Tần Minh, Hô Duyên Chước, ông là một trong những người có vơ công cao cường nhất Lương Sơn Bạc, có kỹ thuật đánh Bát xà mâu cực kỳ điêu luyện. Lâm Xung vốn có thù sâu với Cao Cầu, nhưng lần nào cũng không giết được Cao Cầu. Sau khi đánh bại Phương Lạp, Lâm Xung bị bệnh cảm gió, Tống Giang cho người chữa măi không khỏi, bèn để Lâm Xung ở lại chùa Lục Ḥa, giao cho Vơ Ṭng chăm sóc. Nửa năm sau th́ Lâm Xung qua đời.


http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-05-2009, 02:58 PM
007 Thiên Mănh Tinh Tích Lịch Hỏa (tính nóng như lửa) Tần Minh Mă Quân Hổ Tướng (Vơ Tướng)

http://img42.imageshack.us/img42/7528/007tichlichhoatanminh.jpg

Tần Minh (秦明) là một nhân vật trong truyện Thủy hử của Thi Nại Am, có biệt hiệu là Tích Lịch Hỏa (霹雳火) do tính cách nóng như lửa. Tần Minh cũng thuộc vào một trong 36 Thiên Cang Tinh là Thiên Mănh Tinh. Tần Minh có tài sử dụng cây Lang nha côn rất thiện nghệ, sức khỏe muôn người khó địch nổi, trước làm Thống chế ở phủ Thái Châu, sau biết tin Hoa Vinh theo Tống Giang lên Lương Sơn th́ hết sức tức giận, và được tri phủ Thái Châu cho đi bắt Hoa Vinh, nhưng lại thất bại và chịu theo Tống Giang lên Lương Sơn tụ nghĩa. Tần Minh lập rất nhiều công to ở Lương Sơn như trong trận đánh Chúc Gia Trang, Tần Minh đánh Chúc Bưu bị thương. Trong trận đánh thành Tăng Đầu đă giết chết một trong năm anh em họ Tăng là Tăng Sách, tuy nhiên, ông cũng bị thọ thương khi giao đấu với Sử Văn Long- chiến tướng giỏi nhất của quân Tăng Đầu Thị.

Sau khi Tống Giang quy thuận triều đ́nh đi đánh Phương Lạp, trong một trận đánh qua núi Ô Long (c̣n gọi là Ô Long Lĩnh ), Tần Minh nằm trong toán quân của Lư Tuấn Nghĩa theo đường hẻm núi đánh tắt vào thành quân Phương Lạp , trong khi đại quân do Tống Giang chỉ huy tiến công theo đường chính và đánh chính diện. Mục đích của quân Lương Sơn là tận dụng thời gian khi quân triều đ́nh chưa kịp tới tranh công để hạ dứt điểm một trong những thành tŕ cuối cùng của quân Phương Lạp. Tuy vậy, họ không ngờ đă bị đối phương mai phục ở đường hẻm, quân của Lư Tuấn Nghĩa thua to. Trong trận này, Tần Minh bị giết chết.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-05-2009, 03:00 PM
008 Thiên Uy Tinh Song Tiên (hai roi) Hô Diên Chước Mă Quân Hổ Tướng (Vơ Tướng)

http://img42.imageshack.us/img42/6316/008songtienhodienchuoc.jpg

Hô Duyên Chước (呼延灼), đôi khi phiên âm thành Hồ Diên Chước, là một trong 36 Thiên Cang Tinh, sao Thiên Uy, biệt hiệu là Song Tiên (双鞭) - do ông chuyên dùng vũ khí là hai ngọn roi thép.

Hô Duyên Chước đă cùng các tướng: Hàn Thao, Bành Kỷ, Lăng Chấn,... dưới lệnh triều đ́nh đi đánh Lương Sơn Bạc, các tướng ấy đầu bị bắt và quy hàng Lương Sơn Bạc. Hô Duyên Chước cũng bị Ngô Dụng sai Quách Thịnh đặt bẫy bắt sống và trở thành một trong 108 vị anh hùng Lương Sơn. Sau đó, Hô Duyên Chước mời Đại Đao Quan Thắng cùng tụ nghĩa.

Sau khi được chiêu an, Hô Duyên Chước đă lập được rất nhiều công lao cho Lương Sơn Bạc như đẩy lui giặc Liêu, bắt sống tướng Liêu Ngột Nhan Diên Thọ, b́nh định hai cuộc khởi nghĩa của Điền Hổ, Vương Khánh. Sau đó, Hô Duyên Chước lại theo Tống Giang tiêu diệt Phương Lạp ở Giang Nam, khi trở về Hô Duyên Chước được vua phong chức Binh mă chỉ huy sứ Ngự doanh.

Về sau, quân Kim sang xâm lược nhà Tống do Ngột Truật cầm đầu truy kích vua Tống Cao Tông, Hô Duyên Chước lúc này đă ở ẩn tại huyện Hải Điểm, địa phận B́nh Giang đă cứu giá, chiến đấu với Ngột Truật để bảo vệ vua Tống. Nhưng không may, Hô Duyên Chước do tuổi cao sức yếu nên đă tử trận. Sau đó vua Tống Cao Tông đă phải bỏ chạy và đi t́m Nhạc Phi ở Ngưu Đầu Sơn.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-05-2009, 03:02 PM
009 Thiên Anh Tinh Tiểu Lư Quảng (Lư Quảng nhỏ Hoa Vinh Mă Quân Bát Hổ Tiên Phong Sứ (Vơ Tướng)

http://img42.imageshack.us/img42/3305/009tieulyquanhoavinh.jpg

Hoa Vinh (花荣), biệt hiệu Tiểu Lư Quảng (小李广), là một nhân vật của Thủy Hử, tác giả Thi Nại Am (có người cho rằng đây là bút danh của La Quán Trung), Hoa Vinh là một trong 36 Thiên Cang Tinh Hoa Vinh được mọi người kính trọng do ḷng trung thành và ḷng can đảm trong chiến đấu. Trong tiểu thuyết, Hoa Vinh là người có môi đỏ thắm, răng trắng đẹp, mặt khôi ngô và trẻ trung, ngực nở nang, vai rộng. Hoa Vinh là bạn tâm giao của Tống Giang. Hoa Vinh có tài bắn tên, có thể bắn đôi lá liễu trong cách xa một 100 bước chân.

Kết thúc cuộc đời
Sau khi về triều, Tống Giang v́ ngu trung, tự sát theo mệnh lệnh của vua, buộc Lư Quỳ phải uống rượu độc để cùng chết. Ngô Dụng và Hoa Vinh, sau khi mang xác Tống Giang và Lư Quỳ đi chôn, cũng treo cổ tự vẫn ở cùng chỗ 2 ngôi mộ.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-07-2009, 01:19 PM
10 Thiên Quư Tinh Tiểu Toàn Phong (cơn lốc nhỏ) Sài Tiến Quân Lương Lệnh Sử (Hào Kiệt)

http://img3.imageshack.us/img3/1360/010tieutoanphongsaitien.jpg

Sài Tiến (柴进, bính âm: Chái J́n), biệt danh là 'Tiểu Toàn Phong' (小旋风, Cơn lốc nhỏ), người Hoành Hải quận, Thương Châu, là nhân vật ḍng dơi quư tộc và bí ẩn trong tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc Thủy Hử. Sài Tiến là một trong 36 Thiên Cang Tinh. Dù là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, nhưng Sài Tiến là người có ḍng máu hoàng tộc: Sài Tiến là cháu đích tôn của Sài Vinh tức Chu Thế Tông, hoàng đế nhà Đại Chu trong thời Ngũ Đại Thập Quốc.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-07-2009, 01:20 PM
11 Thiên Phú Tinh Phác Thiên Bằng (chim bằng (đại bàng vút trời) Lư Ứng Mă Quân Bát Hổ Tiên Phong Sứ (Vơ Tướng)

http://img3.imageshack.us/img3/5377/011phacthiendieulyung.jpg

Lư Ứng (李应) có biệt hiệu là Phác Thiên Bằng, là một trong 36 Thiên Cang Tinh trong tiểu thuyết Thủy Hử của Thi Nại Am, Lư Ứng sử dụng vũ khí kiếm và phi đao, cưỡi ngựa bắn cung môn nào cũng xuất sắc. Là một địa chủ giàu có, có tinh thần nghĩa hiệp tương thân tương ái "giang hồ". Tiêu biểu cho khí khái anh hùng xả thân v́ chiến hữu. Là một trong 108 anh hùng Lương Sơn có vơ nghệ giỏi nhất. Trong cuộc đụng độ vũ trang giữa Lương Sơn bạc với Chúc gia trang, Lư Ứng đă không tham gia và bị thương do trợ giúp Thạch Tú, Dương Hùng, Thời Thiên.

Lư Ứng đă bị Tống Giang lôi kéo lên Lương Sơn sống cuộc đời lạc thảo

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-07-2009, 01:22 PM
12 Thiên Măn Tinh Mỹ Nhiệm Công (ông tốt râu) Chu Đồng Quân Lương Lệnh Sử (Hào Kiệt)

http://img3.imageshack.us/img3/8378/012mynhiemcongchudong.jpg

Chu Đồng (朱仝), có biệt hiệu Mỹ Nhiệm Công (美髯公), là một trong 36 Thiên Cang Tinh của tiểu thuyết Thủy Hử của Thi Nại Am. Chu Đồng có khuôn mặt vóc dáng rất giống Quan Vũ. Vơ công cũng khá, làm chức Đô đầu.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-07-2009, 01:25 PM
13 Thiên Cô Tinh Hoa Ḥa Thượng (sư mặt rỗ) Lỗ Trí Thâm Mă Quân Thống Bộ Đầu Lĩnh (Vơ Tướng)

http://img44.imageshack.us/img44/3315/013hoahoathuonglotritha.jpg

Lỗ Trí Thâm 鲁智深, biệt hiệu là Hoa Ḥa Thượng (花和尚) là một nhân vật trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy Hử của tác giả Thi Nại Am (có giả thuyết cho rằng đây là bút danh của La Quán Trung). Lỗ Trí Thâm là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, một trong 36 Thiên Cang Tinh, sao Thiên Cô Tinh.


Chân dung
Lỗ Trí Thâm tên thật là Lỗ Đạt, vốn làm chức Đề hạt ở Đông Kinh, được mô tả là người lực lưỡng, mặt tṛn tai lớn, mũi thẳng mồm vuông, hai bên mép có một hàng râu xoăn xoăn, ḿnh cao tám thước, vai rộng đầy ôm, cách ăn mặc ra dáng một tay quan vơ. Ông quen biết với Cửu Văn Long-Sử Tiến, Đả Hổ Tướng-Lư Trung, Tiểu Bá Vương-Chu Thông, v́ giết Trấn Quan Tây-Trịnh Đồ nên bị truy nă, phải cắt tóc đi tu trên núi Ngũ Đài Sơn, làm môn đệ của trưởng lăo Trí Chân.

Ông có sức khỏe cường tráng, nhổ bật gốc dương liễu ở trước chùa Trấn Quốc. Lâm Xung thấy thế rất mến, hai người kết làm bạn. Lỗ Trí Thâm làm nhiều ơn nghĩa đối với Lâm Xung. Sau này ông cùng Thanh Diện Thú-Dương Chí, Thao Đao Quỷ-Tào Chính cướp chùa Bảo Châu trên núi Nhị Long Sơn, chiêu nạp hảo hán. Về sau tất cả cùng lên Lương Sơn Bạc. Sau khi cùng Vơ Ṭng bắt sống Phương Lạp, ông và Vơ Ṭng muốn ở luôn tại chùa Lục Ḥa để tu.


Hậu Thủy hử
Một tối hai người đang ngủ say th́ Lỗ Trí Thâm nghe thấy tiếng sóng triều tín trên sông Tiền Đường, tưởng là quân địch liền chạy ra, gặp các sư, được giải thích cho về sóng triều tín, ông mới nhớ lại 4 câu thơ mà sư phụ ông-trưởng lăo Trí Chân đă nói cho ông (Phùng Hạ nhi cầm-Gặp Hạ th́ bắt-ông đă bắt sống tướng Hạ Hầu Thành của Phương Lạp; Ngộ Lạp nhi chấp-Gặp Lạp th́ trói-ông đă bắt trói Phương Lạp; Thính triều nhi viên, Kiến tín nhi tịch-Nghe tiếng triều tín, đến lúc viên tịch), rồi ông viên tịch (chết) ngay tối hôm đó.


Do giải cứu Lôi Hoành mà Chu Đồng bị đi đày, lại bị Ngô Dụng bày kế hăm hại giết chú nhóc con quan mà cuối cung Chu Đồng phải khăn gói lên Lương Sơn làm giặc cướp.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-07-2009, 01:37 PM
14 Thiên Thương Tinh Hành Giả (sư đi khuyến thiện, khất thực) Vơ Ṭng Mă Quân Thống Bộ Đầu Lĩnh (Vơ Tướng)

http://img33.imageshack.us/img33/5540/014hanhgiavotong.jpg

Vơ Ṭng (武松) hay Vũ Tùng, ngoại hiệu Hành giả, là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong Thủy Hử Truyện. Vơ Ṭng cũng xuất hiện trong Kim B́nh Mai- một tác phẩm dựa trên câu chuyện của Thủy Hử, và một số tác phẩm khác.

Vơ Ṭng đánh hổ

Vơ Ṭng đả hổTrong dân gian, nhắc đến Vơ Ṭng là người ta nghĩ đến 1 nhân vật dũng mănh, cũng v́ câu chuyện "Vơ Ṭng đả hổ" (Vơ Ṭng đánh hổ) nổi tiếng:

Trên đường về quê thăm anh, khi đi ngang qua huyện Dương Cốc (nay là thành phố Liễu thành), ông ghé vào một tửu quán, bên ngoài ghi là "Uống 3 chén không nên qua đồi". Vơ Ṭng là một người mê rượu, thấy ḍng chữ này rất khó chịu, hỏi tại sao th́ chủ quán kể có chuyện con hổ thành tinh chuyên ăn thịt người trên đồi Cảnh Dương, ai uống quá say không nên đi qua đó. Vơ Ṭng nghe vậy rất phẫn nộ, uống một mạch hết rượu trong quán.

Chiều hôm đó, ông đang trong cơn say, một ḿnh cầm gậy lên đồi t́m Hổ. Sớm hôm sau gặp Hổ, ông cầm gậy vờn với mănh thú tới tối. Đến lúc trời chạng vạng sáng, sau khi dùng nhiều mưu kế mà không được, ông vứt gậy, một tay nhận đầu hổ xuống đất, một tay đấm, con hổ bể gáo chết tươi[1].

Nhờ chuyện này Vơ Ṭng được huyện lệnh của vùng phong chức Đô Đầu.


Vơ Ṭng giết chị dâu
Vơ Ṭng c̣n nổi tiếng nghĩa hiệp với câu chuyện "Vơ Ṭng sát tẩu" (Vơ Ṭng giết chị dâu) sau đây:

Anh trai Vơ Ṭng tên Vơ Đại Lang làm nghề bán bánh hấp, là người lùn, dung mạo xấu xí nhưng có vợ là Phan Kim Liên rất đẹp nhưng cũng rất đa t́nh. Nhân dịp Vơ Ṭng về thăm anh, Phan Kim Liên thấy h́nh dung tuấn kiệt, mấy lần đ̣i tư thông với Vơ Ṭng nhưng đều bị cự tuyệt.

Sau đó Vơ Ṭng có việc phải đi xa, Phan Kim Liên ở nhà lựa lúc Vơ Đại Lang đi bán bánh, tư thông với tên nhà giàu Tây Môn Khánh. Việc bị Vơ Đại Lang phát hiện, hai người bày mưu rồi giết hại Vơ Đại Lang. Vài ngày sau khi Vơ Đại chết, Vơ Ṭng quay về, nghe tin dữ liền đi báo quan. Nhưng quan sợ uy thế của Tây Môn Khánh, không dám xử. Thế là Vơ Ṭng, trước tiên t́m tới nhà giết chết Tây Môn Khánh cho hả giận, rồi mới tự ḿnh đi t́m chứng cứ điều tra. Cuối cùng dưới sự chứng kiến của 3 người hàng xóm, ông ép Phan Kim Liên khai nhận tội rồi mổ bụng, cắt đầu ả, đem ruột và đầu lên tế vong linh anh trai ḿnh.

Sau vụ này, Vơ Ṭng bị khép tội giết người, trên đường đi lưu đày, ông trốn thoát, gặp Lỗ Trí Thâm và cả hai cùng ư lên Lương Sơn Bạc, nhập bọn với Tống Giang, Tiều Cái.

http://img9.imageshack.us/img9/6253/mavotonghangchau.jpg

Mộ Vơ Ṭng ở Hàng Châu


Vơ Ṭng mà đả hổ
Tại Kiến Dương Cang
Gặp anh thời giữa đàng...

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

Hương B́nh
09-08-2009, 12:44 PM
:rose1:Thiên Quang ,anh có tài liệu này hay qua.. mấy h́nh những vị anh hùng của núi Luơng sơn thật đẹp .Cám ơn anh đă cho xem , nhưng anh có đủ hết 108 vị anh hùng không ? Hb sẽ xem hết .Cám ơn anh thêm một lần nữa .HB:thank3:

ThienQuang
09-10-2009, 01:27 PM
:rose1:Thiên Quang ,anh có tài liệu này hay qua.. mấy h́nh những vị anh hùng của núi Luơng sơn thật đẹp .Cám ơn anh đă cho xem , nhưng anh có đủ hết 108 vị anh hùng không ? Hb sẽ xem hết .Cám ơn anh thêm một lần nữa .HB:thank3:

Cám ơn HB dễ thương :rose1: reply ủng hộ , TQ sẻ post lên colection đầy đủ , HB thỉnh thoảng vao xem nha .:smile:

ThienQuang
09-10-2009, 01:29 PM
15 Thiên Lập Tinh Song Thương Tướng (tướng hai thương) Đổng B́nh Mă Quân Hổ Tướng (Hào Kiệt Song Binh)

http://img4.imageshack.us/img4/1143/015songthuongtuongdongb.jpg

Đổng B́nh, ngoại hiệu là Song Thương Tướng, ngồi ghế thứ 15 trong 108 anh hùng, thuộc sao Thiên Lập Tinh, là người Đảng Quận phủ Hà Đông, làm chức Binh mă Đô giám dưới trướng Thái thú Phủ Đông B́nh là Tŕnh Vạn Lư, khiến hai cây thương rất giỏi, sức khoẻ muôn người không địch nổi. Sau quân Tống Giang đánh Phủ Đông B́nh, thấy Đổng B́nh khỏe quá muốn dùng mẹo bắt sống ,Đổng B́nh trúng kế chạy về Thọ Xuân, bị bắt sống, rồi hàng Tống Giang.

Sau này qua Giang Nam đánh Phương Lạp, Lư Tuấn Nghĩa kéo đến ải Độc Tùng, sai Âu Bằng, Đặng Phi, Lư Trung, Chu Thông leo lên núi ḍ đường, gặp tướng giặc là Lệ Thiên Nhuận, v́ muốn báo thù cho anh là Lệ Thiên Hựu bị Lữ Phương đâm chết, nên thả quân tấn công 4 tướng, Chu Thông bị chém chết, các tướng khác cũng mang thương tích cố đánh rút chạy về trại. Đổng B́nh tức giận muốn đánh báo thù cho Chu Thông liền thúc ngựa đến trước cửa ải lớn tiếng quát mắng tướng giặc. Quân giặc từ trong cửa ải bắn hoả pháo xuống, đạn lửa rơi sát người làm cho Đổng B́nh bỏng cháy cánh tay trái, phải quay về doanh trại. V́ thế Đổng B́nh phải buộc thuốc bó nẹp gỗ ở tay không cầm thương được. Dù vậy, ngay ngày hôm sau Đổng B́nh lại định lên núi đánh báo thù, Lư Tuấn Nghĩa phải khuyên can măi mới chịu nghe. Hôm sau nữa, thấy vết thương đă đỡ đau, Đổng B́nh không báo cho Lư Tuấn Nghĩa biết, bàn riêng với Trương Thanh rồi hai người đi bộ lên trước cửa ải thách đánh. Lệ Thiên Nhuận và Trương Thao liền mở cửa ải ra giao chiến. Đổng B́nh muốn bắt sống Lệ Thiên Nhuận liền nâng thương xông đến chặn đánh. Lệ Thiên Nhuận cũng dùng thương dài xông đến đánh Đổng B́nh. Hai người giao chiến hơn mười hiệp. Đổng B́nh sốt ruột muốn báo thù, không ngờ tay trái c̣n đau không cầm thương được đành phải lui xuống núi. Lệ Thiên Nhuận đuổi theo xuống quá cửa ải, Trương Thanh dồn sức đâm tới, nhưng Lệ Thiên Nhuận kịp né người ra sau cây thông tránh được. Ngọn giáo trong tay Trương Thanh cắm phập vào gốc thông. Trương Thanh dùng hết sức nhưng không nhổ giáo ra được, bị Lệ Thiên Nhuận phóng thương đâm trúng ngực ngă gục tại chỗ. Đổng B́nh thấy Trương Thanh bị giết vội múa song thương đến đánh, không ngờ lúc ấy Trương Thao từ phía sau lia ngang một đao chém Đổng B́nh đứt đôi làm hai đoạn.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

Hương B́nh
09-10-2009, 03:00 PM
Cám ơn HB dễ thương :rose1: reply ủng hộ , TQ sẻ post lên colection đầy đủ , HB thỉnh thoảng vao xem nha .:smile:

:rose1:Anh TQ ơi ..thật ra Huơng B́nh tính lâu lâu mới ghé vào xem nhưng nghe anh khen dễ thuơng làm HB khoái quá nên mỗi ngày ghé vào nhe ..HB nghĩ chắc anh là dân Tây quá :GAIDAU:..v́ thật là galant và khéo nịnh đầm hả ..:thank3:anh Thiên Quang nhiều nhe ..:kiss:..HUONGBINH

ThienQuang
09-12-2009, 07:17 AM
:rose1:Anh TQ ơi ..thật ra Huơng B́nh tính lâu lâu mới ghé vào xem nhưng nghe anh khen dễ thuơng làm HB khoái quá nên mỗi ngày ghé vào nhe ..HB nghĩ chắc anh là dân Tây quá :GAIDAU:..v́ thật là galant và khéo nịnh đầm hả ..:thank3:anh Thiên Quang nhiều nhe ..:kiss:..HUONGBINH

Rất vui mỗi ngày HB ghé vao ủng hộ , MERCI em HB :thank3: dễ thương ..b..s..:kiss:

ThienQuang
09-12-2009, 07:30 AM
16 _ Thiên Tiệp Tinh Một Vũ Tiễn (tên không lông Trương Thanh Mă Quân Hổ Tướng (Vơ Tướng Phản Ứng)

http://img10.imageshack.us/img10/3118/016mocvutientruongthanh.jpg

Trương Thanh (张清) là một trong 36 Thiên Cang Tinh nằm trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, sao Thiên Tiệp Tinh, biệt hiệu là Một Vũ Tiễn (没羽箭), có biệt tài ném đá rất cao cường.

Đánh một lúc 14 viên tướng của Tống Giang (Từ Ninh, Yến Thuận, Hàn Thao, Bành Kỷ, Hồ Diên Chước, Lôi Hoành, Chu Đồng, Dương Chí, Quan Thắng, Hắc Tử Văn, Đổng B́nh, Sách Siêu, Tuyên Tần, Lưu Đường). Lại có thêm hai viên phó tướng là Cung Vương và Đ́nh Đắc Tôn. Cả ba người bị Ngô Dụng bày mưu bắt và đầu hàng Lương Sơn Bạc.

Trong trận đánh Điền Hổ, Trương Thanh đă giả dạng một người khác và đột nhập vào quân Điền Hổ, rồi lấy Quỳnh Anh và hai người làm nội ứng. Thành công mĩ măn.

Khi đi đánh Phương Lạp, Trương Thanh và Đổng B́nh cùng nhau ra trận đánh báo thù cho Tiểu Bá Vương-Chu Thông. Đổng B́nh đánh một lúc ba tướng, Trương Thanh thấy thế xông vào th́ bị một viên tướng đánh chặn lại, Trương Thanh phóng ngọn giáo vào viên tướng ấy th́ lại trúng vào thân cây, Trương Thanh đang định rút ra th́ bị viên tướng đó đâm chết.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-12-2009, 07:32 AM
17 Thiên Ám Tinh Thanh Diện Thú (thú mặt xanh[5]) Dương Chí Mă Quân Bát Hổ Tiên Phong Sứ (Vơ Tướng)

http://img10.imageshack.us/img10/8568/017thanhdienthuduongchi.jpg

Dương Chí, ngoại hiệu là Thanh Diện Thú, sao Thiên Âm Tinh, ngồi ghế thứ 17 trong Lương Sơn Bạc, cháu Ngũ hầu Dương Lệnh Công nổi tiếng, là ḍng dơi ba đời cửa Dương gia tướng, lưu lạc ở Quan Tây. Khi c̣n ít tuổi có thi vơ cử, rồi làm đến chức Điện Tư Chế sứ quân, sau được giao nhiệm vụ tải đá hoa về nộp kinh sư. Chẳng may đi đến giữa sông Hoàng Hà, bị cơn phong ba đánh đắm thuyền, mất cả đá hoa cho nên phải trốn đi nơi khác, mà không dám về kinh nữa. Sau khi đánh nhau với Lâm Xung ở Lương Sơn Bạc, được triều đ́nh ân xá, nhưng bị Cao Cầu đuổi ra, Dương Chí mới đi bán bảo đao, giết Ngưu Nhị rồi lên đầu thú, bị đày đi Đại danh phủ, được Lưu thủ Lương Trung thư - con rể Thái sư Sái Kinh yêu mến, đưa về hầu hạ dưới trướng, rồi Lương trung thư mở sảnh diễn vơ cho Dương Chí có cơ hội trổ tài. Dương Chí đánh nhau kịch liệt với Cấp Tiên Phong-Sách Siêu, rồi 2 người kết làm bạn, Dương Chí nhờ có vơ công cao cường, được thăng lên vơ quan, làm chức Đề hạt. Sau đi vận chuyển châu báu chúc thọ Sái Kinh, uống phải thuốc mê của Bạch Thắng, bị Tiều Cái, Ngô Dụng, Lưu Đường...cướp hết số châu báu. Dương Chí định tự tử th́ gặp Thao Đao Quỷ-Tào Chính rủ đi cướp lấy chùa Bảo Châu trên núi Nhị Long Sơn, lại gặp Hoa Ḥa Thượng-Lỗ Trí Thâm, cùng cướp chùa Bảo Châu, lấy đó làm nơi an thân. Sau này chiêu nạp được thêm Vơ Ṭng, Trương Thanh, Tôn Nhị Nương, Thi Ân, tất cả cùng lên Lương Sơn Bạc. Sau này đánh Phương Lạp, Dương Chí bị bệnh mà mất.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-12-2009, 07:34 AM
18 Thiên Hữu Tinh Kim Sang Thủ (tay câu sắt) Từ Ninh Mă Quân Bát Hổ Tiên Phong Sứ (Vơ Tướng)

http://img10.imageshack.us/img10/8962/017kimsangthutuninhj.jpg

Từ Ninh là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong truyện Thủy Hử của Thi Nại Am. Từ Ninh là một trong 36 Thiên Cang Tinh, biệt hiệu là Kim Sang Thủ, sao Thiên Hữu Tinh.

Khi Lương Sơn Bạc đánh nhau với Hô Duyên Chước, v́ Hô Duyên Chước dùng ngựa sắt nên Lương Sơn Bạc không phá được, lúc này có một đầu lĩnh là Thang Long đă giới thiệu Từ Ninh cho Lương Sơn Bạc. Ngô Dụng đă bày kế ăn cắp chiếc áo giáp quư của Từ Ninh để dụ ư lên Lương Sơn Bạc. Trong trận đánh Phương Lạp, v́ muốn cứu Mộc Tĩnh Canh - Hác Tư Văn, nên Từ Ninh đă bị trúng tên độc, nửa tháng sau th́ qua đời.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-12-2009, 07:36 AM
19 Thiên Không Tinh Cấp Tiên Phong (tiên phong nóng tính) Sách Siêu Mă Quân Bát Hổ Tiên Phong Sứ (Vơ Tướng)

http://img10.imageshack.us/img10/7521/019captienphongsachsieu.jpg

Sách Siêu (Tác Siêu) (索超), là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong truyện Thủy Hử của Thi Nại Am. Sách Siêu là một trong 36 Thiên Cang Tinh, biệt hiệu là Cấp Tiên Phong, sao Thiên Không Tinh. Vốn là bạn thân của Thanh Diện Thú - Dương Chí.

Trong lần đánh Phương Lạp, Sách Siêu đánh nhau với dũng tướng Thạch Bảo. Thạch Bảo không đánh đổ được Sách Siêu vờ bỏ chạy, Sách Siêu không biết là mẹo bèn đuổi theo bị Thạch Bảo đánh lén một chùy vào đầu chết tươi

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-12-2009, 07:38 AM
20 Thiên Tốc Tinh Thần Hành Thái Bảo (ông thủ từ đi nhanh) Đới Tung Tổng cục thăm ḍ tin tức (Quân Sư)

http://img24.imageshack.us/img24/7231/020thaibaodoitungi.jpg

Đới Tung (戴宗), c̣n gọi là Đái Tôn hay Đái Tông, biệt hiệu Thần Hành Thái Bảo (神行太保) - là một nhân vật trong truyện Thủy Hử. Trong truyện, ông có phép thần hành, đeo một chiếc giáp mă vào chân có thể đi 200 dặm một ngày, đeo 2 chiếc giáp mă có thể đi 400 dặm [1], 1 ngày đeo 4 chiếc giáp mă có thể đi 800 dặm. Trước khi gặp Tống Giang, Đới Tung làm coi ngục ở Giang Châu, cùng với Lư Quỳ bảo vệ Tống Giang an toàn về Lương Sơn Bạc. Ông đă giúp cho nghĩa quân Lương Sơn Bạc thám thính t́nh h́nh quân giặc, đặc biệt là trong trận đánh với Chúc Gia Trang, Tăng Đầu thị, quân Phương Lạp.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-19-2009, 10:51 AM
21 Thiên Dị Tinh Xích Phát Quỷ (quỷ tóc đỏ) Lưu Đường Bộ Quân Đầu Lĩnh (Vơ Tướng)

http://img19.imageshack.us/img19/280/00xichphatquyluuduong.jpg

Lưu Đường, ngoại hiệu là Xích Phát Quỷ, mang sao Thiên Dị Tinh, ngồi ghế thứ 20 trong số các hảo hán Lương Sơn Bạc. Ông tóc đỏ, râu đỏ, h́nh dung kỳ vĩ, là người có sức mạnh. Khi qua thôn Đông Khê t́m Tiều Cái để thông báo về chuyến hàng áp tải châu báu chúc thọ Thái sư Sái Kinh do Thanh Diện Thú-Dương Chí đảm nhiệm, uống rượu say nằm ngủ tại Linh Quan Điện, bị Sáp Sí Hổ-Lôi Hoành bắt v́ tưởng là cướp, Tiều Cái muốn giải thoát, nên giả vờ gọi Lưu Đường là cháu, Lôi Hoành thấy là cháu của Tiều Cái th́ thả ra. Sau khi cướp số châu báu chúc thọ Sái Kinh, Lưu Đương cùng Tiều Cái, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng, 3 anh em họ Nguyễn rủ nhau lên Lương Sơn Bạc, đồng mưu với Lâm Xung giết chết Vương Luân, lập Tiều Cái làm chủ sơn trại. Sau này khi đi đánh Phương Lạp, Lư Tuấn Nghĩa dẫn bọn Lâm Xung đem quân đánh vào cửa Hầu Triều, người ngựa đến gần thành th́ thấy cửa không đóng, cầu treo không rút. Thành Hàng Châu do Tiên vương xây dựng, cửa thành đều xây theo kiểu ba lớp : lớp cửa ngoài có cánh cửa treo, lớp cửa giữa có hai cánh lớn bằng sắt, trong cùng lại một lớp cửa rào nữa. Lưu Đường muốn lập công đầu, vội vác đao thúc ngựa xông thẳng vào thành. Lưu Đường vừa lọt vào lớp cửa ngoài, quân giữ thành thấy Lưu Đường phi ngựa vào, liền chặt đứt dây treo cánh cửa ngoài, cánh cửa ngoài sập xuống, hai bên có quân giặc mai phục sẵn. Lưu Đường cả người lẫn ngựa đều rơi chết dưới cửa hào.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-19-2009, 10:52 AM
22 Thiên Sát Tinh Hắc Toàn Phong (cơn lốc đen) Lư Quỳ Bộ Quân Đầu Lĩnh (Vơ Tướng)

http://img12.imageshack.us/img12/1503/022hactoanphonglyquy.jpg

Lư Quỳ (李逵) là một nhân vật trong tiểu thuyết Thủy Hử Truyện của Thi Nại Am (mà một số người cho là bút danh của La Quán Trung). Cùng với Lỗ Trí Thâm, và Vơ Ṭng, Lư Quỳ là một trong những người khỏe nhất của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, nhưng cũng là nhân vật lỗ măng nhất ở Lương Sơn Bạc. Với biệt danh Hắc Toàn Phong (黑旋風, Gió Lốc Đen) hay Thiết Ngưu (鐵牛, Ḅ Sắt), Lư Quỳ (cao 1,81 m) ít khi lên chiến mă xung trận. Lư Quỳ dùng đôi ŕu để triệt hạ kẻ thù. Dù bên ngoài lỗ măng và hung hăng, Lư Quỳ rất mực trung thành và tín nghĩa. Lư Quỳ thường uống rượu rất nhiều và thường đánh bại kẻ thù khi đang say. Nhân vật Lư Quỳ có nhiều nét tương đồng với Trương Phi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của tác giả La Quán Trung. Trong chuyện Hậu Thủy Hử, sau khi triệt hạ Phương Lạp, Lư Quỳ cùng một số anh hùng c̣n lại của Lương Sơn Bạc được làm quan, rồi sau này tự vẫn cùng Tống Giang và Hoa Vinh.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-19-2009, 10:54 AM
23 Thiên Vị Tinh Cửu Văn Long (H́nh xăm Chín con rồng) Sử Tiến Mă Quân Bát Hổ Tiên Phong Sứ (Hào Kiệt)

http://img12.imageshack.us/img12/3972/020cuuvanlongsutien.jpg

Sử Tiến (tiếng Hán: 史進) là một nhân vật trong tác phẩm Thuỷ hử, một trong tứ đại danh tác của văn học Trung Hoa.

Sử Tiến ở Sử gia trang thuộc phủ Duyên An. Từ nhỏ ông đă ham mê vơ nghệ hơn các công việc nhà nông. Ông hay xăm hoa trên ḿnh, cùng với chín con rồng, v́ thế có tên hiệu là Cửu văn long (九纹龙; Chín con rồng xăm).

Trong phần đầu của tác phẩm, Vương Tiến, một giáo đầu cấm quân, do chống lại lệnh của thái uư Cao Cầu nên bị truy nă. Trên đường bỏ trốn ông đến Sử gia trang. Vương Tiến và Sử Tiến đă có cuộc đấu vơ mà phần thắng thuộc về Vương Tiến. Sử Tiến rất khâm phục vơ nghệ của Vương Tiến nên bái ông làm sư phụ dạy vơ nghệ. Sau vài tháng, Vương Tiến thấy vơ nghệ của Sử Tiến có tiến bộ vượt bậc nên từ giă.

Gần Sử gia trang có núi Hoa Sơn, ở đó có một toán cướp. Một lần, một tướng cướp là Trần Đạt dẫn quân tấn công Sử gia trang, nhưng bị Sử Tiến đánh bại và bị bắt. Anh em kết nghĩa với Trần Đạt là Chu Vũ và Dương Xuân đến cầu xin Sử Tiến thả Trần Đạt. Sử Tiến cảm động và tha Trần Đạt. Từ đó, Sử Tiến với ba người kia trở thành thân thiết. Hai bên thường gửi quà và mở tiệc đăi nhau.

Sau một buổi tiệc, một trong những gia nhân của Sử Tiến say rượu, trở về từ sào huyệt của nhóm cướp. Một thợ săn tên Lư Cát bắt gặp anh ta. Do hám tiền, tay thợ săn đă ḍ hỏi và lấy được lá thư của băng cướp gửi Sử Tiến. Hắn đem nộp lá thư cho quan huyện và tố cáo Sử Tiến câu kết với giặc cướp. Quan huyện lập tức cử lính đến tấn công Sử gia trang, nhưng do đă biết trước nên Sử Tiến cùng với sự giúp đỡ của toán cướp đă đánh bại quân lính, sau đó đốt Sử gia trang và trốn lên Hoa Sơn. Sử Tiến từ chối việc gia nhập băng cướp, đến Vị Châu và làm quen với Lỗ Trí Thâm. Sau khi Lỗ Trí Thâm bị trục xuất khỏi chùa Ngũ Đài, gặp lại Sử Tiến và cả hai trừ diệt được toán cướp đội lốt thầy tu của Thôi Đạo Thành và Khưu Tiểu Ất.

Sử Tiến trở lại Hoa Sơn. Ông t́m cách cứu con gái của một thợ vẽ tên Vương Nghĩa do Hạ thái thú bắt ép làm thiếp, bằng cách ám sát hắn ta. Tuy nhiên việc bất thành , Sử Tiến bị bắt. Lỗ Trí Thâm đến tận dinh thái thú cứu bạn cũng bị bắt nốt. Sau đó, các hảo hán Lương Sơn đóng giả Tú thái uư, đánh lừa Hạ thái thú và giết hắn, cứu hai người. Sử Tiến trở thành đầu lĩnh trên Lương Sơn.

Trong trận đánh phủ Đông B́nh, Sử Tiến t́nh nguyện vào thành do thám, tuy nhiên bị phát hiện và bị bắt. Khi quân Lương Sơn tấn công vào thành mới cứu được ông ra.

Sử Tiến trở thành một trong 8 tướng kị binh tiên phong của Lương Sơn Bạc và một trong 36 Thiên Cương Tinh. Khi quân Lương Sơn quy thuận triều đ́nh, ông cũng tham dự các trận đánh quân Liêu và các lực lượng nổi dậy khác, góp nhiều công lớn cho triều đ́nh nhà Tống. Trong trận đánh Phương Lạp, Sử Tiến chết khi trúng tên của Bàng Vạn Xuân tại ải Dục Linh.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-19-2009, 10:56 AM
24 Thiên Cứu Tinh Một Già Lan (không che giấu) Mục Hoằng Mă Quân Bát Hổ Tiên Phong Sứ

http://img12.imageshack.us/img12/6105/024mocgialangmuchoang.jpg

Mục Hoằng (穆弘) là một nhân vật trong tiểu thuyết Thủy Hử. Ông là vị anh hùng đứng thứ 24 trong tổng số 108 anh hùng ở Lương Sơn Bạc, theo nguyên tác của Thi Nại Am và La Quán Trung th́ ông là do sao Thiên Cứu, một trong số 36 sao Thiên Cương giáng thế. Ông là anh trai của Tiểu Già Lan (che giấu chút ít) Mục Xuân (cũng là một trong số 108 anh hùng Lương Sơn,Địa Trấn Tinh),ông mamg hiệu Một Già Lan (không che giấu). Hai anh em ông có một gia trang lớn ở Trấn Yết Dương,Mục Gia Trang là một trong Tam Bá ở Trấn Yết Dương. Một lần Bệnh Đại Trùng Tiết Vĩnh (sau này là Bộ quân phó tướng của trại Thuỷ Hử, giữ mệnh sao Địa U)tới Trấn Yết Dương để măi vơ kiếm tiền do không vào ra mắt anh em họ Mục nên Mục Xuân cấm tất cả người dân không ai được cho tiền, người dân sợ uy thế anh em họ Mục nên chỉ đứng xem diễn vơ mà không ai cho Tiết Vĩnh một đồng nào. Vừa thay lúc đó Tống Giang bị đi đày sang Giang Châu qua đó dừng lại xem Tiết Vĩnh diễn vơ, có mang tiền trong túi liền cho Tiết Vĩnh 5 lạng bạc.Mục Xuân thấy vậy liền gây sự toan đánh Tống Giang, bị Tiết Vĩnh đánh cho thua phải bỏ chạy về. Mục Hoằng biết truyện tức giận liền hạ lệnh cho tất cả nhà nhà trong trấn không ai được cho Tống Giang ở trọ qua đêm rồi cho người lùng bắt Tiết Vĩnh. Tống giang đi t́m chỗ nghỉ nhờ không may lại lọt vào Mục gia trang, gặp đúng lúc Mục Hoằng đang tức giận liền cùng hai vị công sai bỏ đi. Bị anh em họ Mục truy đuổi, 3 người lại suưt mất mạng trong tay Thuyền Hoả Nhi Trương Hoành (thuỷ quân đầu lĩnh của Lương Sơn sau này, Thiên B́nh Tinh), may sao có bọn Lí Tuấn đến kịp cứu được. Gặp được Cập thời vũ Tống Công Minh, anh em họ Mục và Trương Hoành vui mừng vô cùng. Sau này khi 17 vị hảo hán Lương Sơn cướp pháp trường Giang Châu cứu Tông Giang và Đới Tung, anh em Mục Hoằng cùng với anh em họ Trương, anh em học Đồng,Lí Tuấn, Lí Lập, Tiết Vĩnh đến ứng cứu.Khi lên Lương Sơn ông tham gia nhiều trận đánh nổi tiếng như Tam đả Chúc gia trang,Đại chiến Hô Diên Chước,Đại phá phủ Đại Danh.Lúc tụ họp đử 108 anh hùng, ông được giữ chức vị Mă quân bát hổ tiên phong sứ.Sau khi quân Lương Sơn quy thuận Triều đ́nh, được sai đi đánh dẹp bọn giặc Liêu, Điền Hổ, Vương Khánh, Phương Lạp ông cũng lập được nhiều công lao. Tại Hàng Châu, ông cùng các tướng Trương Hoành,Chu Quư, Khổng Minh, Dương Lâm, Bạch Thắng bị ốm nặng,Tống Giang sai Chu Phú và Mục Xuân ở lại chăm sóc. Sau cùng, tất cả đều ốm chết chỉ có Dương Lâm và Mục Xuân c̣n sống trở về

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-19-2009, 10:58 AM
25 Thiên Thoái Tinh Sáp Sí Hổ (Hổ chắp cánh) Lôi Hoành Bộ Quân Đầu Lĩnh (Vơ Tướng)

http://img12.imageshack.us/img12/7166/025sapsiholoihoanh.jpg

Lôi Hoành là một nhân vật trong Thủy Hử của Thi Nại Am. Ông được sao Thiên Thoái chiếu mệnh, ông mang biệt hiệu là Sáp sí hổ (hổ chắp cánh) là một trong số những tướng giỏi ở Lương Sơn Bạc, chức vị đầu lĩnh bộ quân. Khi trước ông là đô đầu bộ quân ở huyện Vận Thành, rất thân cận với Chu Đồng (sau này là một trong 8 hổ tướng mă quân tiên phong). Ông khi trước vốn là thợ rèn, thân vóc khoẻ mạnh, râu tía xoè ra như cái quạt, thường hay nhảy qua được những nơi hào rộng. Một lần khi đi tuần tra ông bắt được Xích phát quỷ Lưu Đường (Quỷ lông đỏ, sao Thiên Dị, sau này là Bộ quân đầu lĩnh của Lương Sơn Bạc)đang ngủ trong miếu v́ nghi ngờ là kẻ cướp. Thác Tháp Thiên Vương Tiều Cái là người mà ông rất mực kính nể đă giả làm câu của Lưu Đường để cứu Lưu Đường. Lưu Đường v́ tức giận đă cùng ông đánh nhau một trận bất phân thắng bại, may sao có Tiều Cái và Ngô Dụng (Trí đa tinh,Sao Thiên cơ, quân sư của Lương Sơn Bạc sau này)đến kịp. Khi bọn Tiều Cái, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng, 3 anh em họ Nguyễn, Lưu Đường, Bạch Thắng lập mưu đánh cướp quà sinh nhật của Lương Trung Thư, bị quan phủ truy nă, ông đă cùng Chu Đồng Giúp bọn họ chạy trốn. Tống Giang v́ bảo vệ bọn Tiều Cái mà giết ả Diêm Bà Tích, bị quan phủ truy bắt cũng được ông và Chu Đồng cứu giúp. Về sau ông bị quan huyện tư thông với con hát Bạch Tú Anh hăm hại, v́ bảo vệ mẹ ông đă vác gông đánh chết ả ta, bi bắt giải đi. Chu Đồng đă đánh tháo cho ông thoát trốn lên Lương Son. Sau này bộ đôi Chu Đồng và Lôi Hoành lập được nhiều công lao to lớn. Sau này, khi quân Lương Sơn chinh phạt Phương Lạp, ông bị tướng giặc là Từ Hành Phương giết chết


http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

Tristesse
09-19-2009, 05:22 PM
Cám ơn anh đă tiếp tục - mặc dù em có chút nóng ruột á ...hihi :thank3:

Em không thấy h́nh của 21 Thiên Dị Tinh Xích Phát Quỷ (quỷ tóc đỏ) Lưu Đường Bộ Quân Đầu Lĩnh (Vơ Tướng) nên em xin add vào nhé !


http://i393.photobucket.com/albums/pp14/Tristesse_baby/108%20ANH%20HUNG%20LUONG%20SON%20BAC/81.jpg

21 Thiên Dị Tinh Xích Phát Quỷ (quỷ tóc đỏ) Lưu Đường Bộ Quân Đầu Lĩnh (Vơ Tướng)

Lưu Đường, ngoại hiệu là Xích Phát Quỷ, mang sao Thiên Dị Tinh, ngồi ghế thứ 20 trong số các hảo hán Lương Sơn Bạc. Ông tóc đỏ, râu đỏ, h́nh dung kỳ vĩ, là người có sức mạnh. Khi qua thôn Đông Khê t́m Tiều Cái để thông báo về chuyến hàng áp tải châu báu chúc thọ Thái sư Sái Kinh do Thanh Diện Thú-Dương Chí đảm nhiệm, uống rượu say nằm ngủ tại Linh Quan Điện, bị Sáp Sí Hổ-Lôi Hoành bắt v́ tưởng là cướp, Tiều Cái muốn giải thoát, nên giả vờ gọi Lưu Đường là cháu, Lôi Hoành thấy là cháu của Tiều Cái th́ thả ra. Sau khi cướp số châu báu chúc thọ Sái Kinh, Lưu Đương cùng Tiều Cái, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng, 3 anh em họ Nguyễn rủ nhau lên Lương Sơn Bạc, đồng mưu với Lâm Xung giết chết Vương Luân, lập Tiều Cái làm chủ sơn trại. Sau này khi đi đánh Phương Lạp, Lư Tuấn Nghĩa dẫn bọn Lâm Xung đem quân đánh vào cửa Hầu Triều, người ngựa đến gần thành th́ thấy cửa không đóng, cầu treo không rút. Thành Hàng Châu do Tiên vương xây dựng, cửa thành đều xây theo kiểu ba lớp : lớp cửa ngoài có cánh cửa treo, lớp cửa giữa có hai cánh lớn bằng sắt, trong cùng lại một lớp cửa rào nữa. Lưu Đường muốn lập công đầu, vội vác đao thúc ngựa xông thẳng vào thành. Lưu Đường vừa lọt vào lớp cửa ngoài, quân giữ thành thấy Lưu Đường phi ngựa vào, liền chặt đứt dây treo cánh cửa ngoài, cánh cửa ngoài sập xuống, hai bên có quân giặc mai phục sẵn. Lưu Đường cả người lẫn ngựa đều rơi chết dưới cửa hào.


http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-21-2009, 02:36 PM
26 Thiên Thọ Tinh Hỗn Giang Long (rồng quấy sông) Lư Tuấn Thủy Quân Đầu Lĩnh

http://img19.imageshack.us/img19/9536/026hongianglonglytuann.jpg

Lư Tuấn có biệt hiệu là "Hỗn Giang Long" (混江龍 ) - một nhân vật trong truyện Thủy Hử. Lư Tuấn có tài lặn nước giỏi, và chiến đầu trên cạn cũng khá, Lư Tuấn gặp Tống Giang ở núi Yết Dương, hai người kết nghĩa huynh đệ, cũng đă lập công to khi bắt sống được Cao Cầu. Lư Tuấn thuộc sao Thiên Thọ Tinh. Lư Tuấn sau này khi quân của Tống Giang đă đánh bại và bắt sống Chân Lạp trên đường trở về kinh đô đă giả vờ bệnh bỏ trốn sang Xiêm (Thái Lan?). Sau này đă trở thành vua của nước này.

:thank3:Merci "tristesse" ghé vao ủng hộ và add cho H́nh :thank3:

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-21-2009, 02:39 PM
28 Thiên B́nh Tinh Thuyền Đẩu Hoả (lửa đầu thuyền) Trương Hoành Thủy Quân Đầu Lĩnh

http://img32.imageshack.us/img32/6916/028thuyenhoanhitruongho.jpg

Trương Hoành là một trong 108 vị anh hùng thuộc 36 Thiên Cang Tinh (Thuộc sao Thiên B́nh Tinh). Ngoại hiệu Thuyền Đẩu Hỏa. Trương Hoành có người em là Trương Thuận. Cả hai anh em đều bơi lội rất giỏi. Trương Hoành quen với hai anh em Mục Hoằng, Mục Xuân. Biết tin Tống Giang bị áp giải qua vùng của bọn họ ở nên bày mưu cứu Tống Giang. Một lần Tống Giang và hai người lính áp giải bị lên thuyền của Trương Hoành v́ không biết đó là Tống Giang nên Trương Hoành định giết chết. Khi Tống Giang xưng danh rồi mới biết. Sau đó Trương Hoành, Mục Hoằng, Mục Xuân , cùng Tiết Vĩnh và những người khác lên Lương Sơn nhập bọn. Về sau, Trương Hoành cùng Nguyễn Tiểu Ngũ và vài người khác bị lật thuyền. V́ biết bơi nên Trương Hoành và Nguyễn Tiểu Ngũ thoát chết c̣n những người kia th́ chết đuối hết.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-21-2009, 02:41 PM
29 Thiên Tội Tinh Đoản Mệnh Nhị Lang (chàng hai xấu số) Nguyễn Tiểu Ngũ Thủy Quân Đầu Lĩnh (Vơ Tướng)

http://img24.imageshack.us/img24/5895/029doatmenhnhilangnguye.jpg

Nguyễn Tiểu Ngũ sinh ra ở thôn Đông Khê, thuộc 36 Thiên Cang Tinh, thuộc sao (Thiên Tội Tinh.Ngoại Hiệu Đoản Mệnh Nhị Lang. Nguyễn Tiểu Ngũ và Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Thất là ba anh em, cả ba người đều rất nóng tính. Ba anh em họ Nguyễn được Ngô Dụng mời đến để cùng Tiều Cái cướp chuyến hàng. Sau đó ông cùng những người khác lên Lương Sơn. Ông là những người đầu tiên của Lương Sơn Bạc. Khi Lương Sơn quy thuận Triều Đ́nh trong trận đánh Phương Lạp, ông và anh là Nguyễn Tiểu Nhị phải bỏ mạng trên chiến trường.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-21-2009, 02:42 PM
30 Thiên Tổn Tinh Lăng Lư Bạch Điểu (chim trắng trên sóng) Trương Thuận Thủy Quân Đầu Lĩnh

http://img24.imageshack.us/img24/1599/030langlybachdieutruong.jpg

Trương Thuận (張順), là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc và trong 36 Thiên Cang Tinh, biệt hiệu là Lăng Lư Bạch Điều (浪里白條), Thiên Tổn Tinh. Cùng anh là Trương Hoành gia nhập Lương Sơn Bạc. Trương Thuận giỏi chiến đấu dưới nước, là một trong 6 đầu lĩnh thủy quân của Lương Sơn Bạc. Trong trận đánh Phương Lạp, Trương Thuận đă liều ḿnh nhảy qua cửa ải giặc và hy sinh.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

Hương B́nh
09-22-2009, 05:13 AM
:rose1:Cám ơn anh Thiên Quang ,những h́nh ảnh và trích dẫn giới thiệu hay lắm h́nh ảnh sống động rất đúng với cái tên Anh hùng Luơng Sơn .:thank3:anh nhiều lắm .HB nghĩ chắc anh rất rành về chuyện này hả nếu mà được ngồi cạnh và nghe anh kể chuyện rồi xem h́nh ảnh coi bộ hấp dẫn hơn đúng không anh :GAIDAU:.Merci anh nhiều :kiss:HB

ThienQuang
09-25-2009, 10:28 AM
:rose1:Cám ơn anh Thiên Quang ,những h́nh ảnh và trích dẫn giới thiệu hay lắm h́nh ảnh sống động rất đúng với cái tên Anh hùng Luơng Sơn .:thank3:anh nhiều lắm .HB nghĩ chắc anh rất rành về chuyện này hả nếu mà được ngồi cạnh và nghe anh kể chuyện rồi xem h́nh ảnh coi bộ hấp dẫn hơn đúng không anh :GAIDAU:.Merci anh nhiều :kiss:HB

Có dịp sẽ kể cho HB nghe liền nha , :giveme5:Merci em HB dễ thương :kiss: ghé vao ủng hộ

ThienQuang
09-25-2009, 10:29 AM
31 Thiên Đại Tinh Hoạt Diêm La (Diêm La sống) Nguyễn Tiểu Thất Thủy Quân Đầu Lĩnh (Vơ Tướng)

http://img24.imageshack.us/img24/1925/031hoadiemlanguyentieut.jpg

Nguyễn Tiểu Thất biệt hiệu là Hoạt Diêm La - một nhân vật trong truyện Thủy Hử. Là một trong 36 sao Thiên Sát, Nguyễn Tiểu Thất thuộc sao Thiên Bại Tinh. Ông là người nóng tính, nhưng rất cương trực, đă cùng với một số đầu lĩnh thủy quân Lương Sơn lập công to khi Cao Cầu tiến quân vào đánh Lương Sơn Bạc. Trong ngày vui chiến thắng quân Phương Lạp, Tiểu Thất đă cưỡi ngựa và mặc hoàng bào của vua Phương Lạp vui đùa cùng binh sĩ. Khi nhập kinh phong thưởng, Cao Cầu đă tấu lên vua Tống Huy Tông chuyện này. V́ thế Tiểu Thất bị tước hết mọi quan chức, phế thành dân thường, nhận tiền bạc và về quê.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-25-2009, 10:30 AM
32 Thiên Lao Tinh Bệnh Quan Sách (Quan Sách ốm) Dương Hùng Bộ Quân Đầu Lĩnh (Vơ Tướng)

http://img24.imageshack.us/img24/897/032benhquansachduonghun.jpg

Dương Hùng (chữ Hán: 楊雄), có biệt hiệu là Bệnh Quan Sách (病关索), sao Thiên Lao Tinh, là một người gác lao trong tiểu thuyết Thủy hử.

Một hôm, Dương Hùng bị một bọn giặc cướp đánh đ̣i tiền chơi cờ bạc, lúc này có người bạn là Thạch Tú đến cứu. Dương Hùng bèn cho Thạch Tú đến ở nhà ḿnh. Vợ của Dương Hùng là nàng Phan Xảo Vân, là một dâm phụ, bị Thạch Tú phát hiện và báo cho Dương Hùng, nhưng Dương Hùng không tin đă đưổi Thạch Tú đi, về sau Thạch Tú t́m đủ nhân chứng và báo lại một lần nữa, Dương Hùng giết Xảo Vân và cùng Thạch Tú bàn lên xin gia nhập Lương Sơn Bạc, lúc này lại có một thuộc hạ cũ là Thời Thiên xin đi theo. Chẳng may giữa đường Thời Thiên bị bắt bởi Chúc gia trang, Dương Hùng bèn cầu cứu Phát Thiên Bằng-Lư Ứng, Lư Ứng đánh không nổi bèn lên cầu Lương Sơn Bạc. Thời Thiên được cứu và cả ba người gia nhập Lương Sơn Bạc.

Về sau trong trận đánh Liêu, Dương Hùng đă giết một viên đại tướng của giặc và lập công cho quân đội Lương Sơn Bạc.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-25-2009, 10:33 AM
33 Thiên Tuệ Tinh Biển Mệnh Tam Lang (chàng ba liều mạng) Thạch Tú Bộ Quân Đầu Lĩnh (Vơ Tướng)

http://img24.imageshack.us/img24/1068/032phanmenhtamlangthach.jpg

Thạch Tú, ngoại hiệu là Phanh Mệnh Tam Lang, sao Thiên Tuệ Tinh, thứ 33 trong 108 anh hùng, quê ở phủ Kim Lăng, từ thuở nhỏ theo đ̣i vơ nghệ, tính thích trừ những việc bất b́nh, sau theo chú đi buôn ngựa, bất đồ giữa đường chú mất tiêu hết tiền nong, đành phải lưu lại ở đất Kế Châu mà hái củi kiếm ăn cho qua ngày tháng. Một hôm gánh củi đi qua thấy Dương Hùng bị đánh liền xông vào giải vây, rồi gặp Đái Tông, Dương Lâm rủ lên Lương Sơn Bạc. Dương Hùng và Thạch Tú kết nghĩa làm huynh đệ, Thạch Tú tạm trọ ở nhà Dương Hùng, mở quán bán thịt. Vợ Dương Hùng là Phan Xảo Vân thông đồng với ḥa thượng Bùi Như Hải, Thạch Tú và Th́ Thiên biết được, báo lại với Dương Hùng. Dương Hùng không tin, đuổi Thạch Tú ra khỏi nhà, Thạch Tú giết Bùi Như Hải đêm đó rồi bắt Phan Xảo Vân giải lên núi Thúy B́nh Sơn, đưa Dương Hùng lên tra hỏi. Dương Hùng biết sự thật, chém chết Xảo Vân, cùng Thạch Tú, Th́ Thiên lên Lương Sơn Bạc, đi ngang qua Chúc gia trang, Th́ Thiên bị bắt, Dương Hùng cùng Thạch Tú lên Lương Sơn đầu quân, hai người đi thám thính ở Chúc gia trang th́ Dương Hùng bị bắt, Thạch Tú được chỉ đường nên quay về trại được, nhờ Thạch Tú mà quân Tống Giang đến đánh được Chúc gia trang, Thạch Tú đánh nhau với Tôn Lập rồi bị bắt sống, nửa đêm Tôn Lập thả Th́ Thiên cùng tất cả hảo hán bị nhốt ra, phá Chúc gia trang. Sau này khi đi đánh Phương Lạp, đến gần ải Dục Linh, Lư Tuấn Nghĩa sai Sử Tiến, Thạch Tú, Trần Đạt, Dương Xuân, Lư Trung, Tiết Vĩnh dẫn 3000 quân đi trước ḍ đường, gặp tướng Giang Nam là Bàng Vạn Xuân. Bàng Vạn Xuân bắn Sử Tiến ngă ngựa, rồi hai bên sườn núi bắn tên như mưa, 6 tướng cùng 3000 quân cả người lẫn ngựa đều bị bắn chết

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-25-2009, 10:39 AM
34 Thiên Bảo Tinh Lưỡng Đầu Xà (rắn hai đầu) Giải Trân Bộ Quân Đầu Lĩnh (Phương Sĩ)

http://img24.imageshack.us/img24/6025/034luongdauxagiaitran.jpg


http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-25-2009, 10:42 AM
35 Thiên Khốc Tinh Song Vĩ Hạt (bọ cạp hai đuôi) Giải Bảo Bộ Quân Đầu Lĩnh (Phương Sĩ)

http://img24.imageshack.us/img24/645/035songvihatgiaibao.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-25-2009, 10:44 AM
36 Thiên Xảo Tinh Lăng Tử (tay chơi) Yến Thanh Bộ Quân Đầu Lĩnh (Quân Sư Vũ lực)

http://img28.imageshack.us/img28/4928/036langtuyenthanh.jpg

Yến Thanh (chữ Hán:燕青) hay thường được gọi là Lăng Tử Yến Thanh (浪子燕青) là một nhân vật trong 36 Thiên Cang Tinh thuộc 108 anh hùng Lương Sơn Bạc của tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy Hử của tác giả Thi Nại Am. Yến Thanh sinh tại Đại Danh Phủ Bắc Kinh, mồ côi cha mẹ, được Lư Tuấn Nghĩa nhận làm gia nhân và hết mực cưng chiều, coi như cánh tay phải. Yến Thanh là một người cao 6 thước, tuấn tú, môi đỏ, mày rậm, giỏi vơ thuật, đàn hát. Binh khí thường dùng là nỏ. Yến Thanh có tài bắn tên, có thể cách xa 100 bước chân bắn xuyên cành liễu. Chức vụ ở Lương Sơn Bạc là Bộ Quân Đầu Lĩnh.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-29-2009, 01:26 PM
72 vị sao Địa Sát

1_Địa Khôi Tinh - Thần Cơ Quân Sư (quân sư giỏi kế) Chu Vũ

http://img42.imageshack.us/img42/2972/001thiencoquansuchuvu.jpg

Thần Cơ quân sư Chu Vũ (朱武) là một nhân vật trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy Hử của tác giả Thi Nại Am (có giả thuyết cho rằng đây là bút danh của La Quán Trung). Ông vốn cùng với Trần Đạt và Dương Xuân là giặc cỏ, sau kết bạn với Cửu Văn Long Sử Tiến, rồi cả 4 người được Lỗ Trí Thâm giới thiệu vào Lương Sơn Bạc.

Trong trận đánh Phương Lạp, do được giao trọng trách làm quân sư cho Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa, đă bày mưu đặt mẹo giúp Lư Tuấn Nghĩa thắng trận. Sau đó cùng Phan Thụy theo Công Tôn Thắng học đạo tu luyện.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-29-2009, 01:27 PM
2_Địa Sát Tinh - Trấn Tam Sơn (trấn ba núi) Hoàng Tín

http://img42.imageshack.us/img42/296/002trantamsonhoangtin.jpg

Hoàng Tín (có bản dịch là Huỳnh Tín) hay c̣n gọi là Trấn Tam Sơn là một nhân vật trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy Hử của tác giả Thi Nại Am (có giả thuyết cho rằng đây là bút danh của La Quán Trung). Ông là 1 trong 74 Địa sát tinh. Ông vốn là đệ tử của Tích Lịch Hỏa Tần Minh (霹雳火秦明) nhưng v́ giúp Tống Giang (宋江) nên đă phản bội triều đ́nh theo Tống Giang lên Lương Sơn Bạc. Trấn Tam Sơn Hoàng Tín cũng có thể gọi là một mănh tướng

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-29-2009, 01:29 PM
3_Địa Dũng Tinh - Bệnh Uư Tŕ (Uư tŕ ốm) Tôn Lập

http://img42.imageshack.us/img42/7128/003benhuytritonlapt.jpg

Tôn Lập (孙立) là 1 trong 72 Địa sát tinh thuộc 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc trong tiểu thuyết Thủy Hử (của nhà văn Thi Nại Am). Tôn Lập có biệt hiệu la Bệnh Úy Tŕ. Tôn lập có người em la Tôn Tân. Tôn Tân có vợ là Cố Đại Tẩu từ lâu hai người đă có ư định gia nhập Lương Sơn Bạc nhưng nhiêù lần bị anh ngăn cản lần này Tôn Tân quyến đ́nh lên luơng sơn nên kết hợp cùng nhạc ḥa va hai chú cháu sơn tặc nhưng Tôn Tân vẫn muốn rủ Tôn Lập cùng đi thuyết phục măi Tôn Lập mới chịu Tôn Lập rất tài gỏi lập rất nhiều công cho Lương Sơn.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-29-2009, 01:30 PM
4_Địa Kiệt Tinh - Xú Quận Mă (quận mă xấu) Tuyên Tán

http://img42.imageshack.us/img42/383/004xumaquantuyentan.jpg

Tuyên Tán là một nhân vật trong tiểu thuyết Thủy Hử của nhà văn Thi Nại Am(có thuyết nói đây là bút danh khác của La Quán Trung).Tuyên Tán có ngoại hiệu là Xú Quận Mă(⁹ ⁸ ⁰;Quận Mă xấu xí)

Tuyên Tán thân cao tám trượng,mặt như đáy chảo,muĩ hất lên trời,tóc xuăn râu đỏ,vơ nghệ cao cường.Tuyên Tán làm vơ quan cho Bảo Nghĩa Vương Phủ,tài nghệ xuất chúng,từng đánh bại tướng người Phiên.Bảo Nghĩa Vương mến tài bèn gả Quận chúa cho ông.Quận chúa chê ông xấu xí,ôm hận mà chết.Do đó nên ông cũng không được trọng dụng.

Khi Đại Danh Phủ Bắc Kinh bị quân Lương tấn công để cứu Lư Tuấn Nghĩa và Thạch Tú,các phó tướng thành Đại Danh là Văn Đại Đao Văn Đạt và Lí Thiên Vương Lí Thành đều không giúp được ǵ,c̣n chánh tướng Cấp Tiên Phong Sách Siêu bị BÁch Thắng Tướng Quân Hàn Thao bên Lương Sơn Bạc bắn thương.Lương Trung Thư lo sợ bèn cho quân đưa thư đến cho cha vợ hắn là Sái Thái Sư Sái Kính,yêu cầu viện binh.Sái Kính goi các quan trong Khu mật viện đến Bảo Nghĩa Vương Phủ bàn kế sách.Tuyên Tán tức giận,tiến cử Đại Đao Quan Thắng bên phủ Bồ Đông dùng kế vây Ngụy cứu Triệu,tấn công Lương Sơn Bạc.Bên Lương Sơn dùng Hô Diên Chước trá hàng,lừa bắt Quan Thắng,đồng thời tấn công bắt được Tuyên Tán và Tĩnh Mộc can Hắc Tư Văn cũng bị bắt.Tống Giang khuyên hàng,ba nười chấp nhận ở lại Lương Sơn.

Tuyên Tán là một trong bảy mươi hai Địa Sát Tinh của Lương Sơn,tức là bảu mươi hai phó tướng,ngồi nghế thứ bốn mươi,giữ chức Mă quân tiểu bưu tướng kiêm đầu lĩnh viễn thám tuần tra. Sau này Lương Sơn chiêu an,Tuyên Tán theo đoàn quân chinh chiến,lập được nhiều chiến công.Không may,khi đánh Tô Châu của Phương Lạp do Đệ Tam Đại Vương Phương Mạo trấn thủ,Tuyên Tán giao chiến với Phi Báo Đại Tướng Quân Quách Thế Quảng,cả hai bị thương,rơi xuong sông,chết dưới cầu Ẩm Mă.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
09-29-2009, 01:32 PM
5_Địa Hùng Tinh - Mộc Tỉnh Can (chó ngao đen) Hắc Tư Văn

http://img25.imageshack.us/img25/2347/005tinhmochanhactuvan.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

Tristesse
09-29-2009, 06:48 PM
Càng đọc & xem càng bị thu hút nên em có lời cám ơn đến chủ Topic nhiều nhiều nha ! :rose1:

ThienQuang
10-02-2009, 07:09 AM
6_Địa Uy Tinh - Bách Thắng Tướng (tướng bách thắng) Hàn Thao

http://img40.imageshack.us/img40/9879/006bachthangtuonghantha.jpg
:thank3:]Merci tristesse luôn ghé vao reply ủng hộ :thank3:

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
10-02-2009, 07:11 AM
7_Địa Anh Tinh - Thiên Mục Tướng (tướng mắt trời) Bành Dĩ

http://img40.imageshack.us/img40/3350/007thienmuctuongbanhnhi.jpg

Bành Dĩ (彭玘),ngoại hiệu là Thiên Mục Tướng, là một nhân vật trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong tiểu thuyết Thủy Hử của Thi Nại Am. Bành Dĩ xếp thứ 43 trong thứ tự cấp bậc của Lương Sơn Bạc và là một trong 72 Địa Sát Tinh. Binh khí mà Bành Dĩ sử dụng là Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao (三尖兩刃刀).

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
10-02-2009, 07:15 AM
8_Địa Kỳ Tinh - Thánh Thuỷ Tướng Quân (tướng nước thánh) Đan Đ́nh Khuê

http://img40.imageshack.us/img40/3999/008manhantoandinhkhe.jpg

Đan Đ́nh Khuê là một trong số 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong tiểu thuyết Thủy Hử của Thi Nại Am. Biệt hiệu là "Thánh Thủy tướng quân". Quân thuộc quyền khi xung trận đều mặc giáp đen, cờ hiệu cũng màu đen. Là Đoàn luyện sứ ở Lăng Châu. Đan và Ngụy Định Quốc được Thái sư Sái Kinh tiến cử đi dẹp quân Lương Sơn ngay sau khi đội quân này phá thành Đại Danh giải cứu được Lư Tuấn Nghĩa và chiêu dụ được Quan Thắng, Sách Siêu.

Đan được miêu tả:

“ ...đầu đội mũ sắc vuông có 2 tua rủ, ngoài khoác áo da hùm, trong mặc chiến bào thêu, chân đi giày da chạm, lưng thắt dây loan biếc, vai đeo cung tên, cưỡi ngựa đen, vác gươm đen, trước mặt dàn lá cờ đen thuộc Bắc phương ghi mấy chữ Thánh Thủy tướng quân Đan Đ́nh Khuê màu bạc... ”

Trận chiến ở Lăng Châu, tướng thống lănh quân mă của Lương Sơn là Quan Thắng, hai tướng tiếp ứng là Dương Chí và Lâm Xung. Cả Đan và Ngụy Định Quốc trước đều có giao thiệp và quen biết với Quan Thắng nên lúc xáp mặt, Quan có lời dụ hàng nhưng Đan và Ngụy không chịu. Đối trận đầu, Đan bắt được phó tướng của Quan Thắng là Hắc Tư Văn. Ở trận thứ hai, Quan Thắng trá bại, lừa Đan đuổi theo và đánh ngă. Một phần do sự giao t́nh từ trước nên khi này, Quan lại khuyên dụ và Đan Đ́nh Khuê nghe lời, trở thành 1 trong số những thủ lĩnh Lương Sơn. Chiến quả đầu tiên của nhân vật này là khi Đan trở thành người móc nối, giúp đồng đội là Ngụy Định Quốc trở cờ, theo về với quân Lương Sơn Bạc.

Đan Đ́nh Khuê và Ngụy Định Quốc xuất hiện từ hồi 66 trong bộ tiểu thuyết Thủy Hử truyện.

Trong bộ truyện Hậu Thủy Hử, cả Đan Đ́nh Khuê và Ngụy Định Quốc bỏ ḿnh trong cùng một trận, nằm trong số 49 phó tướng (số tướng lĩnh Lương Sơn tử trận là 59) tử thương khi chinh phạt Phương Lạp.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
10-02-2009, 07:17 AM
9_Địa Mănh Tinh - Thần Hoả Tướng Quân (tướng thần lửa) Nguỵ Định Quốc

http://img28.imageshack.us/img28/7712/009thanhoatuongdinquoc.jpg


http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
10-02-2009, 07:18 AM
10_Địa Văn Tinh - Thánh Thủ Thư Sinh (học tṛ chữ đẹp) Tiêu Nhượng

http://img28.imageshack.us/img28/9496/010thanhthuthusinhtieun.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
10-06-2009, 01:51 PM
11_Địa Chính Tinh - Thiết Diện Khổng Mục (quan toà mặt sắt) Bùi Tuyên

http://img96.imageshack.us/img96/7357/011thietdienkhongmucbui.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
10-06-2009, 01:52 PM
12_Địa Tịch Tinh - Ma Vân Kim Sí (chim cắt luồn mây) Âu Bằng

http://img96.imageshack.us/img96/4805/012mavuongkimsiaubang.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
10-06-2009, 01:56 PM
13_ Địa Cường Tinh - Cẩm Mao Hổ (hổ lông gấm) Yến Thuận

http://img42.imageshack.us/img42/8408/013cammaohoyenthuan.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
10-06-2009, 01:58 PM
14_ Địa Âm Tinh - Cẩm Báo Tử (báo gấm) Dương Lâm

http://img42.imageshack.us/img42/6394/014cambaotuduonglam.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
10-06-2009, 01:59 PM
15_Địa Phụ Tinh - Oanh Thiên Lôi (tiếng sét vang trời) Lăng Chấn

http://img42.imageshack.us/img42/8470/015oanhthienloilanhchan.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
10-13-2009, 07:38 AM
16_Địa Hội Tinh - Thần Toán Tử (ông giỏi toán) Tưởng Kính

http://img42.imageshack.us/img42/3718/016thantoantutuongkinh.jpg

Tưởng Kính (蒋敬 Jiang Jing) là tên một nhân vật trong truyện Thủy hử. Theo cốt truyện th́ ông quê ở Đàm Châu phủ, Hồ Nam, vốn là một thư sinh, nhưng do thi trượt bèn bỏ văn theo vơ.

Ông là người văn vơ song toàn, có tài điều binh khiển tướng, bày binh bố trận,tính toán giỏi nên gọi là Thần Toán Tử (神算子). Sau này, Tưởng Kính gia nhập bọn cướp ở Hoàng Môn Sơn, trở thành quân sư ở đây.

Khi quân Lương Sơn Bạc đánh Phủ Giang Châu và Vô Vi Quận rút về Lương Sơn có đi qua Hoàng Môn. Ngô Dụng thấy núi địa h́nh hiểm trở bèn cho dừng lại. Bốn đầu lĩnh núi Hoàng Môn (Tưởng Kính, Đào tôn Vượng, Âu Bằng, Mă Lân) nghe thấy có Tống Giang bèn xuống ngựa quy thuận rồi theo về Lương Sơn.

Tại Lương Sơn, Tưởng Kính không nổi bật, chỉ là đầu lĩnh tính toán tiền nong, sau ông được ngồi vào ghế thứ 53. Trong các cuộc chiến của Lương Sơn với Đại Liêu, Điền Hổ, Vương Khánh, Phương Lạp, ông theo chinh chiến nhưng không có chiến công nào hiển hách. Tuy không lập đại công, triều đ́nh nhà Tống vẫn ban thưởng cho ông nhưng ông không màng, về Đàm Châu làm dân.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
10-13-2009, 07:42 AM
017_Địa Tá Tinh - Tiểu Ôn Hầu (Ôn hầu nhỏ) Lă Phương

http://img42.imageshack.us/img42/5229/017tieuonhaulaphuong.jpg

Lă Phương hay Lữ Phương (吕方), hay c̣n được phiên âm thành Lă Phượng, là một nhân vật trong tiểu thuyết Thuỷ Hử của nhà văn Thi Nại Am.

Lă Phương có tài múa kích giống Lă Bố khi xưa nên người ta gọi là "Tiểu Ôn Hầu" (小温侯). Lă Phương cùng với Quách Thịnh đánh nhau trên 10 ngày mà vẫn ngang tài ngang sức. Tống Giang và Hoa Vinh đi qua thấy thế liền ngăn lại và khuyên kết làm anh em, rồi cùng nhau lên Lương Sơn Bạc. Trong trận đánh Phương Lạp, Lă Phương cùng với Bạch Khâm đánh nhau, cả hai đều rơi xuống núi mà chết

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
10-13-2009, 07:49 AM
018_Địa Hựu Tinh - Kiển Nhân Quư (người hiếm có) Quách Thịnh

http://img42.imageshack.us/img42/8480/kiennhanquyquachthinh.jpg

Quách Thịnh (郭盛) là một nhân vật trong tiểu thuyết Thuỷ Hử của nhà văn Thi Nại Am.

Quách Thịnh quê ở Gia Lăng, vốn là thương nhân buôn thuỷ ngân. Ông giỏi sử dụng thiên phương hoạ kích, ra trận thường cưỡi ngựa trắng, mặc áo giáp bạc trông rất giống danh tướng Tiết Nhân Quư đời Đường nên được người đời gọi là Trại Nhân Quư.

Ông nghe nói Tiểu Ôn Hầu Lă Phương dùng kích rất giỏi nên đến thách đấu. Hai người giao chiến 10 ngày không phân được thua. Sau có Tống Giang và Hoa Vinh đi qua, khuyên giải hai người, cùng mời lên Lương Sơn Bạc tụ nghĩa.

Quách Thịnh ngồi ghế thứ 55 trong 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc, giữ chức Kiêu tướng Mă quân, nhiệm vụ bảo vệ Tống Giang. Ông đi theo quân đoàn Lương Sơn đánh trận, lập được nhiều công lao.

Về sau, khi đi đánh Ô Long Lĩnh, ông bị đá trên núi rơi xuống trúng chết.

Trong tiểu thuyết Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung, nhân vật chính Quách Tĩnh là cháu nhiều đời của Quách Thịnh.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
10-13-2009, 07:52 AM
019_Đị Linh Tinh - Thần Y (thày thuốc giỏi) An Đạo Toàn

http://img40.imageshack.us/img40/7443/019thanyandaotoan.jpg

An Đạo Toàn (chữ Hán giản thể: 安道全) là tên một nhân vật trong truyện Thủy hử. Theo cốt truyện th́ ông là một trong 72 địa sát tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc của Thi Nại Am (có nguồn cho rằng đây là bút danh khác của La Quán Trung), một trong Tứ đại danh tác của văn học Trung Hoa. An Đạo Đài có hiệu là Thần Y (神医), là người được thừa hưởng tài năng y thuật của tổ tiên, có thể chữa mọi bệnh tật. An Đạo Toàn sinh tại Kiện Khang Phủ trong một gia đ́nh chuyên ngành y. Ông đă gia nhập Lương Sơn Bạc và đă giúp Tống Giang chữa khỏi bệnh đậu trong trận đánh với Tăng Đầu Lữ,và có công lớn trong trận đánh với giặc Phương Lạp.Ông là bạn thân của Lăng lí Bạch điều Trương Thuận.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
10-13-2009, 07:53 AM
020_Địa Thú Tinh - Tử Nhiêm Bá (ông râu đỏ) Hoàng Phủ Đoan

http://img40.imageshack.us/img40/1314/020tunhiembahoangphudoa.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
10-23-2009, 04:23 PM
021_Địa Vi Tinh - Nuỵ Cước Hổ (hổ thọt chân) Vương Anh

http://img8.imageshack.us/img8/920/021nuycuochovananh.jpg


http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
10-23-2009, 04:24 PM
022 _ Địa Tuệ Tinh - Nhất Trượng Thanh (cô một trượng) Hỗ Tam Nương

http://img8.imageshack.us/img8/7124/022nhattruongthanhhotam.jpg

Hổ Tam Nương (chữ Hán: 扈三娘), đôi khi phiên âm thành Hồ Tam Nương, là một nữ tướng, biệt hiệu là Nhất Trượng Thanh (一丈青), Địa Tuệ Tinh. Khi Tống Giang đánh Chúc gia trang, Hổ gia trang sai Hổ Tam Nương đi cứu, Hổ Tam Nương đă đánh nhiều dũng tướng của Lương Sơn Bạc, sau đó bị Báo tử Đầu Lâm Xung bắt sống.

Do Tống Giang đă hứa với Vương Anh là sẽ t́m một phu nhân cho y, nên đă gả Hỗ Tam Nương cho Vương Anh.

Trong trận đáng Phương Lạp, Vương Anh và Hỗ Tam Nương đều bị Trịnh Bưu giết chết.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
10-23-2009, 04:25 PM
023 _ Địa Hao Tinh - Tang Môn Thần (thần cửa nhà táng) Đào Húc

http://img8.imageshack.us/img8/4665/023tangmonthanbaohuc.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
10-23-2009, 04:27 PM
024 _ Địa Mặc Tinh - Hỗn Thế Ma Vương (ma vương càn quấy) Phàn Thuỵ

http://img15.imageshack.us/img15/7210/024honthemavuongphanthi.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
10-23-2009, 04:28 PM
025 _ Địa Xương Tinh - Mao Đẩu Tinh (sao nhỏ) Khổng Minh

http://img15.imageshack.us/img15/1372/025maodautinhkhongminh.jpg


http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
11-02-2009, 05:32 AM
026 _ Địa Cường Tinh - Độc Hoả Tinh (sao lửa) Khổng Lượng

http://img15.imageshack.us/img15/4452/026dochoatinhkhongluong.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
11-02-2009, 05:33 AM
027_ Địa Phi Tinh - Bát Tư Na Tra (Na Tra 8 tay) Hạng Sung

http://img15.imageshack.us/img15/9342/027battrinatrahangsung.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
11-02-2009, 05:35 AM
028 _ Địa Tẩu Tinh - Phi Thiên Đại Thánh (thánh bay) Lư Cổn

http://img15.imageshack.us/img15/8396/028phithiendaithanhlyco.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
11-02-2009, 05:37 AM
029 _ Địa Xảo Tinh - Ngọc Tư Tượng (tay thợ ngọc) Kim Đại Kiện

http://img15.imageshack.us/img15/3028/0ngoctytuongkimdaikien.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
11-02-2009, 05:38 AM
030 _ Địa Minh Tinh - Thiết Dịch Tiên (tiêu sáo sắt) Mă Lân

http://img14.imageshack.us/img14/8890/030thietdichtienmalam.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
11-06-2009, 04:35 PM
031 _ Địa Tiến Tinh - Xuất Động Giao (cá sấu rời động) Đồng Uy

http://img14.imageshack.us/img14/905/031xuatdonggiaodonguy.jpg

Đồng Uy cùng với em là Phan Giang Thẩn Đồng Mănh làm nghề buôn lậu muối trên sông Tầm Dương Giang,là bạn với Hỗn Giang Long Lí Tuấn - làm nghề cướp sông Dương Tử,Thôi Mệnh Phán Quan Lí Lập - làm nghề hắc điếm ở núi Yết Dương Lĩnh,Trương Hoành - làm nghề đưa đ̣ cướp tiền ở sông Tầm Dương và Trương Thuận - lái cá Giang Châu.

Trận chiến thành Giang Châu
Khi Tống Giang ở Giang Châu,đề phản thi ở lầu Tầm Dương nên bị Tri phủ Giang Châu Sái Đắc Chương và Hoàng Phong Thích Hoàng Văn Bính hăm hại.Thàn Hành Thái Bảo Đái Tôn cũng v́ cứu Tống Giang mà bị bắt.Hai người bị xử chém nhưng Hoàng Khổng Mục giúp đỡ,gia hạn chém thêm vài ngày.

Vào ngày hành quyết,Lí Quỳ bỗng xông ra cướp pháp trường cùng với 17 tướng của Lương Sơn Bạc do Tiều Cái dẫn đầu.Quân Lương Sơn rút về Bạch Long Thần Miếu th́ hết đương do bị con sông chặn lại.Một lúc sau th́ có một đoàn thuyền với 9 người chỉ huy(có Đồng Uy),dẫn đầu là Lăng Lí Bạch Điều Trương Thuận đến giúp đỡ.Quân Lương Sơn do Lí Quỳ,Hoa Vinh Hoàng Tín,Lă Phương,Quách Thịnh dẫn đầu theo sau là 15 tướng khác phản công,truy đuổi quân Giang Châu rút vào thành cố thủ.Sau đó tất cả lên thuyền đến Mục Gia Trang. Sau đó,các đầu lĩnh Lương Sơn tấn công thành Vô Vi Quân,giết cả nhà Hoàng Văn Bính rồi tất cả lên Lương Sơn.

Sau khi đánh dẹp Phương Lạp,Đồng Uy cùng với Đồng Mănh,Xích Tu Long Phí Bảo,Quyện Mao Hổ Nghê Vân,Thái Hồ Giao Bốc Thanh,Sấu Kiểm Hùng Địch Thành theo Lí Tuấn xuất dương sang Xiêm La,sau làm quan lớn nước này.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
11-06-2009, 04:37 PM
032 _ Địa Thoái Tinh - Phan Giang Thần (thần lội nước) Đồng Mănh

http://img14.imageshack.us/img14/8140/032phanvanthandongmanh.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
11-06-2009, 04:44 PM
033 _ Địa Măn Tinh - Ngọc Phạn Cang (cán cờ ngọc) Mạnh Khang

http://img14.imageshack.us/img14/4136/033ngocphancanmanhkhang.jpg

Mạnh Khang quê ở châu Chân(Chân Châu),Sơn Tây.Mạnh Khang cao to trắng trẻo nên được mọi người gọi ngaọi hiệu là Ngọc Phan Cang

Mạnh Khang là thợ đóng thuyền giỏi,có thể đóng các loại thuyền lớn nhỏ khác nhau,làm cho triều đ́nh.V́ Triều đ́nh muốn vận chuyển đá hoa cương,muốn đóng thuyền lớn.Mạnh Khang bị chỉ huy thôi thúc trách phạt,nóng giận giết chết quan trên,rời bỏ nhà cửa,lưu lạc lục lâm.Rồi sau đó gia nhập cướp ở Ẩm Mă Xuyên.

Sau đó,Đái Tông và Dương Lâm t́m Công Tôn Thắng có đi qua Ẩm Mă Xuyên,thuyết phục Mạnh Khang, Đặng Phi ,Bùi Tuyên gia nhập Lương Sơn Bạc.Bọn họ liền cải trang làm quan binh,vượt đêm tối đi lên Lương Sơn Bạc. Mạnh Khang lên Lương Sơn Bạc phụ trách việc giám sát và đóng chiến thuyền lớn nhỏ các loại

Sau này,khi Cao Cầu tiến đánh Lương Sơn lần thứ ba,Mạnh Khang dẫn đầu đoàn thuyền nhẹ thứ hai (gồm ba thuyền do Mạnh Khang ở giữa,Đồng Uy,Đồng Mănh hai bên) làm nhiệm vụ "dẫn đường" cho thuỷ quân Triều đ́nh vào Lương Sơn.Sau khi Cao Cầu mắc bẫy,các đầu lĩnh thuỷ quân bao gồm Lư Tuấn,Trương Hoành,Trương Thuận,Nguyễn Thị Tam Hùng,Mạnh Khang,Đồng Uy,Đồng Mănh dùi thủng chiến thuyền.Lập được chiến công,bắt sống Cao Cầu. Khi quân Lương Sơn Bạc nhận chiếu chiêu an,Mạnh Khang cùng theo chinh chiến. Trong khi đánh Liêu,Điền Hổ,Vương Khánh,Mạnh Khang chiến đấu trong bộ binh.Được phong là Phó Tướng. Trong khi đánh Phương Lạp,ông theo Thạch Tú,Lư Tuấn đem nửa vạn quân giải phóng các huyện duyên hải và hải đảo,lập được công lớn.Sau ông theo Nguyễn Tiểu Nhị tấn công thuỷ trại ở Ô Long Lĩnh,địch dùng kế hoả công bao vây,quân Lương Sơn tổn thất nặng.Nguyễn Tiểu Nhị bị móc câu liêm,tuốt gươm tự vẫn để tṛn khí tiết,Đồng Uy,Đồng Mănh trốn thoát.C̣n Mạnh Khang bị trúng hoả pháo chết cháy tại trận

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
11-06-2009, 04:46 PM
034 _ Địa Toại Tinh - Thông Tư Viện (vượn tay dài) Hầu Kiện

http://img132.imageshack.us/img132/3356/034thongtivienhaukien.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
11-06-2009, 04:47 PM
035 _ Địa Chu Tinh - Khiến Giản Hổ (hổ nhảy khe) Trần Đạt

http://img132.imageshack.us/img132/6066/035khieugianhotrandat.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
11-25-2009, 02:39 PM
036 _ Địa Ẩn Tinh - Bạch Hoa Xà (rắn hoa trắng) Dương Xuân

http://img132.imageshack.us/img132/692/036bachhoaxaduongxuan.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
11-25-2009, 02:40 PM
037 _ Địa Lư Tinh - Cửu Vĩ Quy (rùa 9 đuôi) Đào Tông Vượng

http://img15.imageshack.us/img15/9104/037cuuviquydaotongvuong.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
11-25-2009, 02:42 PM
038 _ Địa Tuấn Tinh - Thiết Phiến Tử (tay quạt sắt) Tống Thanh

http://img15.imageshack.us/img15/6233/038thietphientutongthan.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
11-25-2009, 02:47 PM
039 _ Địa Nhạc Tinh - Thiết Khiếu Tử (tay sáo sắt) Nhạc Hoà

http://img15.imageshack.us/img15/5593/039thietkhieutunhachoa.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
11-25-2009, 02:49 PM
040 _ Địa Tiệp Tinh - Hoa Hạng Hổ (hổ hoa) Cung Vượng

http://img15.imageshack.us/img15/4327/040hoahanghocungvuong.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
12-02-2009, 03:13 AM
041 _ Địa Tốc Tinh - Tùng Tiến Hổ (hổ trúng tên) Đinh Đắc Tôn

http://img15.imageshack.us/img15/998/041trungtieuhodinhdacto.jpg

Đinh Đắc Tôn (chữ Hán:丁得孫) là một nhân vật trong tiểu thuyết Thủy hử, một trong 72 địa sát tinh

Đinh Đắc Tôn cùng với Cung Vượng là phó tướng của Trương Thanh. Mặt và cổ ông có nhiều vết sẹo qua đánh trận nên có ngoại hiệu là Trúng tiễn hổ (Hổ trúng tên). Vơ nghệ của Đinh Đắc Tôn ngang với Cung Vượng.

Khi quân Lương Sơn do Lư Tuấn Nghĩa dẫn đầu tấn công phủ Đông Xương, bị Trương Thanh ném đá đánh bại. Sau đó Tống Giang dẫn quân tiếp viện cũng không thắng nối Trưong Thanh. Trương Thanh đánh bại khoảng hơn mười đầu lĩnh Lương Sơn. Do đó quân Lương Sơn bắt các phó tướng của Trương Thanh trước. Đinh Đắc Tôn khi giao chiến với Lă Phương và Quách Thịnh đă bị Yến Thanh bắn một mũi tên trúng ngựa, hất Đinh ngă xuống đất. Đinh bị bắt sống. Cuối cùng, Trương Thanh cũng bị quân Lương Sơn lập mưu bắt được, đồng ư cùng Cung Vượng và Đinh Đắc Tôn gia nhập Lương Sơn Bạc.

Đinh Đắc Tôn trở thành một trong những đầu lĩnh bộ quân ở Lương Sơn Bạc. Sau khi nhận chiếu chiêu an của triều đ́nh, Đinh cùng anh em Lương Sơn Bạc tham gia vào các chiến dịch b́nh Liêu và dẹp quân nổi dậy ở miền Nam. Trong chiến dịch đánh Phương Lạp, Đinh Đắc Tôn theo Lư Tuấn Nghĩa tấn công Ông Châu, nhưng thua trận và phải rút lui. Quân sư Chu Vũ bày kế mai phục bên ngoài trại, chờ quân Phương Lạp đến cướp trại vào ban đêm sẽ phản kích lại. Quả nhiên quân Phương Lạp trúng mai phục, các hảo hán Lương Sơn thắng to. Tuy nhiên trong khi mai phục, Đinh Đắc Tôn bị rắn độc cắn và chết v́ trúng độc.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
12-02-2009, 03:15 AM
042 _ Địa Trấn Tinh - Tiểu Già Lạn (giấu chút ít) Mục Xuân

http://img15.imageshack.us/img15/7205/042tieugialanmucxuan.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
12-02-2009, 03:16 AM
043 _ Địa cơ Tinh - Thao Đạo Quỷ (quỷ múa dao) Tào Chính

http://img15.imageshack.us/img15/828/043thaodaoquytaochinh.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
12-02-2009, 03:18 AM
044 _ Địa Ma Tinh - Vạn Lư Kim Cương (thần Kim Cương vạn dặm) Tống Vạn

http://img15.imageshack.us/img15/2369/044vanlykimcuongtongvan.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
12-02-2009, 03:20 AM
045 _ Địa Yêu Tinh - Mô Tước Thiên (sờ được trời) Đỗ Thiên

http://img15.imageshack.us/img15/6866/045mactruthiendothien.jpg


http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
01-03-2010, 05:16 AM
046_ Địa U Tinh - Bệnh Đại Trùng (hổ ốm) Tiết Vĩnh

http://www.mediafire.com/file/oddtztmmttm/046BenhDaiTrungTietVinh.jpg

Tiết Vĩnh (chữ Hán: 薛永) là một nhân vật trong tác phẩm Thuỷ hử, một trong 72 địa sát tinh. Ông có ngoại hiệu là Bệnh đại trùng (chữ Hán: 病大蟲; Cọp ốm), mang sao Địa U Tinh, đứng thứ 84 trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Tiết Vĩnh người ở huyện Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, ông của Tiết Vĩnh ngày trước làm thuộc viên cho quan Kinh lược trung, sau v́ ác cảm với một số đồng liêu nên không được thăng dụng nữa. Đến đời Tiết Vĩnh chỉ nhờ nghề đánh gậy bán thuốc cao để kiếm ăn. Sau này khi Tống Giang ở bến Yết Dương cho Tiết Vĩnh tiền nên bị anh em Mục Hoằng, Mục Xuân đánh, Tiết Vĩnh đánh hai anh em họ Mục phải bỏ chạy, làm quen với Tống Giang. Sau vụ cướp pháp trường Giang Châu, Tống Giang và Đái Tông được cứu, Tiết Vĩnh cùng anh em họ Mục, Trương Thuận, Lư Tuấn, Lư Lập và anh em Đồng Uy, Đồng Mănh theo Tống Giang với Đái Tông cùng lên Lương Sơn Bạc. Sau này quân Lương Sơn đánh Phương Lạp ở Giang Nam, Lư Tuấn Nghĩa sai Sử Tiến, Trần Đạt, Dương Xuân, Thạch Tú, Lư Trung, Tiết Vĩnh đem ba ngh́n quân bộ đi trước dọn đường ở ải Dục Linh, gặp Đại tướng của Phương Lạp là Tiểu Dưỡng Do Cơ-Bàng Vạn Xuân chặn đường, bắn chết Sử Tiến, hai bên sườn núi bắn tên ra như mưa, Tiết Vĩnh cùng 5 tướng kia đều bị bắn chết

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
01-03-2010, 05:19 AM
047_ Địa Phục Tinh - Kim Nhăn Bưu (beo mắt vàng) Thi Ân

http://www.mediafire.com/file/gnovjnwz1za/047_KimnhabuuThiAn.jpg

Thi Ân (施恩), ngoại hiệu là Kim Nhăn Bưu (金眼彪, "Báo mắt vàng"), đứng thứ 85 trong 108 anh hùng, ông thuộc sao Địa Phục Tinh. Từng làm chức Tiểu Quản doanh ở Mạnh Châu, vốn có mở quán rượu ở Khoái Hoạt Lâm, nhưng bị một người là Tưởng Môn Thần cướp quán, đánh Thi Ân găy tay. Khi Vơ Ṭng bị đi đày đến Mạnh Châu, Thi Ân nhờ Vơ Ṭng đánh Tưởng Môn Thần lấy lại quán, Vơ Ṭng uống rượu say đánh Tưởng Môn Thần một trận tơi bời, bắt hắn trả lại quán cho Thi Ân. Sau này Vơ Ṭng lên núi Nhị Long Sơn nhập hội cùng Lỗ Trí Thâm và Dương Chí, Thi Ân cũng đi theo. Sau này ông và Khổng Lượng cùng bị chết đuối ở Côn Sơn.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
01-03-2010, 05:23 AM
048_Địa Tịch Tinh - Đả Hổ Tướng (tướng đánh hổ) Lư Trung

http://www.mediafire.com/file/moxglzynjf4/048_DaHoTuongLyThong.jpg

Lư Trung (李忠) là một nhân vật trong Thủy Hử của Thi Nại Am (có thuyết cho rằng đây là bút danh khách của La Quán Trung). Ông là một trong 108 vị anh hùng Lương Sơn, ngoại hiệu Đả Hổ Tướng. Lư Trung là sư phụ của Sử Tiến. Lư Trung có quen thân với Hoa Ḥa Thượng Lỗ Trí Thâm. Một lần Lư Trung bị Tiểu Bá Vương Chu Thông chặn cướp giữa đường, v́ thấy vơ công của Lư Trung cao cường nên Chu Thông tôn làm chủ sơn trại. Có lần Lư Trung gặp Lỗ Trí Thâm, Lư Trung có ư muốn mời Lỗ Trí Thâm Làm chủ sơn trại nhưng Lỗ Trí Thâm từ chối. Được Lỗ Trí Thâm giới thiệu với Tống Giang, Chu Thông và Lư Trung cùng nhau lên Lương Sơn. Sau này ông đă lập rất nhiều công trong chận đánh Phương Lạp.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
01-03-2010, 05:28 AM
049_ a Không Tinh - Tiểu Bá Vương (Bá vương nhỏ) Chu Thông


http://www.mediafire.com/file/z0jmymzjvm3/049_TieuBaVuongChuThong.jpg

Chu Thông (周通), Tiểu Bá Vương (小霸王) là một nhân vật trong Thủy Hử của Thi Nại Am (có thuyết cho rằng đây là bút danh khác của La Quán Trung). Ông là 1 trong 72 Địa Sát Tinh thuộc sao (Địa Không Tinh).

Chu Thông là 1 trong 108 vị anh hùng Lương Sơn, ngoại hiệu Tiểu Bá Vương. Ông là chủ của 1 sơn trại, nhưng sau đó đă tôn Lư Trung làm chủ trại.

Một lần Chu Thông mê sắc đẹp của một cô thôn nữ, định cướp về nhưng bị Lỗ Trí Thâm ngăn cản. Chu Thông bị Lỗ Trí Thâm đánh một trận tơi bời. Chu Thông tức giận liền gọi Lư Trung đến, nhưng Lư Trung lại là bạn cũ của Lỗ Trí Thâm nên việc cưới xin bị hủy bỏ.

Sau này Chu Thông cùng Lư Trung lên Lương Sơn.

Trong trận đánh Phương Lạp, Lư Tuấn Nghĩa sai Âu Bằng, Đặng Phi, Lư Trung, Chu Thông đi thám thính ở ải Độc Tùng, giữa đường bị Lệ Thiên Thuận chặn đánh. Chu Thông bị chém chết.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
01-03-2010, 05:31 AM
050 _ Địa Cô Tinh - Kim Tiền Báo Tử (báo đốm vàng) Thang Long

http://www.mediafire.com/file/m5mmimdt4yh/050_kimtienbaoTuThangLong.jpg

Thang Long (tiếng Trung: 汤隆) là một nhân vật trong Thủy Hử. Nhân vật này là một trong số 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, có ngoại hiệu 金钱豹子 (Kim Tiền Báo Tử). Theo kể lại trong Thủy Hử, Thang Long do Địa Cô Tinh, một trong 72 v́ Địa Sát Tinh chuyển thế. Thang Long sử dụng vũ khí là song chùy rất lợi hại.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
03-13-2010, 07:02 PM
051_ Địa Toàn Tinh - Quỷ Kiểm Nhi (gă mặt quỷ) Đỗ Hưng

http://www2.mediafire.com/imgbnc.php/5e2798bc39692ebcf7a205357f8922cc5g.jpg (http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=wtgoee2ztmz&thumb=4)

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
03-13-2010, 07:03 PM
052 _ Địa Đoản Tinh - Xuất Lâm Long (rồng rời rừng) Trâu Uyên

http://www2.mediafire.com/imgbnc.php/5a2f3ed8a5e8ff237bf59541457f267a5g.jpg (http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=3qqmmjfonjn&thumb=4)

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
03-13-2010, 07:05 PM
053 _ Địa Giốc Tinh - Độc Giác Long (rồng một sừng) Trâu Nhuận

http://www1.mediafire.com/imgbnc.php/46869e509601cc0f7df344dbea5e557f5g.jpg (http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=jjzdjynvwzn&thumb=4)

Trâu Nhuận có ngoại h́nh ḱ dị: đằng sau gáy mọc ra một cái bướu lớn, khi tức giận điều ǵ th́ húc bướu vào người khác, từng húc đổ cả một cây tùng. V́ thế ông có ngoại hiệu là Độc giác long (獨角龍; Rồng một sừng).

Trâu Nhuận có người chú là Trâu Uyên, quê quán Lai Châu, cũng không hơn tuổi là bao nhiêu. Hai chú cháu tập hợp trăm quân dưới quyền làm cướp ở núi Đăng Vân, tạo tiếng vang khắp các vùng.

Trâu Uyên, Trâu Nhuận có họ hàng với nhà họ Tôn, họ Nhạc và họ Giải trong vùng Đăng Châu. Họ Tôn có anh cả Tôn Lập, Tôn Tân với vợ là Cố Đại Tẩu. Họ Nhạc có quan sai coi ngục Nhạc Ḥa và chị gái là Nhạc Đại Nương, vợ Tôn Lập. Họ Giải có Giải Trân và Giải Bảo là hai thợ săn nổi tiếng ở Đăng Châu, em họ của Cố Đại Tẩu. Ngoài ra, Trâu Uyên, Trâu Nhuận cũng có quen với Lâm Xung, Đặng Phi và Thạch Dũng ở Lương Sơn Bạc.

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
03-13-2010, 07:06 PM
054 _ Địa Tú Tinh - Hăn Địa Hốt Luật (chồn khát nước) Châu Quư

http://www3.mediafire.com/imgbnc.php/cc120cc8abefadabf21f59ad7b523fb75g.jpg (http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=izgm4dmk44q&thumb=4)

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
07-17-2010, 12:26 PM
055_ Địa Tàng Tinh - Tiếu Diện Hổ (hổ mặt cười) Châu Phú

http://www3.mediafire.com/imgbnc.php/9307f1d35a0650df6d1e7c4f76792e805g.jpg (http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=3fckjxy2nyj&thumb=4)

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

saolinh
07-18-2010, 07:35 AM
Thiên Quang và Hương B́nh vắng bóng đă lâu, nay mới thấy Thiên Quang về Phố.
Cho Sao Linh gởi lời thăm Hương B́nh :rose:
Chúc các bạn một ngày chủ nhật vui :caphe::rose:

ThienQuang
07-28-2010, 01:30 AM
Thiên Quang và Hương B́nh vắng bóng đă lâu, nay mới thấy Thiên Quang về Phố.
Cho Sao Linh gởi lời thăm Hương B́nh :rose:
Chúc các bạn một ngày chủ nhật vui :caphe::rose:

Bận công chuyện chút nên không vào Phố thường

Merci SL , Chúc SL Và ACE gia đ́nh MGP luôn vui khỏe . :caphe:

Bon Mercredi (http://img691.imageshack.us/my.php?image=mercredis.gif)

TQ

ThienQuang
07-28-2010, 01:32 AM
056 _ Địa Binh Tinh - Thiết Tư Phụ (cánh tay sắt) Sái Phúc

http://img822.imageshack.us/img822/7811/thiettybatsaiphuc.jpg (http://img822.imageshack.us/my.php?image=thiettybatsaiphuc.jpg)


http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
07-28-2010, 01:33 AM
057 _ Địa Tổn Tinh - Nhất Chi Mai (một nhành mai) Sái Khánh

http://img829.imageshack.us/img829/9350/nhatchihoasaikhanh.jpg (http://img829.imageshack.us/my.php?image=nhatchihoasaikhanh.jpg)

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
07-28-2010, 01:34 AM
058 _ Địa Nô Tinh - Thôi Mệnh Phán Quan (quan toà hung dữ) Lư Lập

http://img823.imageshack.us/img823/5531/thoimenhphanlylap.jpg (http://img823.imageshack.us/my.php?image=thoimenhphanlylap.jpg)

http://img18.imageshack.us/img18/2711/rosepqk.gif

ThienQuang
08-07-2010, 01:56 PM
059 _ Địa Sát Tinh - Thanh Nhăn Hổ (hổ mắt xanh) Lư Vân
http://img44.imageshack.us/img44/1913/thanhnhanholyvan.jpg (http://img44.imageshack.us/my.php?image=thanhnhanholyvan.jpg)
Lư Vân, ngoại hiệu là Thanh Nhăn Hổ, đứng thứ 97 trong 108 anh hùng, thuộc sao Địa Sát Tinh. Trước làm chức Đô đầu ở huyện Nghi Thủy, lúc Lư Quỳ giết 4 hổ trả thù cho mẹ, chính Lư Vân đă bắt được Lư Quỳ, khi
áp giải về chỗ Tri huyện, bị trúng kế của Châu Quư, Châu Phú, sổng mất Lư Quỳ, suưt bị Lư Quỳ giết, nhưng nhờ có Châu Phú - học tṛ của Lư Vân và là em trai Châu Quư - khuyên giải, thế là Lư Vân gia nhập Lương Sơn Bạc.