PDA

View Full Version : Bài Thơ T́nh Viết Từ Ngục Tối - Nguyệt Ánhhoangthymaithao
10-20-2009, 02:27 PM
http://i278.photobucket.com/albums/kk112/thythy_2008/NguyetAnh-CD-BaiThoTinh.jpg

Ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh

Bài Thơ T́nh Viết Từ Ngục Tối
http://www.quoctoan.com/nguyetanh-dautranh-nguoitu.htm