PDA

View Full Version : anh-hùng dân-tộc lịch-sử tranh-đấuhoangthymaithao
11-15-2009, 02:59 PM
Giọt Lệ Trưng-Vương
http://hathaykhongbanghayhat.org/audio/play/3431

Thơ : Thiên-Anh (DT BĐ)
Đàn : Đặng Vương Quân
Diễn ngâm : Tâm Thư


Mặc áo nhung vàng thay áo tang
Em cùng quân quyết tiến lên đàng
Đuổi lũ tham-tàn ra ải bắc
Một dải giang-san lừng tiếng vang

Cờ chiến tung bay thay cờ tang
Trên đầu voi tuốt kiếm lên đàng
Rực-rỡ xiêm ngoài trong áo trắng
Đuổi lũ gian-tham về bắc quan

Lạnh-lùng băng-giá ngai vàng
Lệ thương đẫm gối mơ-màng
Chẳng thiết cao-sang
Quyết giữ thân vàng
Mốt mai giặc đến lên đàng đấu-tranh

Mặc áo tang trong pḥng loan
Ơ-hờ năm ngón găy cung đàn
Ôi tiếng lệ cầm rơi trong đêm vắng
Lạnh buốt tâm can... Ngày mới sang