PDA

View Full Version : Ca Nhạc sĩ Đấu tranh Hoàng Tường ra mắt CD và DVD tại Nam Cali ngày 5-12-2009việtdươngnhân
12-11-2009, 06:31 AM
<TABLE class=contentpaneopen align=center><TBODY><TR><TD class=contentheading width="100%">
Ca Nhạc sĩ Đấu tranh Hoàng Tường ra mắt CD và DVD tại Nam Cali ngày 5-12-2009 (http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=1848:1848&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58)
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE class=contentpaneopen><TBODY><TR><TD vAlign=top>http://www.lyhuong.org/web/data/thauthanh/nhac/ChienSiVietNamCongHoa.mp3

Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa


http://www.lyhuong.org/web/data/thauthanh/nhac/LaCoThieng.mp3

Lá Cờ Thiêng


http://www.lyhuong.org/web/data/thauthanh/nhac/NgonLuaDauTranh.mp3

Ngọn Lửa Đấu Tranh


http://www.lyhuong.org/web/data/shcd/Cali/HoangTruong_01.jpg

http://www.lyhuong.org/web/data/shcd/Cali/HoangTruong_02.jpg
http://www.lyhuong.org/web/data/shcd/Cali/HoangTruong_03.jpg
http://www.lyhuong.org/web/data/shcd/Cali/HoangTruong_04.jpg
http://www.lyhuong.org/web/data/shcd/Cali/HoangTruong_05.jpg
http://www.lyhuong.org/web/data/shcd/Cali/HoangTruong_01.jpg

nhan0912@yahoo.com
</TD></TR></TBODY></TABLE>