PDA

View Full Version : Nhạc chống cộng (đổi lời) ChiBuon & NDTT́nh Quê
01-14-2010, 11:14 AM
<embed src="http://www.box.net//static/flash/box_explorer.swf?widget_hash=kd6xtgxxob&v=0&cl=0" width="460" height="345" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed>