PDA

View Full Version : Yêu Nước Đồng Nghĩa Với Phá Nước Của Người Cộng Sản Việt Nam(AUDIO)T́nh Quê
02-14-2010, 02:35 PM
Phan Đại Nam diễn đọc
http://www.sbtn.net/Images/upload/2010/jan18/Binh Luan ky 64.wmv