PDA

View Full Version : Chuyện kể của những phụ nữ VN nạn nhân buôn ngườiT́nh Quê
03-06-2010, 10:41 PM
RFA_Đă qua thời vượt biên, đổi máu lấy tự do của những con người khốn khổ Việt Nam. Thế mà vẫn có những con đường hẹp và tối, vương đầy máu và nước mắt của những người Việt đi mưu cầu hạnh phúc ở xứ người.
*phần 1:
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/a-new-form-of-vietnamese-women-trafficking-part1-KAn-03052010103448.html/vkan03052010.mp3"

*phần 2:
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/A-new-form-of-women-trafficking-part-2-KhAn -03052010215914.html/kan03052010.mp3
*phần 3:
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/-new-form-of-women-trafficking-part-3-kan-03062010125025.html/vkan03062010.mp3