PDA

View Full Version : Chuyện Dzui của Xă Hội Chó Ngáp Ruồi -Siêu thẻ ở Việt Nam-Thường Dân Nam Bộ
03-11-2010, 07:45 AM
Siêu thẻ ở Việt Nam

Tran Ng.

Vừa qua, Ban Bí Thư Trung Ương Đảng chỉ đạo cần thành lập chi bộ Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, và chỉ đạo đưa luôn điều này vào trong Luật Doanh Nghiệp sửa đổi, tui đọc xong muốn té ghế. Đúng là Đảng Quang Vinh, Bác Hồ vĩ dại, nghĩ ra những tṛ cực kỳ nhố nhăng, hài hước, với quyết định này, Ban Bí Thư Trung Ương Đảng hay những Đảng Viên Cao Cấp Việt Nam là nhưng danh hài vĩ đại, và nếu quyết định này hay Bộ Luật Doanh Nghiệp sửa đổi này thành hiện thực, đất nước VN sau những bi kịch, sẽ trở thành một sàn diễn tấu hài vĩ đại.

Trước tiên hăy t́m hiểu một chút về chi bộ Đảng trong doanh nghiệp nhà nước (DNNN):

Với Phương châm Đảng lănh đạo, muốn lănh đạo doanh nghiệp nhà nước, trước tiên phải là Đảng Viên, muốn thăng quang tiến chức trong doanh nghiệp nhà nước, bắt buộc phải là Đảng viên, và 100% DNNN phải có Chi bộ Đảng, và người đứng đầu Chi bộ Đảng hay Bí Thư chi Bộ chính là Giám Đốc hay Tổng Giám Đốc Doanh Nghiệp

Cả nước hiện nay có khoảng 460 000 doanh nghiệp tư nhân, nếu quyết định trên trở nên bắt buộc th́ sẽ có màn tấu hài sau:

Các Doanh nghiệp này phải nháo nhào đi t́m các Đảng viên để thuê thẻ đỏ, sở dĩ phải thuê thẻ đỏ, không thể thuê người v́ Đảng viên chưa chắc có năng lực chuyên môn phù hợp với công việc của Doanh Nghiệp

Việc thuê thẻ này là phải bắt buộc, v́ không lẽ lập ra Chi bộ Đảng mà cho người có thẻ trắng đứng đầu, chắc chắn không được, v́ vậy bằng mọi giá phải thuê đựoc thẻ đỏ.

Tại sao phải bằng mọi giá, v́ đây là quyết định Bộ Cao Tối (BCT), nên quyết định này sẽ đủ tầm áp đặt lên các Bộ Thấp Tối nằm dưới khác, hăy tưởng tượng, nếu các doanh nghiệp khai báo thành phần lao động mà không có ai có thẻ đỏ, các Bộ Thấp Tối sẽ kết luận ngay là không có chi bộ Đảng, và chặt đẹp Doanh Nghiệp.

Và thế là thẻ đỏ lên ngôi, các doanh nghiệp bắt đầu đi săn lùng mua bán thẻ đỏ, kể cả các Doanh nghiệp ngừng hoạt động, xuất hiện thị trường mua bán thẻ đỏ, một cái thẻ có thể bán (đứng tên) cho hàng chục doanh nghiệp, các Đảng viên tha hồ hốt bạc. Thậm chí sau khi Đảng viên đi theo Bác, người nhà Đảng viên có thể tiếp tục thụ hưởng vụ mua bán này.

Nhất tiễn hạ song điêu, vừa nhúng mũi vào kiểm soát doanh nghiệp, vừa kiếm thêm thu nhập cho các Đảng viên thấp cấp đang bất măn trầm trọng, có nguy cơ "Tự diễn biến", sẽ tỉnh ngộ, té ra lâu nay Đảng đang vắt óc, lao tâm khổ tứ t́m cách cho toàn bộ Đảng Viên một con đường sống, dù con đường đó là bất chính, hay nó theo kiếm hiệp là tà đạo.

Rồi đây sẽ có cảnh: nhà nhà cùng phấn đấu vào Đảng, người người cùng vào Đảng, Cha mẹ tập trung mọi nguồn lực, mọi phương cách cho con ḿnh vào Đảng, v́ chỉ cần vào Đảng rồi là cứ nằm vểnh râu hốt bạc, không cần phải phấn đấu lên Đảng viên Cao Cấp mới có tiền, bây giờ th́ chỉ cần vào Đảng là có tiền, là có Bác đến với chúng cháu.

Và cái thẻ này được gọi là siêu thẻ là vậy .

Trần Ngh.