PDA

View Full Version : Tranh vui cườiướt mi
10-27-2007, 11:52 AM
Thần chết tập sự !

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/nd.jpg

Hăy chuẩn bị sẵn thuốc đau bụng v́ cả .. màn h́nh của bạn cũng sẽ phải rung rinh lên đấy!


http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/889860033.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/889865558.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/889861248.jpg

Nhưng tui là người lương thiện.


http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/889861923.jpg


Bí thế, cha gửi tui đến trường.


http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/889860308.jpg

Ở trường, tớ luôn nổi bật.

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/889863119.jpg


Xem tớ học được ǵ nè!

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/889862333.jpg

ướt mi
10-30-2007, 09:13 AM
http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/giaptnTAST70_5.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/viiip03.jpg1834109976.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/viiip001.jpg63671683.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/sanpham562.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/sanpham671.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/sanpham642.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/sanpham412.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/sanpham835.jpg

chim xanh
10-30-2007, 12:59 PM
http://img231.imageshack.us/img231/1271/cuoi1ao6.jpg


:laugh::laugh:Cái này mà bị cắt là có màn vô cung làm giám thái :lol::lol:

ướt mi
10-31-2007, 09:32 AM
Thế này th́ cún đành phải "yêu em, ta đă quên ngày tháng đi hoang." nhá. Công nhận con hươu này ngầu thật ! chim xanh ui, báo hại Mi cừ cả ngày v́ tấm h́nh này...:laugh:

ướt mi
10-31-2007, 09:34 AM
Kiếp đam mê.

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/cuoi.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/cuoi1.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/cuoi2.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/cuoi7.gif

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/cuoi8.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/cuoi9.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/cuoi10.gif

ướt mi
10-31-2007, 09:37 AM
Mời MGP tiếp tục cừ...


http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/cuoi11.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/cuoi15.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/cuoi16.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/cuoi17.gif

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/cuoi12.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/cuoi13.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/cuoi18.jpg

ướt mi
10-31-2007, 09:39 AM
http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/cuoi4.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/cuoi5.gif

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/cuoi6.jpg

chim xanh
10-31-2007, 12:02 PM
:laugh::laugh:ướt mi ui,khỏi nói nhiều ,nh́n h́nh thôi cũng đủ cừ chít rùi :lol::lol:

ướt mi
11-01-2007, 10:03 AM
Ḿnh cừ tiếp nà...
1, 2, 3...:laugh:

ướt mi
11-01-2007, 10:07 AM
http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/1081_go2bed.jpg1609900968.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/60.jpg896864983.jpg

SilverBullet
11-01-2007, 05:56 PM
Lư do "chính" đàng sau: Tại sao đàn ông phải mặc quần.

http://img.photobucket.com/albums/v727/ttl/man1/mentiu.gifhttp://img.photobucket.com/albums/v727/ttl/man1/menhoc.gifhttp://img.photobucket.com/albums/v727/ttl/man1/menchoi.gifhttp://img.photobucket.com/albums/v727/ttl/man1/menan.gif
http://img.photobucket.com/albums/v727/ttl/man1/men7.gifhttp://img.photobucket.com/albums/v727/ttl/man1/men1.gifhttp://img.photobucket.com/albums/v727/ttl/man1/men3.gif:lol::cuoilan::p

:dzotle:

ướt mi
11-01-2007, 08:44 PM
háháhá! cừ đứt ruột pà con ui, c̣n nữa hông SB?:clap::laugh::thankyou:

ướt mi
11-05-2007, 10:54 AM
http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/7.jpg929866629.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/sanpham850.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/sanpham849.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/sanpham821.jpg

ướt mi
11-09-2007, 07:42 PM
http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/13.jpg

ướt mi
11-09-2007, 07:47 PM
Là thằng nào? nói mau...

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/post-55-1079833365.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/giaptnTAST70_5.jpg

ướt mi
11-09-2007, 07:51 PM
Trước khi đi...
Đưa hết tiền cho tui rồi muốn đi đâu th́ đi!

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/giaptnPhuNuCoTheLamDcGi_5.jpg

Khi trở về...
Con nào nói mau?

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/16TAST1.jpg

ướt mi
11-09-2007, 07:53 PM
http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/ShowLetter4.jpg

ướt mi
11-09-2007, 07:55 PM
Cấm cười!

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/pic1123.jpg

ướt mi
11-09-2007, 07:59 PM
http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/robinson.jpg2544821.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/tainannghenghiep.jpg49288067.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/leoking_giaiphapantoan_5057.jpg987838839.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/leoking_08sieuthanduoc_2968.jpg1724060684.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/dinhan_128.jpg1853442804.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/sanpham850.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/sanpham849.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/sanpham717.jpg

ướt mi
11-09-2007, 08:02 PM
http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/sanpham837.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/sanpham841.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/sanpham415.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/sanpham839.jpg

ướt mi
11-09-2007, 08:05 PM
http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/003.jpg1672158043.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/V023.jpg92822676.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/15x3524.jpg1500404838.jpg

ướt mi
11-09-2007, 08:15 PM
http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/60.jpg896864983.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/2.jpg424513202.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/10.jpg459709052.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/50.jpg488369887.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/6.jpg1701130107.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/11.jpg813951570.jpg

ướt mi
11-09-2007, 08:17 PM
http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/1081_go2bed.jpg1609900968.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/V013.jpg558179991.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/10.jpg309001936.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/1stress.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/2.jpg1633804966.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/sanpham827.jpg

ướt mi
11-09-2007, 08:21 PM
http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/sanpham667.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/sanpham706.jpg

ướt mi
11-11-2007, 08:38 AM
http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/baby.gif

ướt mi
12-06-2007, 12:04 AM
http://caytre.info/tranh/V29.jpg-754106834.jpg

Son Ha
02-19-2008, 03:30 PM
Cám ơn UM cái mục cười này thật hay... :laugh::applause: :clap:

ướt mi
02-22-2008, 11:04 AM
http://caytre.info/tranh/015.jpg-1367850808.jpg

ướt mi
02-22-2008, 11:08 AM
http://caytre.info/tranh/56%20%2850%29.jpg-450007051.jpg

ướt mi
02-22-2008, 11:09 AM
Cám ơn UM cái mục cười này thật hay... :laugh::applause: :clap:

Chào mừng n đến thăm m một chiều mưa với ngàn nụ cười trên môi ...

ướt mi
02-22-2008, 11:10 AM
http://caytre.info/tranh/56%20%2849%29.jpg-1343847958.jpg

ướt mi
02-22-2008, 11:12 AM
http://caytre.info/tranh/56%20%2847%29.jpg-886158960.jpg

ướt mi
02-22-2008, 11:13 AM
http://caytre.info/tranh/56%20%2845%29.jpg-291781890.jpg

ướt mi
02-22-2008, 11:14 AM
http://caytre.info/tranh/56%20%2843%29.jpg-1560213297.jpg

ướt mi
02-22-2008, 11:15 AM
http://caytre.info/tranh/56%20%2846%29.jpg-1085921692.jpg

ướt mi
02-22-2008, 11:16 AM
http://caytre.info/tranh/56%20%2841%29.jpg-789153808.jpg

ướt mi
02-22-2008, 11:19 AM
+ Vậy mới là áo cưới +

http://caytre.info/tranh/12.jpg-1831054287.jpg

ướt mi
02-22-2008, 11:20 AM
http://caytre.info/tranh/5.jpg-1271161643.jpg

ướt mi
02-22-2008, 11:21 AM
http://caytre.info/tranh/48.jpg-1730248865.jpg

ướt mi
02-22-2008, 11:22 AM
http://caytre.info/tranh/52.jpg-1774851844.jpg

ướt mi
02-22-2008, 11:23 AM
http://caytre.info/tranh/51.JPG-401261953.jpg

ướt mi
02-22-2008, 11:24 AM
http://caytre.info/tranh/30.jpg-1292445083.jpg

ướt mi
02-22-2008, 11:26 AM
http://caytre.info/tranh/19.jpg-1065812979.jpg

ướt mi
02-22-2008, 11:26 AM
http://caytre.info/tranh/69.jpg-1444408648.jpg

ướt mi
02-22-2008, 11:28 AM
http://caytre.info/tranh/009.jpg-640741380.jpg

ướt mi
02-22-2008, 11:29 AM
http://caytre.info/tranh/26-10.jpg-1668681968.jpg

ướt mi
02-22-2008, 11:30 AM
http://caytre.info/tranh/20.jpg-440799161.jpg

ướt mi
02-22-2008, 11:33 AM
http://caytre.info/tranh/6.jpg-482337968.jpg

ướt mi
02-22-2008, 11:34 AM
http://caytre.info/tranh/03.JPG-1872772511.jpg

ướt mi
02-22-2008, 11:35 AM
http://caytre.info/tranh/57.jpg-301098725.jpg

ướt mi
02-22-2008, 11:35 AM
http://www.xem247.com/p/xxx--love-a-woman_files/07951.jpg

http://caytre.info/tranh/4.jpg-1445803689.jpg

ướt mi
02-22-2008, 11:36 AM
http://caytre.info/tranh/01.JPG-1520695378.jpg

ướt mi
02-22-2008, 11:38 AM
http://caytre.info/tranh/56.jpg-755292805.jpg

chieunhatnang
02-22-2008, 11:38 AM
:lol: :lol: Nhận thẻ visa, master card có lư ghê :lol::lol:

ướt mi
02-24-2008, 10:31 AM
http://caytre.info/tranh/fd.jpg-949295541.jpg


cái này độc hơn nè nhỏ Nắng ui!
Hai đứa ḿnh thọt lét cùng cừ bên nhau hen ! :cuoilan::cuoilan:

ướt mi
02-24-2008, 10:31 AM
http://caytre.info/tranh/16.jpg-277103854.jpg

ướt mi
02-24-2008, 10:32 AM
http://caytre.info/tranh/31.jpg-190531934.jpg

ướt mi
02-24-2008, 10:33 AM
http://caytre.info/tranh/56%20%2835%29.jpg-801908937.jpg

ướt mi
02-24-2008, 10:35 AM
http://caytre.info/tranh/17.jpg-134371756.jpg

ướt mi
02-24-2008, 10:37 AM
http://caytre.info/tranh/24.jpg-45265731.jpg

ướt mi
02-24-2008, 10:39 AM
http://caytre.info/tranh/475_nhk.20%2824%29.JPG-1268840232.jpg

ướt mi
02-24-2008, 10:40 AM
http://caytre.info/tranh/4.jpg-1020260916.jpg

ướt mi
03-05-2008, 09:14 AM
http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/nhothayghet/doanket.gif

Đoàn kết gây sức mạnh !

ướt mi
03-13-2008, 10:34 PM
http://caytre.info/tranh/t4.jpg-1482554104.jpg

ướt mi
03-13-2008, 10:45 PM
http://caytre.info/tranh/bunnysuicides.jpg-694654187.jpg

ướt mi
03-13-2008, 10:46 PM
http://caytre.info/tranh/287120468_982b884199_o.jpg-1179247708.jpg

ướt mi
03-13-2008, 10:49 PM
http://caytre.info/tranh/q1.jpg-707358848.jpg

ướt mi
03-16-2008, 12:10 PM
http://i270.photobucket.com/albums/jj120/vinhngo07/haiconchut.gif

Tieuxanh
03-16-2008, 01:48 PM
http://i270.photobucket.com/albums/jj120/vinhngo07/haiconchut.gif

TX khoái nhất là h́nh này nè thấy đă dễ sợ luôn :icecream::icecream:

ướt mi
03-31-2008, 09:51 AM
http://i23.photobucket.com/albums/b364/Whisky_Hennessy/4.gif

ướt mi
03-31-2008, 10:16 AM
Không nghe! Em đang thụ hưởng anh à!
http://www.funnies.com/cutepet/lazydog.jpg

Nào, đứng dậy đi cậu chủ!
http://www.funnies.com/cutepet/helphimup.jpg

Gió mùa thuuu...mẹ ru mà con ngủ ớ...
Năm canh dàiii...ngủ đủ mười canh... http://www.khanhhaproductions.com/ver1.0/forums/images/smiles/icon_biggrin.gif
http://www.funnies.com/cutepet/cuddlecats.jpg

Ḿnh làm một điệu chachacha em nhé!
http://img.photobucket.com/albums/v228/khottabit/FunPic/cungnhaychacha.jpg

Đẹp từ đầu đến đuôi.
http://www.funnies.com/cutepet/buttface.jpg

Làm seo bi chừ?
http://www.funnies.com/cutepet/bigbone.jpg

Sử tử cái Hà Đông: "Đi đâu giờ mới về...lại léng féng với con nào hảaaa?
http://img.photobucket.com/albums/v325/tiachopxanh/animals/aftermarriage.jpg

Nói mau...của thằng nào?!
http://img.photobucket.com/albums/v325/tiachopxanh/animals/post-55-1079833365.jpg

Giờ này nàng đang làm ǵ nhỉ?
http://news.xinhuanet.com/forum/2004-03/30/xinsrc_10030129094475560462.jpg

Đánh răng tối đi tán gái.
http://news.xinhuanet.com/forum/2004-03/30/xinsrc_11030129094461688714.jpg

Tiếp chiêu nè!
http://news.xinhuanet.com/forum/2004-03/30/xinsrc_12030129094473821796.jpg

ướt mi
03-31-2008, 10:25 AM
http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/sanpham444.jpg

ướt mi
04-04-2008, 05:17 PM
Sự trùng hợp ngẫu nhiên

http://img2.aznphotos.com/img2/att317944qr3o.jpg http://img2.freeimagehosting.net/uploads/77a38d4665.jpg http://imagecloset.com/9/f9cf9bb9daa56a70283f41c3fc022154/ATT317946.jpg http://aycu14.webshots.com/image/43133/2002554422380331632_rs.jpg http://img30.picoodle.com/img/img30/4/1/27/f_ATT317948m_767e6b2.jpg http://ipicture.ru/uploads/080127/wFYb8VExmF.jpg http://www.imageox.com/image/168601-ATT317953.jpeg http://i31.tinypic.com/2isi6ps.jpg

ướt mi
05-28-2008, 08:12 AM
http://tudo.9.forumer.com/style_images/set_sandstorm.tar/spacer.gif
Biểu t́nh...!

http://9.forumer.com/uploads/tudo/post-52-1128176743.gif

ướt mi
05-28-2008, 08:14 AM
http://tudo.9.forumer.com/style_images/set_sandstorm.tar/spacer.gif
Kẻ tám lạng người nửa cân!!

http://9.forumer.com/uploads/tudo/post-52-1128176922.jpg

ướt mi
05-28-2008, 08:50 AM
http://tudo.9.forumer.com/style_images/set_sandstorm.tar/spacer.gif
"Bé cái nhầm!"


http://9.forumer.com/uploads/tudo/post-52-1122870063.jpg

ướt mi
05-28-2008, 08:54 AM
http://9.forumer.com/uploads/tudo/post-53-1128175712.jpg

ướt mi
07-14-2008, 10:10 AM
http://i237.photobucket.com/albums/ff157/minh_xotxa/Linhdhkhi.jpg

Phê là phê quá phê !

chí đâu mà bắt wài vẫn coàn ?

ướt mi
07-14-2008, 10:14 AM
http://i185.photobucket.com/albums/x182/bannha/fun%201-8/1-1.jpg

ướt mi
08-01-2008, 09:53 AM
http://www.swcp.com/%7Ejamii/OtherCats/Toocute.jpg

ướt mi
09-09-2008, 09:33 AM
http://activerain.com/image_store/uploads/1/9/0/4/7/ar11689776274091.jpg http://webmail.att.net/wmc/en-US/v/wm/48C6A4AA000966B800003EBA22243323629B0A02D2089B9A019C04040A0DBF020A9B0A049B9B0A0408020E08/Unknown%20Name?cmd=GetImg&no=40&uid=91339&sid=c0&name=AB3F97FE782F4DA682D10F0EA52F44B3@dzungpc

ướt mi
09-09-2008, 09:33 AM
http://www.vimfun.com/picture/mm/man-of-the-year/man-of-the-year-003.jpg
http://webmail.att.net/wmc/en-US/v/wm/48C6A4AA000966B800003EBA22243323629B0A02D2089B9A019C04040A0DBF020A9B0A049B9B0A0408020E08/Unknown%20Name?cmd=GetImg&no=40&uid=91339&sid=c0&name=5CEA70D0B6A14495BE7D5CC726DE07B5@dzungpc

ướt mi
09-11-2008, 03:48 PM
http://www.vimfun.com/picture/mm/man-of-the-year/man-of-the-year-002.jpg

ướt mi
09-11-2008, 03:48 PM
http://www.vimfun.com/picture/mm/man-of-the-year/man-of-the-year-005.jpg

ướt mi
09-30-2008, 11:53 AM
http://www.talawas.org/talaDB/pics/talacu220306_4.gif

ướt mi
09-30-2008, 11:55 AM
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/29/4A/5.jpg http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/29/4A/7.jpg

ướt mi
09-30-2008, 11:55 AM
http://i36.tinypic.com/zoi0xe.jpg

ướt mi
10-04-2008, 04:22 PM
http://img299.imageshack.us/img299/7947/showletter6jn5.jpg

ướt mi
10-04-2008, 04:29 PM
http://img527.imageshack.us/img527/9375/snowoffkm5.jpg

http://forums.thuyngaonline.com/image/s3.gif

ướt mi
10-04-2008, 04:31 PM
http://www.coupsdecoeur.net/blagues/hommefemme/aulit.jpghttp://www.coupsdecoeur.net/blagues/hommefemme/hommefemme.jpg
Heny ơi ... Lấy giúp em cái máy sấy tóc

ướt mi
11-12-2008, 04:49 PM
http://www.xemanh.net/images/animals/fun/fun_animals50.jpg (http://www.xemanh.net/)

ướt mi
11-12-2008, 04:51 PM
http://www.xemanh.net/images/funny/funny_picture_142.jpg

chieunhatnang
12-28-2008, 01:20 PM
Chị Mi ơi, kéo thêm về cho em xin vài tấm ở góc này với :p
:thankyou:, chị Mi :rose1:

ướt mi
02-26-2009, 08:36 AM
http://webmail.att.net/wmc/en-US/v/wm/49A6B6770004BF4200000F3722230703629B0A02D2089B9A019C04040A0DBF020A9B0A049B9B0A0408020E08/Unknown%20Name?cmd=GetImg&no=12&uid=352079&sid=c0&name=2.3541346580@web36804.mail.mud.yahoo.com

ướt mi
02-26-2009, 08:36 AM
http://webmail.att.net/wmc/en-US/v/wm/49A6B6770004BF4200000F3722230703629B0A02D2089B9A019C04040A0DBF020A9B0A049B9B0A0408020E08/Unknown%20Name?cmd=GetImg&no=12&uid=352079&sid=c0&name=3.3541346580@web36804.mail.mud.yahoo.com

ướt mi
02-26-2009, 08:37 AM
http://webmail.att.net/wmc/en-US/v/wm/49A6B6770004BF4200000F3722230703629B0A02D2089B9A019C04040A0DBF020A9B0A049B9B0A0408020E08/Unknown%20Name?cmd=GetImg&no=12&uid=352079&sid=c0&name=4.3541346580@web36804.mail.mud.yahoo.com

ướt mi
02-26-2009, 08:37 AM
http://webmail.att.net/wmc/en-US/v/wm/49A6B6770004BF4200000F3722230703629B0A02D2089B9A019C04040A0DBF020A9B0A049B9B0A0408020E08/Unknown%20Name?cmd=GetImg&no=12&uid=352079&sid=c0&name=5.3541346581@web36804.mail.mud.yahoo.com

ướt mi
02-26-2009, 08:38 AM
http://webmail.att.net/wmc/en-US/v/wm/49A6B6770004BF4200000F3722230703629B0A02D2089B9A019C04040A0DBF020A9B0A049B9B0A0408020E08/Unknown%20Name?cmd=GetImg&no=12&uid=352079&sid=c0&name=6.3541346581@web36804.mail.mud.yahoo.com

ướt mi
02-26-2009, 08:38 AM
http://webmail.att.net/wmc/en-US/v/wm/49A6B6770004BF4200000F3722230703629B0A02D2089B9A019C04040A0DBF020A9B0A049B9B0A0408020E08/Unknown%20Name?cmd=GetImg&no=12&uid=352079&sid=c0&name=7.3541346581@web36804.mail.mud.yahoo.com

ướt mi
02-26-2009, 08:39 AM
http://webmail.att.net/wmc/en-US/v/wm/49A6B6770004BF4200000F3722230703629B0A02D2089B9A019C04040A0DBF020A9B0A049B9B0A0408020E08/Unknown%20Name?cmd=GetImg&no=12&uid=352079&sid=c0&name=8.3541346581@web36804.mail.mud.yahoo.com

ướt mi
02-26-2009, 08:39 AM
http://img148.imageshack.us/img148/5949/08103ia4.gif

ướt mi
02-26-2009, 08:39 AM
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/29/4A/5.jpg

SilverBullet
02-26-2009, 09:14 AM
Sis UM coi links của h́nh lại (the last several posts links are not working) :caphe:

ướt mi
02-26-2009, 10:36 PM
hic hic hic
biến nửa gùi !
cám ơn bro :caphe:

ướt mi
03-03-2009, 04:21 PM
http://nsa01.casimages.com/img/2008/04/27/0804270835343096960

Ô QUY
03-06-2009, 10:46 PM
http://img.photobucket.com/albums/v727/ttl/bu5dx.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v727/ttl/bu5dx.jpg

http://i188.photobucket.com/albums/z194/silverbullet_019/0144523655100.jpg

http://i188.photobucket.com/albums/z194/silverbullet_019/0144523655100.jpg

http://i188.photobucket.com/albums/z194/silverbullet_019/thbird047.gif

ly hương
03-08-2009, 04:42 PM
Sự lợi hại của "nhất dương chỉ":

http://h1.ripway.com/hoaihuong/ndc1.gif http://h1.ripway.com/hoaihuong/ndc.gif

ướt mi
03-09-2009, 09:47 AM
Huynh LH. :thumbs::beerchug:

ướt mi
03-10-2009, 09:21 AM
http://h1.ripway.com/hoaihuong/makeup.gif

ướt mi
07-12-2009, 09:25 AM
Ngày xưa khi tui c̣n bé, 1 ngày xấu trời nọ ra băi cỏ đầu đường chơi với mí đứa bạn....
Th́ bất ngờ gặp 1 ả đàn chị....Ả giả vờ mần quen, rồi ả zụ khị tui chơi chung xe đồ chơi với ả ..
http://i132.photobucket.com/albums/q9/Chouprincess/story1.jpg


Rồi hướng dẫn tui chơi nữa …
http://i132.photobucket.com/albums/q9/Chouprincess/story2.jpg


Nà .. chạy ź nà … Đó …
http://i132.photobucket.com/albums/q9/Chouprincess/story3.jpg


Rồi bất th́nh ĺnh, ả chụp cổ tui hun cái chụt … hix … :@
http://i132.photobucket.com/albums/q9/Chouprincess/story4.jpg


Ả th́ thỏa măn, cười khoái chí … tui th́ ngẩn ngơ, chưa hết bàng hoàng …
http://i132.photobucket.com/albums/q9/Chouprincess/story5.jpg


Rồi tui tự nghĩ thương cho thân phận bèo bọt bị chà đạp của tui, nụ hôn trinh nguyên bị cướp trắng trợn … Tui .. hix … hix ..
http://i132.photobucket.com/albums/q9/Chouprincess/story6.jpg


Ả thấy vậy, chắc trong ḷng cũng lo lo sợ tui báo công an, liền lấy kẹo ra zụ khị tui …
http://i132.photobucket.com/albums/q9/Chouprincess/story7.jpg


Tui ngây thơ nghe theo … Ăn liền (ngu ź ko ăn chứ ..)
http://i132.photobucket.com/albums/q9/Chouprincess/story8.jpg

Zị là nụ hôn đâu đời của tui bị cướp như vậy đó...

ướt mi
08-08-2009, 10:10 AM
http://www.xemanh.net/images/funny/funny_picture_142.jpg (http://%5bimg%5dhttp//www.xemanh.net/images/funny/funny_picture_142.jpg%5B/IMG%5D)

ướt mi
08-31-2009, 09:08 AM
http://www.xitrum.net/images/fun/tichtieu.gif

ướt mi
08-31-2009, 09:08 AM
http://www.xitrum.net/images/fun/huyhoang.gif

ướt mi
08-31-2009, 09:09 AM
http://www.xitrum.net/images/fun/doanket.gif

ướt mi
08-31-2009, 09:09 AM
http://www.xitrum.net/images/fun/voquytday.gif

nghèo mà ham !

ướt mi
08-31-2009, 09:10 AM
http://www.xitrum.net/images/fun/chamesinhcon.gif

ướt mi
08-31-2009, 09:11 AM
http://www.xitrum.net/images/fun/thamthitham.gif

nụ cừ của ....cá !

ướt mi
11-25-2009, 10:35 AM
Happy Thanksgiving!!!


http://us.mg204.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f79585%5fAJXEtEQAAJEHSw0l0ASfAywNHjo&pid=2.2&fid=Inbox&inline=1


http://www.creativechocolatesofvt.com/images/CD_Turkey.jpg


May your stuffing be tasty


May your turkey be plump,
May your potatoes and gravy
Have never a lump.
May your yams be delicious
And your pies take the prize,
And may your Thanksgiving dinner
Stay off your thighs!
Happy Thanksgiving Everyone!

ướt mi
10-01-2010, 07:46 AM
http://us.mg203.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f182333%5fAJjEtEQAAXF8TKXiUgdirQ2IxyU&pid=2&fid=Inbox&inline=1


> Un arabe va chez un juif pour lui acheter des soutiens-gorges noirs.
--Một anh Rệp( bên Âu thường gọi người Arạp là Rệp) vào một hiệu buôn của người Do Thái hỏi mua "Áo nịt đen phụ nữ"
> Le juif, flairant la bonne affaire lui dit qu'ils sont très rares et qu'il n'en reste plus beaucoup, donc il lui vend 40 euros chacun !


---Anh Do Thái ngửi thấy trúng mánh liền nói với Anh Rệp rằng :Áo nịt phụ nữ rất ít,và khg c̣n bao nhiêu , nên bán cho anh nọ 40 euros mỗi cái.
> L'arabe en achète 6. Il revient quelques jours plus tard et il en demande 2 douzaines .
- Anh Rệp mua 6 cái.Vài hôm sau ,Anh trở lại cửa hàng và hỏi mua 2 tá nữa.
> Le juif dit qu'ils se font de plus en plus rares et il lui vend à 50 euros ......
_ Ông chủ hiệu nói hàng càng ngày càng hiếm và bán cho chàng Rệp 50 euros mỗi cái.
> Un mois plus tard, l'arabe lui achète tout ce qu'il reste à 75 euros.
__ Một tháng sau, anh chàng Rệp đến mua hết số áo c̣n lại


với giá 75 euros/cái
> Le juif étonné lui demande ce qu'il fait avec tous ces soutiens-gorges noirs.
__Ông chủ người Do Thái, hết sức ngạc nhiên, mới hỏi anh chàng Rệp làm ǵ với những áo nịt phụ nữ màu đen thế?
> L'arabe lui répond : j'y coupe en 2 et j'en fait deux petits chapeaux que j'y vends aux juifs à 100 euros !


__ Anh chàng Rệp trả lời : Tôi đem nó về cắt mỗi cái áo nịt ra làm 2,và tôi làm thành 2 cái nón nhỏ, rồi tôi bán cho người Do Thái giá 100 euros mỗi cái để họ đội trên chóp đầu.!http://us.mg203.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f182333%5fAJjEtEQAAXF8TKXiUgdirQ2IxyU&pid=3&fid=Inbox&inline=1

ướt mi
02-15-2011, 12:16 PM
Các anh lên mạng chat với bé.....nếu hợp sẽ tiến xa hơn


http://i106.photobucket.com/albums/m247/mackhachnguyenphuong/PC2-2.jpg


Có anh đây, chúc em cưng ngũ ngon, nhiều mộng đẹp !

http://img823.imageshack.us/img823/1176/loupeordi.jpg

T́nh Quê
02-15-2011, 01:38 PM
Đứa nào có giỏi ngon lên đây...
http://30.media.tumblr.com/tumblr_l8kswtC5071qzcciuo1_400.jpg

HQTQN
05-05-2011, 06:45 AM
Xăng nhớt ngày nay....

http://f1135.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f1008297%5fADSniGIAAWMSTcFvUQdFmnKXsxo&pid=2&fid=Inbox&inline=1

http://f1135.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f1008297%5fADSniGIAAWMSTcFvUQdFmnKXsxo&pid=3&fid=Inbox&inline=1

http://f1135.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f1008297%5fADSniGIAAWMSTcFvUQdFmnKXsxo&pid=4&fid=Inbox&inline=1

http://f1135.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f1008297%5fADSniGIAAWMSTcFvUQdFmnKXsxo&pid=5&fid=Inbox&inline=1

http://f1135.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f1008297%5fADSniGIAAWMSTcFvUQdFmnKXsxo&pid=6&fid=Inbox&inline=1

http://f1135.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f1008297%5fADSniGIAAWMSTcFvUQdFmnKXsxo&pid=7&fid=Inbox&inline=1

http://f1135.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f1008297%5fADSniGIAAWMSTcFvUQdFmnKXsxo&pid=8&fid=Inbox&inline=1

http://f1135.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f1008297%5fADSniGIAAWMSTcFvUQdFmnKXsxo&pid=9&fid=Inbox&inline=1

http://f1135.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f1008297%5fADSniGIAAWMSTcFvUQdFmnKXsxo&pid=10&fid=Inbox&inline=1

http://f1135.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f1008297%5fADSniGIAAWMSTcFvUQdFmnKXsxo&pid=11&fid=Inbox&inline=1

http://f1135.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f1008297%5fADSniGIAAWMSTcFvUQdFmnKXsxo&pid=12&fid=Inbox&inline=1

http://f1135.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f1008297%5fADSniGIAAWMSTcFvUQdFmnKXsxo&pid=13&fid=Inbox&inline=1

http://f1135.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f1008297%5fADSniGIAAWMSTcFvUQdFmnKXsxo&pid=14&fid=Inbox&inline=1

http://f1135.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f1008297%5fADSniGIAAWMSTcFvUQdFmnKXsxo&pid=15&fid=Inbox&inline=1