PDA

View Full Version : K thỉnh nguyện thư gip anh Cầu sớm được tự doQuyetThang
06-26-2010, 03:26 PM
Mời Qu vị vui lng k vo thỉnh nguyện thư để gip đở anh Nguyễn Hưủ Cầu sớm được trả tự do
Xin nhờ phổ biến rộng ri

http://www.thepetitionsite.com/1/to-release-nguyen-huu-cau-please