PDA

View Full Version : Thông Cáo Báo ChíTroubadour9
07-20-2010, 01:47 PM
Date: Sun, 18 Jul 2010 10:54:04 -0400
Subject: Thông Cáo Báo Chí
From: yennghi
To:Thông Cáo Báo Chí
Dân Biểu Loretta Sanchez
Địa Hạt Liên Bang 47th, California www.house.gov/ sanchezXIN PHỔ BIẾN GẤP Xin Liên Lạc: Lilly Ngọc Hiếu Nguyễn
Ngày 16, Tháng 7, 2010 (714) 621-0102

DÂN BIỂU SANCHEZ KÊU GỌI BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO ÁP LỰC
VIỆT NAM CẢI THIỆN T̀NH TRẠNG NHÂN QUYỀN TẠI HỘI NGHỊ ASEAN
Vận động lưỡng viện Quốc Hội gửi thư
bao gồm Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện Hoa Kỳ

WASHINGTON, D.C. – Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez (CA-47), Đồng Chủ tịch nhóm Việt Nam Caucus Hạ Viện và các dân biểu thuộc lưỡng đảng vừa gửi đi lá thư vận động Bộ Trưởng Ngoại Giao Hillary Clinton dùng áp lực ngoại giao nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân quyền cơ bản tại Hội Nghị An Ninh Cấp Vùng ASEA (ARF) ở Hà Nội sắp tới. Lá thư kêu gọi Ngoại trưởng Clinton đưa ra vấn đề nhà cầm quyền Việt Nam luôn có những chích sách đàn áp nhân quyền trong các phiên hợp với giới chức cao cấp Việt Nam.

"Đây là một cơ hội tốt để Chính quyền Hoa Kỳ hành động để cải thiện t́nh trạng đàn áp nhân quyền, một điều kiện cần thiết trong mối quan hệ song phương”. Dân Biểu Sanchez nói. “Hoa Kỳ đă được thành lập trên nền tảng tự do và dân chủ, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục quan hệ ngoại giao với những quốc gia không tôn trọng các quyền cơ bản, bao gồm tự do ngôn luận và tự do tôn giáo. Đây là dư kiện vượt qua vấn đề đảng phái chính trị và tôi chân thành cám ơn các bạn đồng nghiệp thuộc lưỡng viện đă cùng tôi gửi một thông điệp mạnh mẽ đến Bộ Ngoai Giao; kêu gọi Ngoại trưởng Clinton buộc Việt Nam và các quốc gia dàn áp nhân quyền chiệu trách nhiệm về hành động của họ.”
Các Dân Biểu ủng hộ và kư tên trong lá thư bao gồm: DB Howard Berman (D-CA), Chủ Tịch Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện; DB Ileana Ros-Lehtinen (R-FL), thành viên cao cấp của Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện; DB Christopher Smith (R-NJ); DB Zoe Lofgren (D-CA); DB Anh “Joseph” Cao (R-LA); DB Henry Johnson (D-GA); DB Frank Wolf (R-VA); DB James Moran (D-VA); DB Michele Bachmann (R-MN); DB Sheila Jackson Lee (D-TX); DB Dan Lungren (R-CA); DB Michael Honda (D-CA); DB Dan Burton (R-IN); DB Maurice Hinchey (D-NY); DB David Wu (D-OR); DB Grace Napolitano (D-CA); DB Dana Rohrabacher (R-CA); and DB Niki Tsongas (D-MA).

Dưới đây là lá thư đă được gửi đến Ngoại Trưởng Clinton:

The Honorable Hillary Rodham Clinton
Secretary of State
U.S. Department of State
2201 C Street, NW
Washington, DC 20520

Dear Secretary Clinton,

We are writing in advance to your upcoming attendance at the ASEAN Regional Forum, scheduled to take place in Hanoi on July 19 – 23, 2010, and urge you to take immediate action regarding the many human rights challenges in Vietnam. Visiting Vietnam around the anniversary of the normalization of U.S.-Vietnam relations represents a crucial opportunity not only to raise pressing concerns for imprisoned activists but to integrate human rights issues into the core of U.S.-Vietnam bilateral policy.

The Government of Vietnam's desire to reap the benefits of the global economy must be matched by efforts to respect comprehensive human rights. To adhere to global trading rules while ignoring international law and its intrinsic obligations pertaining to civil and human rights will only impede the development of the Vietnamese people. Respect for human rights must be a parallel priority to Vietnam's development.

The Vietnamese government holds in its cells hundreds of prisoners whose only crime is to peacefully advocate for social justice. Particularly, we are concerned about the celebrated writer and activist Tran Khai Thanh Thuy's continual imprisonment and the circumstances of her detention. Ms. Thuy was beaten and arrested by plain-clothes police, yet ironically, she was sentenced to three and a half years imprisonment for "physical assault" in February 2010.

Ms. Thuy’s case is but one of the many instances where democracy advocacy was met with political imprisonment. The government of Vietnam seeks to promote an open economy yet closes the doors on outspoken citizens, all in the pernicious attempt to monopolize political discourse.

In your landmark January speech on Internet freedom, you criticized countries that "operate in an environment of censorship" and encouraged citizens to exercise "their rights of free expression by circumventing politically motivated censorship." We welcome this speech on the Internet, as censorship is unbridled and ubiquitous inside Vietnam today.

In fact, a new directive requires Internet cafes and all commercial establishments in Hanoi to install server-side monitoring software. This is alarming and highlights our concerns of a sophisticated and sustained attack against online dissent. Likewise, advocacy concerning the country's development policies regarding bauxite has been met with website shutdowns and an escalation to physical harassment and even imprisonment.

At a time when the Vietnamese government has escalated its aggression towards activists and taken concerted steps to silence online speech, the international community, including the United States, has on several occasions called on the Vietnamese government to comply with international human rights laws.
Now, on the occasion of your upcoming trip to Vietnam, we strongly and respectfully recommend that you take this opportunity to raise the following issues with your counterparts in Vietnam:


1. Call for the immediate release of imprisoned democracy activists such as Tran Khai Thanh Thuy, Pham Thanh Nghien, Le Cong Dinh, the permanent and unconditional release of Father Nguyen Van Ly, and all other peaceful dissidents, religious activists, bloggers, and cyber activists.2. Advocate for unfettered access to Facebook and other social networks, and the repeal of Decision 15 - the regulation requiring retail Internet locations to install an application to block access to websites and track user activities.3. Arrange a meeting with democracy activists and/or family members of political prisoners. Your visit will serve as an important source of moral support for the activists and their families.


As a signatory to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), the Government of Vietnam is expected to respect and uphold civil and political rights of individuals, including the most basic of rights -- freedoms of speech, press, expression, religion, and assembly.

We thank you for your attention to these urgent matters. We look forward to further discussions with you on this subject.

Nữ dân biểu liên bang Hoa Kỳ, Loretta Sanchez đại diện địa hạt 47, khu vực bao gồm các thành phố Anaheim, Garden Grove, Santa Ana và Fullerton tại Quận Cam. Bà hiện đang phục các cử tri trong nhiệm kỳ thứ 7 tại Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ. Trong suốt quá tŕnh phục vụ, bà đă không ngừng những nổ lực cùng cộng đồng hải ngoại tranh đấu cho tự do nhân quyền tại Việt nam, đệ tŕnh và ủng các dự luật giúp nâng cao đời sống của cư dân Quận Cam. Dân biểu Sanchez là thành viên của Blue Dog Democrat, hiện là phó Chủ tịch Uỷ Ban về An Ninh Quốc Nội và là người nữ dân biểu giữ chức vụ cao nhất trong Uỷ Ban Quân Sự Hạ Viện, Chủ Tịch Tiểu ban Hạ viện chống khủng bố và mối đe dọa về an ninh không gian mạng. Bà nằm trong Ủy Ban Kinh Tế Lưỡng Viện Quốc Hội để xem xét các vấn đề liên quan đến nền kinh tế Hoa Kỳ. Bà cũng là người đồng sáng lập viên Nhóm Việt Nam Congressional Caucus.

# # #


Lilly Ngoc Hieu Nguyen
Field Representative
Office of Congresswoman Loretta Sanchez
12397 Lewis Street, Suite 101
Garden Grove, CA 92840
714-621-0102 (O)
714-621-0401 (F)
lilly.nguyen@ mail.house. gov
www.LorettaSanchez. house.gov


.