PDA

View Full Version : Lư Tống Kiện Đàm Vĩnh Hưng với IRS.Troubadour9
07-24-2010, 11:29 AM
Lư Tống Kiện Đàm Vĩnh Hưng với IRS. Ngày 25-07-2010, giờ 00:45
Vietland nhận được nguồn tin từ Phú Yên, Vietland sẽ nhờ Luật sư theo dơi vụ kiện nầy để kịp thời thông báo tới bạn đọc.

Một tin tức mới nhất, đáng tin cậy nhất mà tôi vừa nhận được:

-Anh Lư Tống đă chính thức nộp đơn khiếu nại với CƠ QUAN THUẾ VỤ IRS VỀ VIỆC LỢI TỨC VÀ ĐÓNG THUẾ CỦA ÔNG HUỲNH MINH HƯNG aka ĐÀM VĨNH HƯNG, nghề nghiệp: Ca-sĩ / Biểu Diễn. Số hồ sơ: OMB # 1545-1960, mẫu đơn: 3949a (for tax evasion) .
Đại diện cho anh Lư Tống (nguyên đơn) đệ tŕnh lên IRS là Luật sư Michael Lưu.

-Cùng lúc L.s Michael Lưu sẽ đệ tŕnh đơn khiếu tố các NHÀ TỔ CHỨC: PHU, TONY DINH VÀ THANH TÙNG.

-NGOÀI RA L.S MICHAEL LƯU CŨNG ĐIỀN MỘT ĐƠN KHIẾU NẠI GỞI THẲNG ĐẾN GIÁM ĐỐC CƠ QUAN FBI.

Phú Yên