PDA

View Full Version : Yu người ngoại đạo...(melody only)Kymngoc
09-10-2010, 09:54 AM
:thank3::thank3::thanks::thanks::merci::merci::rose::rose::rose::rose::rose::rose:MGP
http://www.4shared.com/audio/Rh_L1-9N/Yeu_nguoi_ngoai_dao_Mix_.html
http://www.4shared.com/embed/381178380/eead9fdf

http://i827.photobucket.com/albums/zz200/kimngoc1/Jesus_035-1.jpg
http://i827.photobucket.com/albums/zz200/kimngoc1/1buontinh1jpg_thumb.jpg
http://i827.photobucket.com/albums/zz200/kimngoc1/Yeunguoingoaidao.jpg
http://i827.photobucket.com/albums/zz200/kimngoc1/Yeunguoingoaidao001.jpg