PDA

View Full Version : Con xin lm sỏi đ...NgocXuyen
09-10-2010, 08:00 PM
http://nguoivietnamchau.com/user/ngocxuyen/soida.mp3http://files.myopera.com/kymngoc/blog/17_404_The-Savior.jpg
http://files.myopera.com/kymngoc/blog/conxinlamsoida.jpg
http://files.myopera.com/kymngoc/blog/conxinlamsoida%20001.jpg

http://files.myopera.com/kymngoc/blog/conxinlamsoida%20002.jpg

http://files.myopera.com/kymngoc/blog/11058751-Kyoto22s.jpg

NgocXuyen
09-10-2010, 08:07 PM
http://nguoivietnamchau.com/user/ngocxuyen/soida.mp3http://files.myopera.com/kymngoc/blog/17_404_The-Savior.jpg
http://files.myopera.com/kymngoc/blog/conxinlamsoida.jpg
http://files.myopera.com/kymngoc/blog/conxinlamsoida%20001.jpg

http://files.myopera.com/kymngoc/blog/conxinlamsoida%20002.jpg

http://files.myopera.com/kymngoc/blog/11058751-Kyoto22s.jpg

Sư huynh i ui n. Em tự '' đng b'' mn n em đi về với Cha n.Hihihihihihiiiiiiiiiiiiii.
:merci::thank3: sư huynh nhiều n.
NX

saolinh
09-10-2010, 09:14 PM
Bấy lu nay nghe Ngọc Xuyến ht nhạc đời, nay nghe NX ht nhạc về đạo cũng rất hay :clap:
:thank3:nhạc sĩ Kymngoc :bottleplus::nonghoi:
:thank3:Ngọc Xuyến:rose::icecream:

Kymngoc
09-10-2010, 11:35 PM
Bấy lu nay nghe Ngọc Xuyến ht nhạc đời, nay nghe NX ht nhạc về đạo cũng rất hay :clap:
:thank3:nhạc sĩ Kymngoc :bottleplus::nonghoi:
:thank3:Ngọc Xuyến:rose::icecream:
Đang kh ....tụ nhien thy đi ...m dạy vo MGP kim an ...ai ng trng lc đuọc ci Pizza (free of charge ) + chai ruọu vang sis ..SL gỏi đn ..Ch tiẻu an ung phủ phe cn đuọc mang v "ngoi cỏ tụ " dnh cho ngy mai ...:thank3::thank3::giverose::giverose: sis SL nhiu nhen ...
Hong ng "chị" NX ca nhạc thnh ca hay qu ..Cu' lm sỏi đ lt đung Cha đi kiẻu ni ...Chng 2 vng l đ sỏi cũng bị xẹp lp ..cn ai nu com chy cho BCZ an n ..kekkek:thank3::thank3::giverose::giverose:....:akhen::lol::icecream::merci::lol::lol: