PDA

View Full Version : Tiếng Mẹ Gọi Từ Ngàn Năm Lịch Sửviệtdươngnhân
09-23-2010, 01:58 AM
Tiếng Mẹ Gọi Từ Ngàn Năm Lịch Sử
thơ Lê Chân
nhạc Nguyễn Văn Thành

http://www.danchuca.org/128kbps/TiengMeGoiTuNganNamLichSu.mp3

1.

Mẹ gọi con từ ngàn năm lịch sử:
"Trổi dậy đi con! Trổi dậy đi con!
giặc kia đang dày xéo non sông
Thúc giục con bừng lửa cháy trong ḷng
Đứng lên con! Đứng lên con!
Đứng lên con! Quốc phá gia vong,
hào kiệt ở đâu ?
Đứng lên con, sao bỏ ngỏ tuyến đầu?
Đứng lên con! Đứng lên con!

Mẹ gọi con từ ngàn năm lịch sử:
"Trổi dậy đi con! Trổi dậy đi con!
giặc kia đang tràn sang chém giết
Thức dậy đi con, đừng ngủ giấc miên trường
Cơn quốc biến phải liều ḿnh cứu nước
Cơn quốc biến hô vang lời quyết chiến.

Việt Nam hỡi, ơi hồn thiêng bất diệt,
Trước gian nan xin hăy ngẩng cao đầu
Nay nước nhà đang gặp cảnh bể dâu
Cơn quốc nạn niềm đau nào hơn nữa
Việt Nam hỡi đây một lời khấn hứa:
Da ngựa bọc thây hỡi hào kiệt sỉ phu
Ta thà chết không cúi đầu khuất phục
Quốc phá gia vong! Quốc phá gia vong!
Hăy trổi dậy báo ơn Người.

2.

Mẹ gọi con từ ngàn năm lịch sử:
"Trổi dậy đi con! Trổi dậy đi con!
Quê hương ta đó một thời vang bóng
“Ḥn Ngọc Viễn Đông” rạng rở góc trời
Nay giặc về gây tang tóc nơi nơi
Cơn quốc nạn niềm đau nào hơn nữa

Việt Nam hỡi, ơi hồn thiêng bất diệt,
Trước gian nan xin hăy ngẩng cao đầu
Nay nước nhà đang gặp cảnh bể dâu
Cơn quốc nạn niềm đau nào hơn nữa

Việt Nam hỡi!
Ta liều thác quyết đền ơn đất nước
Da ngựa bọc thây hỡi hào kiệt sỉ phu
Góp bàn tay thề cứu lấy sơn hà
Để Dân Chủ nở hoa, Dân Chủ nở hoa -
hồn dân tộc.
Việt Nam hỡi, đây một lời khấn hứa:
Quốc phá gia vong! Quốc phá gia vong!
Hăy trổi dậy báo ơn Người.
Tiếng Mẹ Gọi Từ Ngàn Năm Lịch Sử

Lê Chân

Tiếng Mẹ gọi từ ngàn năm lịch sử:
" Trổi dậy con giặc dày xéo non sông
Thúc giục con bừng lửa cháy trong ḷng
Cơn quốc biến phải liều ḿnh cứu nước

Cơn quốc biến hô vang lời quyết chiến
Đứng lên con v́ tổ quốc hưng vong
Đứng lên con làm rạng giống Lạc Hồng
Việt Nam hỡi ơi hồn thiêng bất diệt,

Thức dậy con giặc tràn sang chém giết
Vạn sinh linh quặn oại với đau thương
Tĩnh đi con một giấc ngủ miên trường
Hăy trổi dậy lao ḿnh ra phía trước

Ta liều thác quyết đền ơn đất nước
Trước gian nan xin hăy ngẩng cao đầu
Nay nước nhà đang gặp cảnh bể dâu
Ta thà chết không cúi đầu khuất phục

Da ngựa bọc thây hỏi ai vinh ai nhục
Quốc phá gia vong hào kiệt ở đâu ?
Hỡi sĩ phu sao bỏ ngỏ tuyến đầu
Cơn quốc nạn tủi nhục nào hơn nữa
Tiếng kêu Mẹ như một lời khấn hứa
Đứng lên con tổ quốc đợi chờ ta
Góp bàn tay thề cứu lấy sơn hà
Để dân chủ nở hoa hồn dân tộc
Rồi đến lúc nước nhà qua tang tóc
Con được nằm trong đất mẹ bao la
Mẹ ôm con trong suối lệ chan ḥa
Lời nhắn nhủ: này quốc gia là trọng

Quê hương ta đó một thời vang bóng
Ḥn ngọc viễn đông rạng rở góc trời
Nay giặc về gây tang tóc nơi nơi
Mẹ ơi mẹ, mẹ muôn đời phải sống

T́nh Quê
12-02-2010, 02:36 PM
xLcmLyReg3M