PDA

View Full Version : Trang Net Tượng Đài Thuyền Nhân Nauyvivi
10-06-2010, 02:11 PM
Giới Thiệu Trang Net Tượng Đài Thuyền Nhân Nauy !
Xin mời quư vị người Việt Tại Nauy và khắp thế giới bỏ ít thời giờ viếng thăm .
Mời vô Link dưới :

http://www.thuyennhannauy.com

Thân ái
Vivi

http://www.thuyennhannauy.com/Vietnamese_boat_people_2.JPEG


LỜI MỞ CỬA TRANG NHÀ

TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN TẠI NA-UY

Nhóm người tị nạn Việt Nam đầu tiên tới Na-uy năm 1975. Nhóm người được tiếp nhận v́ lư do nhân đạo tới năm 2004. Trải qua 35 năm, con số người Việt trên Vương quốc Na-uy là 19.726 người (Sở Thống kê Na-uy, SSB 2009), trong đó 90% đă có quốc tịch Na-uy.

Wikipedia Na-uy nhận định tổng quát: “Do phần lớn người Việt tới Na-uy như những người tị nạn chính trị hoặc tị nạn chiến tranh trốn chạy cộng sản Việt Nam, họ thường hay phê phán chính quyền hiện tại Việt Nam. Người trốn khỏi đất nước bị chính quyền Việt Nam, trong thập niên 1970 và 1980, coi như phản quốc.” (Som et resultat av at de fleste vietnamesere kom til Norge som politiske flyktninger eller som krigsflyktninger på rømmen fra det kommunistiske Vietnam, er de vanligvis kritiske til den sittende vietnamesiske regjeringen. Å flykte fra landet ble sett på som landsforræderi av den vietnamesiske regjeringen på 1970- og 1980-tallet.) Nhận định trên, trừ điểm gián tiếp cho rằng bây giờ chính quyền VN không coi người tị nạn như những kẻ phản quốc nữa, đều đúng. Nó nhắc nhở một điều trọng yếu mà nhiều người chúng ta định quên hay tránh né: chúng ta là những người tị nạn chính trị. Chính trị là điều không thể tránh được, nó gắn liền với căn cước của chúng ta, là niềm hănh diện. Ở Na-uy cũng như trong các xă hội dân chủ, chính trị không phải là điều ǵ bỉ ổi như tại các nước độc tài độc đảng; ngược lại chính trị là hành động cao quư, là động cơ và la bàn cho sinh hoạt của quốc gia.

Ba mươi lăm năm an cư lạc nghiệp, chúng ta có ngày nay là do công ơn tái sinh của những con tàu Na-uy và sự giúp đỡ hào hiệp của nhân dân và chính quyền Na-uy. Ơn này không bao giờ chúng ta quên. Trước khi niềm tri ân ấy phai nhạt trong các thế hệ sau, chúng ta cần xây dựng một tượng đài tri ân. Sáng kiến này, nhiều cộng đồng Việt Nam trên khắp thế giới đă làm; chúng ta phải thực hiện ngay, trước khi quá trễ hoặc bị cản trở.

Tượng đài này sẽ là biểu tượng BIẾT ƠN và dấu DẤN THÂN của toàn thể người Việt tại Na-uy, không phân biệt tới trước sau, địa phương, tuổi tác. Nó cũng là biểu tượng ĐOÀN KẾT – mọi cá nhân, mọi đoàn thể và tôn giáo cùng góp phần xây dựng.

Trong tinh thần ấy, cuộc Đại hội các đoàn thể và cá nhân tị nạn Việt Nam ngày 1.5.2010 đă thành lập Ủy ban Xây dựng Tượng đài Thuyền nhân, mà thành phần được bổ sung và thay đổi trong ngày 19.8.2010.

Trang nhà này là cơ quan thông tin liên lạc do UBXDTĐ phụ trách để tin tức mới nhất của UBXDTĐ dể dàng đến với tất cả mọi người Tị nạn Việt Nam tại Na-uy.

Nguyễn Đức Hóa
Trưởng UBXDTĐ

http://www.thuyennhannauy.com