PDA

View Full Version : Pepper spray.....Hey, hey ,hey..!Kymngoc
10-06-2010, 08:51 PM
Ch Tiẻu ni xin mi cả nh lng nghe nhũng con tim của nhũng du sinh trẻ VN tại ĐH Cambridge MA đang cng nhũng ngui VN yeu nuc tại hải ngoại cũng nhu noi que nh...tranh thủ sau nhũng gi đn sch đẻ ni len ting ni tụ do , nhan quyn cho nhan dan VN ...(Bc bạn trẻ du sinh c g choi ny ...ging ch tiẻu ni c m th g ...cho b con nghe choi..khỏi ngủ đuọc luon n ..Hihihi:thank3::thank3:
:nonghoi::bottleplus: cho cc bạn hin ly sc ca tip nha...
LSrWZkipius

NgocXuyen
10-07-2010, 05:22 AM
Ch Tiẻu ni xin mi cả nh lng nghe nhũng con tim của nhũng du sinh trẻ VN tại ĐH Cambridge MA đang cng nhũng ngui VN yeu nuc tại hải ngoại cũng nhu noi que nh...tranh thủ sau nhũng gi đn sch đẻ ni len ting ni tụ do , nhan quyn cho nhan dan VN ...(Bc bạn trẻ du sinh c g choi ny ...ging ch tiẻu ni c m th g ...cho b con nghe choi..khỏi ngủ đuọc luon n ..Hihihi:thank3::thank3:
:nonghoi::bottleplus: cho cc bạn hin ly sc ca tip nha...
LSrWZkipius

Hay qu anh Ngọc ơi .:thank3::merci: anh rất l nhiều n.
NX

Kymngoc
10-10-2010, 07:56 PM
Hay qu anh Ngọc ơi .:thank3::merci: anh rất l nhiều n.
NX
:thank3::thank3::thank3: muọi nhiu hen ..Mọt chiu Chủ nhạt an lnh ben BCZ nha ...ihihi:icecream::icecream:

saolinh
10-11-2010, 12:09 AM
Ch Tiểu ơi! :thumbs::clap:
Tặng cho ch tiểu n :bottleplus::nonghoi::nonghoi: