PDA

View Full Version : Lặng lẽ ..một cuộc tnh ( Tho : LhcT ) do c/s N.X trnh byKymngoc
11-11-2010, 11:08 PM
http://i827.photobucket.com/albums/zz200/kimngoc1/11.gif
http://i827.photobucket.com/albums/zz200/kimngoc1/laThu.jpg

http://www.4shared.com/embed/425048984/69452277
http://i827.photobucket.com/albums/zz200/kimngoc1/Langlemotcuoctinh.jpg

http://i827.photobucket.com/albums/zz200/kimngoc1/Langlemotcuoctinh001.jpg


http://www.4shared.com/embed/408216868/b9b71610

Kymngoc
11-11-2010, 11:13 PM
:thank3: sis NX nhiu đ gip sis LhcT qua chuyn đ ngang ni phải hong ra ..Hihihi..Ca hay lm sis c/s ..Tho hay lm sis thi sĩ :cheers::cuoilan::cuoilan::cuoilan::thank3:..
Nhan tiẹn :thank3::thank3: sis VtD , sis CNN ..sis .....đ rng nghe ch tiẻu tụng kinh g m hen ..Have a wonderful day.!

Linh hồn của Tre
11-14-2010, 03:14 AM
Huynh Ch Tiểu ăn gian qu, đợi Tre bệnh khng v được MGP rồi mới "rnh" chạy v ginh ghế VIP :cray:

Cm ơn NX nhiều h :kissing: ... ủa muh sis NX m rồi h, sis t v ni hay tại Tre gi mắt mờ khng thấy :GAIDAU: