PDA

View Full Version : Chị ti .....(tho : LhcT rieng tạng sis. Sao Linh )Kymngoc
11-13-2010, 10:04 PM
http://i827.photobucket.com/albums/zz200/kimngoc1/33049277-Ljpg_thumb.jpg

http://www.4shared.com/embed/428797507/edae853e

http://i827.photobucket.com/albums/zz200/kimngoc1/chitoi.jpg
http://i827.photobucket.com/albums/zz200/kimngoc1/chitoi001.jpg
:thank3::thank3: & Have a great weekend ..!
http://www.4shared.com/embed/426572109/980694e0

chieunhatnang
11-13-2010, 10:10 PM
:thank3: huynh Kym Ngọc đ cho thưởng thức - Một chai cho huynh để sng tc thm n :bottleplus:

Hai O oyyyy - v nhận qu :grin:
Hoa cho 2 chị : O Sao Linh & O Tre :rose::rose: :rose::rose:

Kymngoc
11-13-2010, 10:33 PM
:thank3: huynh Kym Ngọc đ cho thưởng thức - Một chai cho huynh để sng tc thm n :bottleplus:

Hai O oyyyy - v nhận qu :grin:
Hoa cho 2 chị : O Sao Linh & O Tre :rose::rose:
Hihihi...Thank you nho? Nng nhiu ..Chai ruọu ni lm huynh đem nay xỉn l ci chc ..hihihi:thank3::cheers:

saolinh
11-13-2010, 10:57 PM
Đọc bi thơ "Chị Ti" thật l cảm động, khng biết Tre đ lm bi thơ nầy hồi no?
:thank3:Tre v nhạc sĩ Kymngọc đ cho thưởng thức một sng tc mới.:bottleplus::rose:

Kymngoc
11-14-2010, 02:44 AM
:bottleplus:Hihihi..sis SL ui ...Nghe qua nhũng vn tho ni của sis Tre ...Chc sis SL phải " dạm chan tại ch " ( Chị toi vn chua ly chng ...):lol::lol::lol::lol:...Ma`n tho kiẻu ni chc c ngui kiẹn qu h ..phải hong su huynh TSL ...:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::thank3::thank3::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::amen::dzotle:..Sis Tre ỏ lại đo~ đạn dm hen ..hihihi:lol::lol::lol::lol::dzotle::dzotle::dzotle::dzotle::dzotle::dzotle:

NB: "khng biết Tre đ lm bi thơ nầy hồi no?" Sis SL ui ...ci ni l b mạt ...Ch tiẻu hong thẻ "bạt m " đuọc ...:quylay::quylay::quylay::quylay::quylay:..m so sorry ...:quylay::quylay::quylay::quylay::quylay:

Linh hồn của Tre
11-14-2010, 03:27 AM
Hihi ... lần ni th Tre khng thể :ghet: huynh Ch Tiểu được rồi ... :merci: huynh :kissing: nhưng ci đầu của Tre cn nặng qu, mới nghe được 1 lần m n đ ... bưng bưng rồi :lo: để t bửa nữa Tre khoẻ hơn sẽ nghe lại h, chứ chừ cứ nghe o o o thi :cray:

Chị SL, bi thơ của Tre khng c mặn m như lời nhạc của Ch Tiểu m ... ch Tiểu thm cht nước mắm, cht bột nm cho đậm đ ... cn vụ dậm chn tại chỗ chắc huynh Ch Tiểu ni lời tri tim đ chị (huynh Ch Tiểu v confirm ci đi nghe Khng thi c người kiện th huynh chịu ... trch nhiệm đ :cuoilan:)

Bi thơ của Tre nằm chỗ ni n
http://motgocpho.com/forums/showthread.php?3917-LỤC-BÌNH/page201

saolinh
11-14-2010, 09:46 AM
Hihi ... lần ni th Tre khng thể :ghet: huynh Ch Tiểu được rồi ... :merci: huynh :kissing: nhưng ci đầu của Tre cn nặng qu, mới nghe được 1 lần m n đ ... bưng bưng rồi :lo: để t bửa nữa Tre khoẻ hơn sẽ nghe lại h, chứ chừ cứ nghe o o o thi :cray:

Chị SL, bi thơ của Tre khng c mặn m như lời nhạc của Ch Tiểu m ... ch Tiểu thm cht nước mắm, cht bột nm cho đậm đ ... cn vụ dậm chn tại chỗ chắc huynh Ch Tiểu ni lời tri tim đ chị (huynh Ch Tiểu v confirm ci đi nghe Khng thi c người kiện th huynh chịu ... trch nhiệm đ :cuoilan:)

Bi thơ của Tre nằm chỗ ni n
http://motgocpho.com/forums/showthread.php?3917-LỤC-BÌNH/page201
T ra ch Tiểu thm mắm thm muối v bi thơ cho đậm đ thm hn chi Sao Linh ngờ ngợ...bn tn bn nghi:cuoilan::cuoilan:

Song Vam
11-14-2010, 09:53 AM
Hihi ... lần ni th Tre khng thể :ghet: huynh Ch Tiểu được rồi ... :merci: huynh :kissing: nhưng ci đầu của Tre cn nặng qu, mới nghe được 1 lần m n đ ... bưng bưng rồi :lo: để t bửa nữa Tre khoẻ hơn sẽ nghe lại h, chứ chừ cứ nghe o o o thi :cray:

Chị SL, bi thơ của Tre khng c mặn m như lời nhạc của Ch Tiểu m ... ch Tiểu thm cht nước mắm, cht bột nm cho đậm đ ... cn vụ dậm chn tại chỗ chắc huynh Ch Tiểu ni lời tri tim đ chị (huynh Ch Tiểu v confirm ci đi nghe Khng thi c người kiện th huynh chịu ... trch nhiệm đ :cuoilan:)

Bi thơ của Tre nằm chỗ ni n
http://motgocpho.com/forums/showthread.php?3917-LỤC-BÌNH/page201 (http://motgocpho.com/forums/showthread.php?3917-L%C3%A1%C2%BB%C2%A4C-B%C3%83%C5%92NH/page201)

T ra ch Tiểu thm mắm thm muối v bi thơ cho đậm đ thm hn chi Sao Linh ngờ ngợ...bn tn bn nghi:cuoilan::cuoilan:
dạ phải thm ca sĩ ht cho mnh nghe nữa chị Tre , ....k thi l ..l c người kiện nữa...l ch Tiểu chịu ....trch nhiệm :cuoilan::cuoilan:
dạ hay l mnh đừng...ngờ ngợ bn tn bn nghi .... mnh mời c SL ht Chị Ti lun :cuoilan::dzotle::dzotle::dzotle:

saolinh
11-14-2010, 09:57 AM
dạ phải thm ca sĩ ht cho mnh nghe nữa chị Tre , ....k thi l ..l c người kiện nữa...l ch Tiểu chịu ....trch nhiệm :cuoilan::cuoilan:
dạ hay l mnh đừng...ngờ ngợ bn tn bn nghi .... mnh mời c SL ht Chị Ti lun :cuoilan::dzotle::dzotle::dzotle:

Ci nầy l SV thm mắm dậm muối cho hư bột hư đường thm h :cuoilan:

Song Vam
11-14-2010, 10:01 AM
Ci nầy l SV thm mắm dậm muối cho hư bột hư đường thm h :cuoilan:
dạ mắm muối bột đường hư hao ch tiểu chịu hết .....miễn sao c SL ht ........ :71::cuoilan:

Kymngoc
11-14-2010, 10:17 AM
Hihi ... lần ni th Tre khng thể :ghet: huynh Ch Tiểu được rồi ... :merci: huynh :kissing: nhưng ci đầu của Tre cn nặng qu, mới nghe được 1 lần m n đ ... bưng bưng rồi :lo: để t bửa nữa Tre khoẻ hơn sẽ nghe lại h, chứ chừ cứ nghe o o o thi :cray:

Chị SL, bi thơ của Tre khng c mặn m như lời nhạc của Ch Tiểu m ... ch Tiểu thm cht nước mắm, cht bột nm cho đậm đ ... cn vụ dậm chn tại chỗ chắc huynh Ch Tiểu ni lời tri tim đ chị (huynh Ch Tiểu v confirm ci đi nghe Khng thi c người kiện th huynh chịu ... trch nhiệm đ :cuoilan:)

Bi thơ của Tre nằm chỗ ni n
http://motgocpho.com/forums/showthread.php?3917-LỤC-BÌNH/page201 (http://motgocpho.com/forums/showthread.php?3917-L%C3%A1%C2%BB%C2%A4C-B%C3%83%C5%92NH/page201)
Hihihi..Mm ,mui hong c trong cha m sis ui, chỉ c x du "3 con tom hong ...:lol::lol:..Sis SL ui..c g kh nghe ...sis c đnh day thp mc zo'n o Tre hen ...:lol::lol::lol::lol::dzotle:(Hn chi huynh TSL hong chịu len ting ca...:cray::cray::cray:
Have a good time nha..cả nh :bottleplus::cheers:

Kymngoc
11-14-2010, 10:19 AM
T ra ch Tiểu thm mắm thm muối v bi thơ cho đậm đ thm hn chi Sao Linh ngờ ngợ...bn tn bn nghi:cuoilan::cuoilan:..
Hỏng phải zi. đu sis SL ui..Tại ..tại .....v ch tiẻu nghe li sis Tre đ ..Sis ni ch tiẻu ..th ch tiẻu mn y chang h ...:lol::lol::lol::lol:...Kinh t th gii eo hẹp ...Ch tiẻu hong dm xi mm mui bị bạ na..:lol::lol::lol::lol::dzotle:

saolinh
11-14-2010, 10:22 AM
..
Hỏng phải zi. đu sis SL ui..Tại ..tại .....v ch tiẻu nghe li sis Tre đ ..Sis ni ch tiẻu ..th ch tiẻu mn y chang h ...:lol::lol::lol::lol:...Kinh t th gii eo hẹp ...Ch tiẻu hong dm xi mm mui bị bạ na..:lol::lol::lol::lol::dzotle:

Khng sao đu ch Tiểu ơi! Ch cứ xi thả gin đừng lo, Sao Linh sẽ tiếp tế muối thm cho ch Tiểu :caphe:

Kymngoc
11-14-2010, 10:25 AM
dạ phải thm ca sĩ ht cho mnh nghe nữa chị Tre , ....k thi l ..l c người kiện nữa...l ch Tiểu chịu ....trch nhiệm :cuoilan::cuoilan:
dạ hay l mnh đừng...ngờ ngợ bn tn bn nghi .... mnh mời c SL ht Chị Ti lun :cuoilan::dzotle::dzotle::dzotle:..
Hi hi ... lau nay hong gạp đuọc co b SV ..lm huynh c ng "ngui bỏ ta đi " len xe bong theo chng ri ch lị :lol::lol::lol:.
Chu' tiẻu hong dm chịu trch nhiẹm đau n ...Kiẻu ni mc tren đu ch tiẻu chua kịp mọc ..lại hi them ri n...Thiẹn tai ..thie.n tai ...ai xi ch tiẻu sao ..ch tiẻu mn vạy ...Cn nu xi tiẻu "mn bạy" ..n ...n ..n...ch tiẻu mn lin ha..Ooops..! :lol::lol::lol::lol:...
Ch tiẻu đng zi' nhỏ SV ....xin mi c/s SL len san khu n ...:lol::lol::lol::lol::lol::lol::dzotle:

Kymngoc
11-14-2010, 10:26 AM
Ci nầy l SV thm mắm dậm muối cho hư bột hư đường thm h :cuoilan:
:cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::lol::lol::lol::lol::dzotle::dzotle: Cht nhỏ SV ri n:icecream::icecream:...hihihi:dzotle:

Kymngoc
11-14-2010, 10:30 AM
dạ mắm muối bột đường hư hao ch tiểu chịu hết .....miễn sao c SL ht ........ :71::cuoilan:
Đng zi. ....Đng zi. ....Đng zi. ....:cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan:Đng zi. ....Đng zi. ....:cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan:Đng zi. .... Mi c/s SL len san khu n..(Hong ng nhỏ SV ni thong manh qu x chy ...Ln sau huynh cng b đi an c lem nhen .>hiihi:kissing::kissing:

saolinh
11-14-2010, 10:34 AM
Ch Tiểu cho SL hỏi thăm sao lu qa khng thấy Ngọc Xuyến vo Phố ht cho mọi người thưởng thức.
Ngọc Xuyến v BCDZ c khỏe khng? Hay l BCDZ xy "Hồ Bn Nguyệt cho nng rửa chn"nn NX qun MGP ri :sad:

Song Vam
11-14-2010, 10:45 AM
Đng zi. ....Đng zi. ....Đng zi. ....:cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan:Đng zi. ....Đng zi. ....:cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan:Đng zi. .... Mi c/s SL len san khu n..(Hong ng nhỏ SV ni thong manh qu x chy ...Ln sau huynh cng b đi an c lem nhen .>hiihi:kissing::kissing:
yeah ch Tiểu :giveme5:

Kymngoc
11-14-2010, 10:52 AM
Ch Tiểu cho SL hỏi thăm sao lu qa khng thấy Ngọc Xuyến vo Phố ht cho mọi người thưởng thức.
Ngọc Xuyến v BCDZ c khỏe khng? Hay l BCDZ xy "Hồ Bn Nguyệt cho nng rửa chn"nn NX qun MGP ri :sad:..
Hiihihi...ci ni ..ch tiẻu cũng hỏng bit sis ui...Chc l BCZ trng xo? s đọc đc nen đang xay h "Thạp nguyẹt " cho nng rủa chan thạt ri..Hihii ...Ni choi thoi ..Chc l 2 anh chị mc kẹt cong chuyẹn g đ sis ....Sis m hỏi nũa ..ch tiẻu chỉ bit cui gi đu tr thoi h ...:cuoilan:
:cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan:..

Kymngoc
11-14-2010, 10:55 AM
yeah ch Tiểu :giveme5:
Yeah ..!:giveme5::giveme5::giveme5::giveme5:..i gii ui ...nhỏ SV ni "give me a 5 mạnh qu ...ch tiẻu bt đn b n ...:quylay::quylay::quylay::quylay::quylay::quylay::quylay::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::lol::lol::lol:

NgocXuyen
11-15-2010, 12:51 PM
Ch Tiểu cho SL hỏi thăm sao lu qa khng thấy Ngọc Xuyến vo Phố ht cho mọi người thưởng thức.
Ngọc Xuyến v BCDZ c khỏe khng? Hay l BCDZ xy "Hồ Bn Nguyệt cho nng rửa chn"nn NX qun MGP ri :sad:
Hai chị Sao Linh & OTre ơi! Em đy em đy. '' ngọc thể '' em vẫn lai rai n 2 chị ui. '' Chị ti '' th phải để cho '' em tui'' ht. Lm sao m chị tui ht được. Em tui ht em tui mới thấy thấm tha được ci sự dịu hiền hy sinh vất vả của '' Chị ti '' chứ. SV ny chỉ biết đa m thui n.
Nhưng m cho em cắc cớ hỏi 2 chị t xu n. Thế sự thật n n '' Chị ti'' vẫn chưa c lấy chồng thật ? Để em cn mang cau trầu đến xin hỏi cưới cho ch tiểu wuen xin hỏi cưới cho anh ti. V thương chị ti thm n.:kissing::kissing::kissing:

PS. Ny ch tiểu, bi ht ny ch tnh ton sao đy? 10 t bn dziu hỉ.:chopmat:

Nhatsan
11-15-2010, 07:23 PM
Hello hello,

C người ni "chị ti lấy chồng by giờ th mệt qu" , c người th than thở rằng "chị ti by giờ chưa chồng th ... mệt nghe !" . Khng biết ci no đng ci no sai :cuoilan::cuoilan::cuoilan:

Nhạc anh Kim Ngọc c đề ti rất diversified chứ khng chỉ ch trọng vo "tnh yu trai gi" m thi . Bravo anh KN . V cũng bravo O Tre cho bi thơ đậm đ tnh chị em .

Kym Ngọc :rose::rose::rose:
O Tre :rose1::rose1::rose1:


Thn mến,
ĐS

TSL
11-15-2010, 08:49 PM
http://i827.photobucket.com/albums/zz200/kimngoc1/33049277-Ljpg_thumb.jpg
http://www.4shared.com/embed/426572109/980694e0
http://i827.photobucket.com/albums/zz200/kimngoc1/chitoi.jpg
http://i827.photobucket.com/albums/zz200/kimngoc1/chitoi001.jpg
:thank3::thank3: & Have a great weekend ..!

Hay qu! Hay qu! O Tre v KymNgoc cng ngy cng nhuyễn :somot::rose::rose:

DoQuan
11-15-2010, 09:21 PM
Wow,
Hồi ny huynh Kym Ngọc lm nhạc nhanh v ho m nghe đ qu nhen:akhen:

Chỉ c mấy cu thơ m lam thnh nguyn bi nhạc ...C một th mnh co men vo th nở ra xong rồi nướng thi ...:somot::somot:

Phải rồi chị ti lo cho em nhiều qu ...nhận được 16 l thư tnh m cũng hng dm trả lời v sợ ln xe bng ...:cuoilan::cuoilan:

chieunhatnang
11-15-2010, 11:17 PM
Wow,
Hồi ny huynh Kym Ngọc lm nhạc nhanh v ho m nghe đ qu nhen:akhen:

Chỉ c mấy cu thơ m lam thnh nguyn bi nhạc ...C một th mnh co men vo th nở ra xong rồi nướng thi ...:somot::somot:

Phải rồi chị ti lo cho em nhiều qu ...nhận được 16 l thư tnh m cũng hng dm trả lời v sợ ln xe bng ...:cuoilan::cuoilan:

:cuoilan::cuoilan::cuoilan: anh ĐQ :giveme5:

Cc chị của Nắng c ai muốn "thanh tn" nợ nần g với anh Đỗ nh ta khng th nhanh ln nhen :lol:

Linh hồn của Tre
11-16-2010, 04:25 AM
@ NX ht đi, mấy t bn cứ đi ... huynh Ch Tiểu hn :grin: ... cn chị c chồng hay chưa th phải hỏi ... chị :cuoilan::cuoilan:

@ n ĐS đi m lu ni mất biệt rứa ? n đặt cu hỏi kh trả lời qu :GAIDAU: 2 cu chắc c lẽ đều đng hết :amen:

@ anh ĐQ ... c người rượt anh chạy tề :lol::lol:

@ Nắng & SV ... 2 nhỏ ni chọt ra chọt v rứa ... chết hết thin hạ :giveme5:

saolinh
11-16-2010, 10:33 AM
Hai chị Sao Linh & OTre ơi! Em đy em đy. '' ngọc thể '' em vẫn lai rai n 2 chị ui. '' Chị ti '' th phải để cho '' em tui'' ht. Lm sao m chị tui ht được. Em tui ht em tui mới thấy thấm tha được ci sự dịu hiền hy sinh vất vả của '' Chị ti '' chứ. SV ny chỉ biết đa m thui n.
Nhưng m cho em cắc cớ hỏi 2 chị t xu n. Thế sự thật n n '' Chị ti'' vẫn chưa c lấy chồng thật ? Để em cn mang cau trầu đến xin hỏi cưới cho ch tiểu wuen xin hỏi cưới cho anh ti. V thương chị ti thm n.:kissing::kissing::kissing:

PS. Ny ch tiểu, bi ht ny ch tnh ton sao đy? 10 t bn dziu hỉ.:chopmat:
Mừng Ngọc Xuyến đ v Phố :rose:
Mấy bi ht của ch Tiểu mỗi bi phải l 10 t bn riu :dalongnheo:
Ch Tiểu ui! Chuẩn bị một nồi bn riều cho NX đi :cuoilan:

saolinh
11-16-2010, 10:34 AM
Wow,
Hồi ny huynh Kym Ngọc lm nhạc nhanh v ho m nghe đ qu nhen:akhen:

Chỉ c mấy cu thơ m lam thnh nguyn bi nhạc ...C một th mnh co men vo th nở ra xong rồi nướng thi ...:somot::somot:

Phải rồi chị ti lo cho em nhiều qu ...nhận được 16 l thư tnh m cũng hng dm trả lời v sợ ln xe bng ...:cuoilan::cuoilan:
H h anh ĐQ ! phải được 16 tấn vng th SL trả lời liền :cuoilan:

Kymngoc
11-16-2010, 11:38 PM
Hai chị Sao Linh & OTre ơi! Em đy em đy. '' ngọc thể '' em vẫn lai rai n 2 chị ui. '' Chị ti '' th phải để cho '' em tui'' ht. Lm sao m chị tui ht được. Em tui ht em tui mới thấy thấm tha được ci sự dịu hiền hy sinh vất vả của '' Chị ti '' chứ. SV ny chỉ biết đa m thui n.
Nhưng m cho em cắc cớ hỏi 2 chị t xu n. Thế sự thật n n '' Chị ti'' vẫn chưa c lấy chồng thật ? Để em cn mang cau trầu đến xin hỏi cưới cho ch tiểu wuen xin hỏi cưới cho anh ti. V thương chị ti thm n.:kissing::kissing::kissing:

PS. Ny ch tiểu, bi ht ny ch tnh ton sao đy? 10 t bn dziu hỉ.:chopmat:

Hihii..
Long time ...no contact ...BCD đau ri muọi ....Chc l muọi đang "m ti " BCD của huynh phải hong n ..Kkekek...
!00 to bn b kho cn đuọc n ..nhung BCD trả tin hen ...

Kymngoc
11-16-2010, 11:44 PM
Hello hello,

C người ni "chị ti lấy chồng by giờ th mệt qu" , c người th than thở rằng "chị ti by giờ chưa chồng th ... mệt nghe !" . Khng biết ci no đng ci no sai :cuoilan::cuoilan::cuoilan:

Nhạc anh Kim Ngọc c đề ti rất diversified chứ khng chỉ ch trọng vo "tnh yu trai gi" m thi . Bravo anh KN . V cũng bravo O Tre cho bi thơ đậm đ tnh chị em .

Kym Ngọc :rose::rose::rose:
O Tre :rose1::rose1::rose1:


Thn mến,
ĐS
:thank3::thank3: su huynh ĐS tht nhiu huynh a....Nhung nu nhu Chị ti khong ly chng l mẹt mẹ gi của Ch tiẻu na `..huynh ui...Hihihi.."Khong đi ly chng" hay "chua chịu ly chng " m lại "Chủa chng" ...Ci đ th cht lin huynh ..:lol::lol::lol::dzotle::dzotle:.

Kymngoc
11-16-2010, 11:48 PM
Wow,
Hồi ny huynh Kym Ngọc lm nhạc nhanh v ho m nghe đ qu nhen:akhen:

Chỉ c mấy cu thơ m lam thnh nguyn bi nhạc ...C một th mnh co men vo th nở ra xong rồi nướng thi ...:somot::somot:

Phải rồi chị ti lo cho em nhiều qu ...nhận được 16 l thư tnh m cũng hng dm trả lời v sợ ln xe bng ...:cuoilan::cuoilan:..
hihi .Thank you su huynh nhiu ...."huynh đẹ min`h nung ti , nung lui nhũng vn tho hay cũng chỉ trong khon khỏ của 5 dng kẻ thui huynh hen ...:thanks::thanks:
Nu chị của ch tiẻu nhạn đuọc 16 họt xon loại bụ ( hong phải 16 bc thu tn ) ..Bảo đảm chị tui phng len Honda om kim chng lng tủ ĐQ lin h ....:cuoilan::cuoilan::lol::lol::lol::lol::dzotle::dzotle::merci:

Kymngoc
11-16-2010, 11:50 PM
:cuoilan::cuoilan::cuoilan: anh ĐQ :giveme5:

Cc chị của Nắng c ai muốn "thanh tn" nợ nần g với anh Đỗ nh ta khng th nhanh ln nhen :lol:
Good idea ! ...Huynh hon ton tn thnh kin hay của Nng :cuoilan::cuoilan:..Tạng Nng cay c lem :icecream::icecream: n ...:thank3:

Kymngoc
11-16-2010, 11:53 PM
Mừng Ngọc Xuyến đ v Phố :rose:
Mấy bi ht của ch Tiểu mỗi bi phải l 10 t bn riu :dalongnheo:
Ch Tiểu ui! Chuẩn bị một nồi bn riều cho NX đi :cuoilan:
Bn zieu th`i c lin h ..nhung BCD phải thanh ton vi chủ hng hen :lol::lol::lol::lol:
http://www.4shared.com/embed/428797507/edae853e:merci::thank3::rose::rose::rose::rose::rose::rose: cho c/s N.X na.:somot::giveme5::icecream::icecream:

Kymngoc
11-16-2010, 11:58 PM
Hay qu! Hay qu! O Tre v KymNgoc cng ngy cng nhuyễn :somot::rose::rose:
:thank3::thank3:..huynh TSL nhiu ..May ghe....Huynh gh tham nhung hong c đi thanh ton nọ nn vi ch tiẻu ...Bng khong ch tiẻu ni hong cn cọng tc tren đu luon ..:lol::lol::lol::dzotle::dzotle::dzotle:

Linh hồn của Tre
11-17-2010, 01:19 PM
Bn zieu th`i c lin h ..nhung BCD phải thanh ton vi chủ hng hen :lol::lol::lol::lol:
http://www.4shared.com/embed/428797507/edae853e:merci::thank3::rose::rose::rose::rose::rose::rose: cho c/s N.X na.:somot::giveme5::icecream::icecream:

:thank3: wow, NX, thiệt hay :akhen: huynh Ch Tiểu phải nấu 2 nồi bn riu rồi :cuoilan::cuoilan:

NgocXuyen
11-17-2010, 03:25 PM
:thank3: wow, NX, thiệt hay :akhen: huynh Ch Tiểu phải nấu 2 nồi bn riu rồi :cuoilan::cuoilan:

Em ht '' Chị ti '' nghe hay nhu vậy thế chị ti thưởng cho em ti ci g n. V cả bạn [ SL] lẫn b [ TSL ] của chị ti nữa.Hihihihihiiiiiiiiiiiiii.

Bm ziu Ch Tiểu nấu em nghi wa chị Tre ui.:dalongnheo:

saolinh
11-17-2010, 08:59 PM
Em ht '' Chị ti '' nghe hay nhu vậy thế chị ti thưởng cho em ti ci g n. V cả bạn [ SL] lẫn b [ TSL ] của chị ti nữa.Hihihihihiiiiiiiiiiiiii.

Bm ziu Ch Tiểu nấu em nghi wa chị Tre ui.:dalongnheo:

Ngọc Xuyến giỏi, ht hay "chị ti" thưởng cho NX :kissing::rose::rose::rose::nonghoi::nonghoi::nonghoi:

TSL
11-17-2010, 09:17 PM
Em ht '' Chị ti '' nghe hay nhu vậy thế chị ti thưởng cho em ti ci g n. V cả bạn [ SL] lẫn b [ TSL ] của chị ti nữa.Hihihihihiiiiiiiiiiiiii.

Bm ziu Ch Tiểu nấu em nghi wa chị Tre ui.:dalongnheo:

Nghĩ cũng buồn v tủi thn. Khng biết khi no mới được nghe bi thơ, bi ht Anh Ti. Hay l thả "b" tri sng rồi.

NgocXuyen
11-17-2010, 10:27 PM
Nghĩ cũng buồn v tủi thn. Khng biết khi no mới được nghe bi thơ, bi ht Anh Ti. Hay l thả "b" tri sng rồi.

C ngay bi thơ cho '' Anh ti '' đy n anh TSL ơi. Nếu anh đồng n n em ni anh Kym Ngọc đưa vo dng nhạc ht cho anh nghe . OK.


'' Ngy anh ra đi

Ch sanh bốn con

Đi mắt n trn

Giống anh như đc '' .:dzotle::dzotle::dzotle::dzotle::dzotle::dzotle::dzotle::dzotle:

Nhatsan
11-18-2010, 01:03 PM
Bn zieu th`i c lin h ..nhung BCD phải thanh ton vi chủ hng hen :lol::lol::lol::lol:
http://www.4shared.com/embed/428797507/edae853e:merci::thank3::rose::rose::rose::rose::rose::rose: cho c/s N.X na.:somot::giveme5::icecream::icecream:

Tui rất cảm động khi nghe Ngọc Xuyến ht bi Chị Ti (mặc dầu ti khng c b chị no cả) . Trong bi ny giọng ca NX mang đầy sương khi v đ lm cho giọng mnh c một chỗ đứng ring biệt trong HHHH. Một cho O Tre về bi thơ (Xin gởi thm mấy ci nữa dưới đy) . Cho ti gởi lời thăm hỏi anh BCZep.

# Trnh by: Ngọc Xuyến:rose1::rose1::rose1:
# Nhạc: Kym Ngọc:cheers::cheers::cheers:
# Lời: Linh Hồn Của Tre:rose::rose::rose::rose:

ĐS

NgocXuyen
11-19-2010, 04:33 AM
Tui rất cảm động khi nghe Ngọc Xuyến ht bi Chị Ti (mặc dầu ti khng c b chị no cả) . Trong bi ny giọng ca NX mang đầy sương khi v đ lm cho giọng mnh c một chỗ đứng ring biệt trong HHHH. Một cho O Tre về bi thơ (Xin gởi thm mấy ci nữa dưới đy) . Cho ti gởi lời thăm hỏi anh BCZep.

# Trnh by: Ngọc Xuyến:rose1::rose1::rose1:
# Nhạc: Kym Ngọc:cheers::cheers::cheers:
# Lời: Linh Hồn Của Tre:rose::rose::rose::rose:

ĐS

Cảm ơn những bước chn khoan thai, điềm đạm qu ho của anh Đại Sn lun lun dnh cho tụi em.:merci:
Anh Kym Ngọc ơi. Xỉn chưa anh ơi. B dậy uống thm rượu nửa của anh Đại Sn n anh Kym Ngọc ui.Hihihihiiiiiiiii. Mẹ em c tất cả 8 người con 6 gi 2 giai. Trn em cn c 5 người chị v 1 người anh.
Chc anh ĐS sức khoẻ an vui để cn vo nghe tụi em khua g nh.

NX