PDA

View Full Version : Sự Sụp Đổ Tất Yếu Của Chế Độ Cộng Sản VN(audio paltalk)T́nh Quê
11-15-2010, 01:42 PM
phần 1:
http://images.mylinhng.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/TN7mogooCtIAAA2fE4M1/HaiLua%20301.mp3?key=mylinhng:journal:1746&nmid=384165110
phần 2:
http://images.mylinhng.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/TN7oiwooCtIAADVMLbw1/HaiLua%20302.mp3?key=mylinhng:journal:1746&nmid=384165110