PDA

View Full Version : audio radiosaigondallas Phỏng Vấn TS Nguyễn Đ Thắng về vụ Người Tị Nạn Cồn Dầu tại Thái LanT́nh Quê
12-02-2010, 12:43 PM
phần 1:
http://www.saigonradio890am.com/?q=audio/download/10885/20101202083645.mp3
phần 2:
http://www.saigonradio890am.com/?q=audio/download/10886/20101202090001.mp3