PDA

View Full Version : Video: Việt Nam - Đấu Tranh Bất Bạo ĐộngT́nh Quê
12-21-2010, 12:27 PM
Những Nỗ Lực Đấu Tranh Bất Bạo Động Quyết Liệt, Đa Dạng Của Người Dân Việt Nam Cho Công Lư, Sự Thật Và Độc Lập Dân Tộc, Trước Một Chế Độ Độc Tài Gian Manh Và Tàn Bạo.

http://player.vimeo.com/video/2192434