PDA

View Full Version : Spiegel-TV t́m nhân chứng Việt NamT́nh Quê
12-30-2010, 01:06 PM
http://www.vietnoiket.net/vn/wp-content/uploads/2010/12/logo-spiegel-tv.jpgLogo Spiegel TVBan lịch sử của chương tŕnh truyền h́nh Spiegel (thuộc về tổ hợp truyền thông Tấm Gương) loan tin muốn t́m những nhân chứng của cuộc chiến tranh Việt Nam trước 1975 để thực hiện một cuốn phim tài liệu dài 6 tập về cuộc chiến này. Spiegel muốn đưa lên truyền h́nh những lư do đàng sau cuộc chiến. Do đó Spiegel cho rằng những cuốn phim này không thể thiếu được những cái nh́n và quan nhiệm của người Việt Nam. Với suy nghĩ trên, Spiegel hiện muốn t́m những người Việt Nam đă sống trong thời chiến tranh ở Việt Nam, hoặc có thể đă là lính chiến đấu trong cuộc chiến này và bây giờ muốn kể lại những hồi ức của họ trước ống kính.

Những người nào muốn tham gia chương tŕnh này, xin liên lạc trước với bà Julia Driesen, SPIEGEL TV History, Brandstwiete 19, 20457 Hamburg, Telefon: 040/30108 416, E-Mail: Julia_driesen@spiegel-tv.de

Sau đây là nguyên văn bản thông báo tiếng Đức:

„In der Geschichtsredaktion von SPIEGEL TV arbeiten wir derzeit an einer Fernseh-Dokumentation über den Vietnamkrieg. Zum ersten Mal möchten wir uns im deutschen Fernsehen diesem Thema wirklich ausführlich widmen und die Hintergründe dieses schrecklichen Krieges in sechs TV-Folgen näher beleuchten. Die Perspektiven und Meinungen von vietnamesischer Seite mit in unsere Filme einzubeziehen, halten wir für unverzichtbar. Daher suchen wir Vietnamesen, die diesen Krieg in ihrem damaligen Heimatland erlebt haben, die vielleicht sogar als Soldaten in diesem Krieg gekämpft haben und die uns Ihre Erinnerungen an diese Zeit in einem Gespräch vor der Kamera erläutern möchten.

Es geht uns dabei um Erinnerungen jeder Form, die mit dem Krieg zu tun haben: Erinnerungen eines Soldaten, der gegen die USA gekämpft hat oder anderweitig zum Kriegsgeschehen beigetragen hat, interessieren uns genauso sehr wie Erinnerungen etwa an den Terror durch die vielen Bombenangriffe oder an das Auftreten der Amerikaner. Haben Sie solche Erinnerungen und Interesse, an unserem Film als Zeitzeuge mitzuwirken? Haben Sie vielleicht sogar noch Fotografien oder andere persönliche Stücke aus dieser Zeit? Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns so bald wie möglich für ein persönliches Vorgespräch kontaktieren.

Kontakt: Julia Driesen, SPIEGEL TV History, Brandstwiete 19, 20457 Hamburg /
Telefon: 040/301 08 416 oder per E-Mail: Julia_driesen@spiegel-tv.de „

Ban biên tập tạm dịch:

“Ban biên tập của chương tŕnh Spiegel-TV đang thực hiện 1 bộ phim truyền h́nh tài liệu về chiến tranh Việt Nam. Lần đầu tiên, chúng tôi muốn cống hiến trên chương tŕnh Tivi của Đức quốc liên tục trong 6 tập về cuộc chiến tranh Việt Nam và làm sáng tỏ những nguyên nhân đưa đến cuộc chiến ác liệt này. Chúng tôi thấy rằng không thể thiếu những quan điểm và những hồi tưởng từ phiá người Việt Nam trong bộ phim này. V́ vậy chúng tôi đang t́m kiếm những người Việt Nam đă từng sống trải qua cuộc chiến này, ngay cả những người lính đă từng chiến đấu trong cuộc chiến này và chúng tôi muốn các bạn kể lại những hồi tưởng kỷ niệm trong thời chiến đó trong 1 cuộc hội thoại trước ống kính.

Điều đó có thể là mọi kư ức dưới mọi h́nh thức mà đă làm cuộc chiến: ví dụ như những hồi ức của 1 chiến binh đă chiến đấu chống lại Hoa Kỳ hay là những đóng góp tham gia khác cho cuộc chiến (ư chữ này muốn nói phe Quân lực Việt Nam Cộng Hoà), chúng tôi quan tâm nhiều đến các hồi tưởng về sự khủng bố của các trận thả bomb hoặc là sự xuất hiện của người Mỹ. Nếu bạn c̣n những sự hồi tưởng và mối quan tâm đến bộ phim của chúng tôi như là 1 nhân chứng sống của thời chiến. Và nếu bạn có những h́nh ảnh hoặc những ǵ của cá nhân liên quan trong thời gian chiến tranh đó, chúng tôi rất vui mừng được tiếp kiến với bạn.

Địa chỉ liên lạc:

Julia Driesen,
SPIEGEL TV History,
Brandstwiete 19, 20457 Hamburg /
Telefon: 040/301 08 416 oder
per E-Mail: Julia_driesen@spiegel-tv.de „