PDA

View Full Version : Chúng Tôi Thách Thức Nhà Cầm Quyền Hà Nội Trả Lời Bức Thư Của Đài Á Châu Tự DoT́nh Quê
02-09-2011, 03:34 PM
http://vietcongonline.files.wordpress.com/2011/02/1aa6.jpg?w=300&h=191
Dưới đây là thư của giám đốc Đài Á Châu Tự Do, bà Libby Liu đă gởi cho Ṭa Án Nhân Dân Hà Nội đ̣i hỏi phải phóng thích vô điều kiện cho Tiến Sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ, v́ việc bắt giữ đă vi phạm vào Điều 19 của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, bức thư được tạm dịch ra như sau:

Đài Á Châu Tự Do – 2011: 15 năm trong việc mang đến tự do báo chí đối với những xă hội khép kín

Ngày 25 tháng 1 năm 2001

Gởi tới:

Ṭa Án Nhân Dân Hà Nội

43 Hai Bà Trưng

Hà Nội, Việt Nam

Mến gởi đến các Cán Bộ (Thành Viên) của Ṭa Án Nhân Dân Hà Nội:

Chúng tôi làm việc cho Đài Á Châu Tự Do, viết bức thư này để bày tỏ sự quan tâm sâu sắc của chúng tôi về việc bắt giữ và kết tội luật sư Cù Huy Hà Vũ và kêu gọi việc phóng thích ngay lập tức.

Chúng tôi hiểu rằng, ông Hà Vũ đă bị cáo buộc tội tuyên truyền chống lại nước CHXHCNVN, dựa theo Điều 88 của Bộ Luật H́nh Sự; và sự kết án bắt nguồn từ một phần tốt đẹp của sự kiện ông ta đă tham dự vào cuộc phỏng vấn với Đài Á Châu Tự Do.

Ông Hà Vũ có quyền nói chuyện với Đài Á Châu Tự Do (hoặc bất cứ ai khác cho vấn đề đó) và bày tỏ ư kiến của ông ta về bất kỳ đề tài nào đều được bảo vệ một cách không nhầm lẫn bởi Điều 19 của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.

Điều 19 đă khẳng định như sau:

“Mọi người đều có quyền tự do cho ư kiến và bày tỏ: Quyền này gồm có tự do giữ mà không bị can thiệp, và t́m kiếm, nhận, và truyền bá thông tin và ư kiến bằng bất kỳ phương tiện nào, bất kể biên giới.”

Thêm nữa, quyền của ông Hà Vũ được ghi nhận rơ ràng trong Công Ước Quốc Tế Về Quyền Dân Sự Và Chính Trị mà nước CHXHCNVN đă tham dự từ năm 1982. Việc kết án ông cho việc ông thực thi quyền con người phổ quát, th́ chính điều đó đă vi phạm vào luật quốc tế.

Chúng tôi thúc đẩy việc trả tự do tức khắc cho ông Hà Vũ, mọi sự kết án phải bị hủy bỏ và ông Hà Vũ được quyền bày tỏ quan điểm của ông ta mà không bị ngăn cản thêm nữa.

Kính thư,

(kư tên)

Libby Liu

Giám Đốc

Đồng gởi cho: Nguyễn Thị Dương Hà

2025 M Street, NW Điện thoại: 202 530 4900, Điện Thư: 202 530 7794

Suite 300

Washington, DC 20036

Chúng tôi thách thức Nhà cầm quyền Hà Nội trả lời bức thư của bà Libby Liu này v́ từ bấy lâu nay Nhà cầm quyền Hà Nội không tuân thủ theo luật quốc tế. Luật quốc tế phải đứng trên, đứng trước luật của một quốc gia là điều đương nhiên Hà Nội phải tuân thủ. Ngày 18 tháng 7 năm 1977, nước CHXHCNVN gia nhập Liên Hiệp Quốc, đương nhiên Nhà cầm quyền nước CHXHCNVN phải công nhận và cam kết tuân thủ những gía trị của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (1948) khi trở thành một thành viên của Liên Hiệp Quốc. Kế đến, vào ngày 24 tháng 9 năm 1982, Nhà cầm quyền nước CHXHCNVN lại kư kết tuân thủ theo Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự Và Chính Trị (1966). Tóm lại, Nhà cầm quyền CHXHCNVN phải tuân thủ 2 văn kiện này và phải soạn thảo luật pháp của ḿnh cho phù hợp với 2 văn kiện này. Quốc tế cũng có luật chơi của quốc tế. Thà là Nhà cầm quyền nước CHXHCNVN đừng kư kết tham gia, c̣n tham gia th́ phải tuân thủ luật chơi của quốc tế, không thể cứng đầu lên tiếng: “Nhân quyền Việt Nam khác với nhân quyền của Hoa Kỳ, hay khác với nhân quyền của các quốc gia khác.” Nhiều khi, nhà cầm quyền Việt Nam lại thường lên tiếng: “Luật pháp của CHXHCNVN khác với luật pháp của thế giới, không thể đem luật pháp của một nước này áp đặt lên một nước kia.” Thật ra, câu trên này chỉ đúng có một nửa. Đúng là không thể áp dụng luật pháp của quốc gia này lên quốc gia kia, nhưng vẫn phải tuân thủ những điểm phổ quát chung chung mà quốc tế đă đặt ra.

Ngày 9 tháng 2 năm 2011
Mylinhng@aol.com
http://vietcongonline.files.wordpress.com/2011/02/2aa1.jpg?w=500&h=645