PDA

View Full Version : Paltalk_Hội luận Lm Nguyễn Văn LưT́nh Quê
02-18-2011, 09:25 PM
http://1.bp.blogspot.com/-mi5UueJgn38/TTcEU3f1asI/AAAAAAAAUmM/_a6DqWxAcSI/s1600/Father1.jpeg
http://www.4shared.com/embed/514183362/f51c8eab

T́nh Quê
02-23-2011, 03:20 PM
Vấn đề hôm nay: Phỏng vấn Lm. Nguyễn Văn Lư
http://www.4shared.com/embed/520403404/5517631f