PDA

View Full Version : Art by Hoàng Nhật ThơHoàng Nhật Thơ
03-31-2011, 07:37 AM
http://i935.photobucket.com/albums/ad200/DaTinhThiSi/Art%20by%20HNT/ThuPhap008.jpg
http://i935.photobucket.com/albums/ad200/DaTinhThiSi/Art%20by%20HNT/TuDooi.jpg
Art, Framing & Matting by : HNT

saolinh
03-31-2011, 07:59 AM
Đẹp quá :somot::thank3:

Hoàng Nhật Thơ
03-31-2011, 08:11 AM
Đẹp quá :somot::thank3:
Bức tranh này, HNT vẽ năm 1986, đến năm 1989 HNT mới làm frame & mat (border).

Thanks SL:cheers:

Hoàng Nhật Thơ
03-31-2011, 02:35 PM
http://i935.photobucket.com/albums/ad200/DaTinhThiSi/Nguoi%20Linh%20VNCH/VinhDanhThuongTiec.jpg
Art by : HNT.

Hoàng Nhật Thơ
03-31-2011, 06:30 PM
Cảm ơn SL, Mms, Trúc Lan cùng các anh chị em đă ghé thăm trang Art của HNT.

Thân.

Da Tinh Thi Si
04-01-2011, 10:36 PM
http://i935.photobucket.com/albums/ad200/DaTinhThiSi/Nguoi%20Linh%20VNCH/TUONGNIEM30-04096-1-1.jpg
Art on T-Shirt by hand : HNT

Da Tinh Thi Si
04-03-2011, 02:31 PM
http://i935.photobucket.com/albums/ad200/DaTinhThiSi/lllnguoi_linhlll/TUONGNIEM30-04003-1.jpg
Art by : HNT

Da Tinh Thi Si
04-03-2011, 07:57 PM
http://i935.photobucket.com/albums/ad200/DaTinhThiSi/Art%20by%20HNT/IMG_8882.jpg
Art by : HNT

Hoàng Nhật Thơ
04-06-2011, 07:30 AM
http://i935.photobucket.com/albums/ad200/DaTinhThiSi/Art%20by%20HNT/02_NguoiLinhVNCHvaVanhKhanTangToQuoc.jpg
Art by : HNT

Hoàng Nhật Thơ
04-06-2011, 02:47 PM
http://i935.photobucket.com/albums/ad200/DaTinhThiSi/Art%20by%20HNT/HNT004.jpg
HNT

Hoàng Nhật Thơ
04-06-2011, 02:57 PM
http://i935.photobucket.com/albums/ad200/DaTinhThiSi/Art%20by%20HNT/HNT003.jpg
HNT

Hoàng Nhật Thơ
04-06-2011, 05:42 PM
http://i935.photobucket.com/albums/ad200/DaTinhThiSi/Art%20by%20HNT/HNT06.jpg
HNT

Hoàng Nhật Thơ
04-06-2011, 05:44 PM
http://i935.photobucket.com/albums/ad200/DaTinhThiSi/Art%20by%20HNT/HNT05.jpg
HNT

Hoàng Nhật Thơ
04-10-2011, 11:05 PM
http://i935.photobucket.com/albums/ad200/DaTinhThiSi/Art%20by%20HNT/HNT08.jpg
HNT

Hoàng Nhật Thơ
04-22-2011, 11:36 PM
http://i935.photobucket.com/albums/ad200/DaTinhThiSi/Art%20by%20HNT/ArtbyHoangNhatTho012.jpg