PDA

View Full Version : Văn tế Bin Ladenvoconhan
05-08-2011, 05:39 PM
Mời các bạn nghe Văn tế Bin Laden tại đây: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Van-te-Bi.../IW7B8W7W.html (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Van-te-Bin-Laden-Vo-Co-Nhan---hat-moc/IW7B8W7W.html)

Văn Tế Bin Laden

A La.. ah.. ah.. Obama.. ah.. ah.. Ao thai đà.. Ô sá mà.. Ơ rế kà... Osama Bin Laden.. beng.. beng...

Tèng téng tèng.. người bạn rậm râu của tôi ơi..bạn tiêu rồi.. chỉ sẩy một ly thôi.. là bạn ơi.. hết phim..

Người mỹ t́m .. t́m khắp mọi nơi.. giờ thấy rồi.. là bạn ơi.. hết phim

T́m.. t́m..t́m.. t́m kiếm hoài.. t́m kiếm hoài.. t́m đă chục năm..
người mỹ hùng.. người mỹ mạnh.. biệt kích thật nhanh.. bạn đứt rồi.. vùi xác nơi biển xanh..

Thành phố nào.. bạn ngắm nh́n chơi.. thành phố rồi.. lửa máu tả tơi
Bạn giữa đời.. toàn ác quỷ thôi.. bạn hết rồi.. trời nắng hồng tươi
Bạn đứt rồi.. tội lỗi bạn mang.. hàng mấy ngh́n.. người đón bạn sang..
Hàng mấy ngh́n người khóc và than.. c̣n hàng mấy tỉ người đang.. thở phào..
Sao bạn lại khủng bố.. bạn ơi
Sao mạng người bạn lấy như chuyện chơi
Bạn chết rồi, tội lỗi chôn biển khơi
Bạn chết rồi, người Mỹ đang mừng vui
Bạn chết rồi, lập điếu văn là tôi.
VCN
Sài G̣n o5/5/2011
http://baocat.org/xem-phim/