PDA

View Full Version : CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG Ở VN: TIẾP TAY ĐẨY CSVN BỆNH HOẠN XUỐNG HỐTroubadour9
06-03-2011, 04:05 PM
CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG Ở VIỆT NAM: TIẾP TAY ĐẨY CSVN BỆNH HOẠN XUỐNG HỐ

NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva,26.05.2011
Web: http://VietTUDAN.net (http://viettudan.net/)


http://www.vietnoiket.net/vn/Media/images7-150x150.jpgGiáo sư Tiến sĩ Cơ chế CSVN chủ trương Độc tài Chính trị nắm Độc quyền Kinh tế. Đảng không thể không ư thức Chính trị độc tài của ḿnh lỗi thời v́ trào lưu Thế giới đang đứng lên tẩy sạch độc tài. Về mặt Kinh tế, t́nh trạng tụt dốc đi đến phá sản đang diễn ra mà không thể cứu văn được. Cái Cơ chế ấy bệnh hoạn đang đi trên con đường dốc xuống hố với tốc độ mỗi ngày mỗi tăng. Con đường NỔI DẬY của dân chúng làm Cách Mạng không cần phải đối chọi với kẻ bệnh hoạn đang tự tụt dốc, mà là tiếp sức làm tăng nhanh tốc độ đẩy kẻ bệnh hoạn xuống hố cho mau.

Đây không phải là bài viết tuyên truyền cho một ngưỡng cho vọng việc sụp đổ Cơ chế CSVN hiện hành, mà là một bài quan sát thực tế cho phép khẳng định với xác tín việc Cơ chế CSVN hiện hành đang tụt dốc xuống hố với hai tốc độ để vỡ tan tành. Tốc độ thứ nhất là chính cái Cơ chế CSVN lỗi thời, mục nát tự ḿnh đang đi xuống dốc. Tốc độ thứ hai là quần chúng chịu đựng không nổi cái Cơ chế bóc lột ấy nên nổi dậy đẩy nó xuống dốc cho mau. Cơ chế xuống hố và vỡ tan tành, không thể vá víu như vá váy đụp gọi là Cải cách mà phải dứt khoát chôn vùi nó đi để xây dựng Thể chế mới cho phát triển lành mạnh và bền vững đời sống Xă hội và Kinh tế Việt Nam.

Chúng tôi tŕnh bầy những điểm sau đây:
=> Mở đầu: H́nh ảnh chiếc xe mục nát đi xuống dốc
=> Chính Cơ chế CSVN tự phá sản đang tụt xuống dốc
với TỐC ĐỘ THỨ NHẤT CỦA CHÍNH M̀NH mỗi ngày mỗi tăng
=> Hai Phong trào quần chúng đẩy mau Cơ chế CSVN xuống hố
với TỐC ĐỘ THỨ HAI CỦA CÁCH MẠNG tiếp sức

Mở đầu:

H́nh ảnh chiếc xe mục nát đi xuống dốc

Khi chiếu xe đă mục nát, th́ thay bộ phận này, bộ phận khác lại hỏng. Mikhail GORBATCHEV nh́n Kinh tế Nga phá sản xuống dốc của Liên xô thời của Ông và đưa ra Perestroika quá muộn để hy vọng cứu vớt, nhưng dân chúng nổi dậy tiếp sức đẩy chiếc xe mục nát xuống hố vỡ tan tành. Ngày nay, nh́n Cơ chế Trung quốc, Bà Hilary CLINTON dám khẳng định nó sẽ đi xuống hố tan ră.

Chiếc xe mục nát Việt Nam

Hăy h́nh dung một chiếc xe cũ kỹ đang đi đến một cái hố để rơi xuống vỡ nát tan tành. Chiếc xe c̣n ́ ạch chạy, nhưng trên con đường dốc dẫn đến hố mà hai bố thắng của xe đă ṃn. Người dân đi đường thấy chiếc xe vướng lối, cản mũi kỳ đà, thậm chí làm thiệt hại cố gắng làm ăn kiếm sống của mọi người, nên hùa nhau đẩy quách nó xuống hố cho mau.

Cơ chế CSVN chủ trương Độc tài Chính trị nắm Độc quyền Kinh tế. Đó là cái nguồn chính yếu tạo Tham nhũng Lăng phí làm phá sản Kinh tế VN hiện nay và gây Bất công xă hội để quần chúng thù hận nổi dậy.

Cơ chế ấy giống như chiếc xe ọp ẹp trên con đường dốc dẫn đến cái hố làm tan vỡ mà đảng CSVN đang t́m đủ mọi biện pháp chống đỡ, nhưng bánh xe đă ṃn bố thắng mà Nguyễn Tấn Dũng đang phải dùng gỗ đá can bánh chống cự để nó đừng rơi nhanh xuống hố vỡ tan tành.

CSVN có thể sơn phết lại chiếc xe nhằm đánh lừa dân chúng, nhưng ngày nay, t́nh trạng Lạm phát lên quá cao, vật giá tăng phi mă động chạm đến chính dạ dầy dân chúng khiến đại đa số dân nghèo không c̣n tin vào nước sơn bề ngoài nữa, mà nh́n thẳng vào nội dung chiếc xe để thấy sự ọp ẹp của nó.

Chính chiếc xe, với sức nặng trên c̣n đường dốc mà bố thắng đă ṃn, sẽ tự nó đi xuống hố với chính TỐC ĐỘ TỤT DỐC CỦA M̀NH. Lạm phát tăng, vật giá nhẩy vọt, đó là lúc bố thắng không c̣n cản nổi chiếc xe trên đường dốc. Tài xế Nguyễn Tấn Dũng t́m đủ mọi thứ đá, gỗ nhằm can bánh xe để nó không rơi xuống dốc nhanh. Những biện pháp khống chế Lạm pháp không có hiệu lực đối với cái Cơ chế đă làm cho nền Kinh tế đầy nợ nần và thiếu cạnh tranh. Chúng tôi đă viết ba bài liền để cho thấy rằng giải pháp duy nhất là phải DỨT BỎ Cơ chế CSVN hiện hành để đường đi khỏi có những cản trở việc phát triển Kinh tế mà toàn dân đang mong muốn. Dù CSVN t́m đủ mọi cách, như đá, gỗ làm can cản bánh, th́ chiếc xe tự nó vẫn lao xuống hố với tốc độ mỗi ngày mỗi nhanh của ḿnh.

Dù có dùng tất cả những phương tiện Truyền thông nhà nước để bịp bợm giống như ca tụng nước sơn bề ngoài, nhưng sự phá sản của Kinh tế đụng đến dạ dầy dân chúng, th́ dân chúng không thể tin vào nước sơn bề ngoài nữa mà nh́n thẳng vào lư do bể nát của chiếc xe: Tham nhũng Lăng phí tàn phá Kinh tế, tạo Bất công xă hội làm quần chúng khổ cực. Dân chúng đă và đang nổi dậy thêm vào tốc độ thứ nhất tự chính Cơ chế CSVN một TỐC ĐỘ CÁCH MẠNG CỦA QUẦN CHÚNG tiếp sức để đẩy nhanh chiếc xe Cơ chế xuống vực thẳm vỡ tan tành.

Thực vậy, Phong trào DÂN OAN, CÔNG NHÂN đă và tăng cường xuống đường, đ́nh công làm cuộc ĐẤU TRANH KINH TẾ (Lutte Economique) và Phong trào Giáo dân Cầu Nguyện đ̣i Công lư làm cuộc ĐẤU TRANH XĂ HỘI (Lutte Sociale). Cả hai Phong trào mỗi ngày mỗi lớn mạnh dồn sức đẩy chiếc xe Cơ chế CSVN đă bị mọt mối Tham nhũng Lănh phí ăn ruỗng. Hai Phong trào đẩy chiếc xe xuống hố với tốc độ Cách Mạng vậy.

Hai khẳng định xưa và nay về việc sụp đổ của Cơ chế Cộng sản

Chúng tôi muốn lấy những dự đoán của Ông Mikhail GORBATCHEV và Bà Hilary CLINTON nói về sự sụp đổ của những Cơ chế mục nát.

Cách đây hơn 20 năm, Mikhail GORBATCHEV nh́n trước t́nh trạng phá sản của Kinh tế Tập quyền Chỉ huy sẽ đi đến hố phá sản, nên đă muốn níu nó lại bằng một số Cải cách Perestroika. Những Cải cách này phải đi theo hướng Dân chủ hóa Kinh tế th́ mới cứu văn được chiếc xe Kinh tế đang trên đường tụt hố. Trong bài Diễn văn ngày 25.06.1987, nghĩa là gần ngày tan ră Khối Liên xô, Ông đă đưa ra 5 điểm chính của Perestroika:

1) Nhà Nước phải cho những chủ xí nghiệp khả năng định giá hàng bán và trả lương thợ theo với hiệu quả làm việc.

2) Phải cho những Địa phương một quyền tự quản trị chứ không nhất thiết Trung ương hoàn toàn chỉ huy.

3) Cải cách theo hướng tản quyền về định giá, về tiền tệ và về tín dụng

4) Áp dụng những phương pháp khoa học trực tiếp vào sản xuất để cải thiện phẩm chất hàng hóa

5) Lấy quản trị theo tiêu chuẩn Kinh tế thay cho quản trị đặt nặng vào Hành chánh
(Trích và dịch theo cuốn MIKHAIL S.GORBATCHEV, Biographie Intime, par David KINGS, Editions Michel Lafon 1988, trang 229)

Perestroika là những biện pháp Cải cách t́m gỗ đá cản chiếc xe đă hư nát trên đường xuống dốc. Nhưng những gỗ đá đó không cản nổi. Tự chiếc xe vẫn tụt mỗi ngày một nhanh xuống hố. Oâng GORBATCHEV đă hô hào quá muộn lúc chiếc xe đă mục nát quá nhiều.

Năm 1989, dân chúng đứng lên tiếp sức đẩy thêm chiếc xe để nó xuống dốc mau hơn. Khối Liên xô tan vỡ bởi tự nó đi xuống hố bằng tốc độ riêng của nó tăng cấp số. Dân chúng chung sức cùng đẩy chiếc xe xuống hố cho mau. Tốc độc đi xuống hố của chiếc xe đến từ hai nguồn: TỰ CHIẾC XE và TỪ DÂN CHÚNG ĐẨY.

Ngày nay, 2011, Bà Hilary CLINTON cũng nh́n thấy Cộng sản Trung quốc đang đi đến phá sản. Trả lời Phỏng vấn của Jeffrey GOLDBERG, Ngoại trưởng Hilary CLINTON nói về viễn tượng sụp đổ của Trung quốc như một Định mệnh:

"Chế độ của Trung Quốc chắc chắn sẽ sụp đổ, các nhà lănh đạo Trung Quốc giờ đây đang làm “những việc vô ích như những gă hề"

Câu nói này áp dụng cho Cơ chế CSVN lại càng đúng hơn.