PDA

View Full Version : Bản chất bán nước của Giặc CộngTroubadour9
06-04-2011, 04:42 AM
Bản chất bán nước của Giặc Cộng thể hiện qua :
Thông báo của Đại Học Công Nghiệp SaiGon đe dọa
đuổi học sinh , sinh viên tham gia biểu t́nh chốngTrung Cộng !!!

http://i106.photobucket.com/albums/m247/mackhachnguyenphuong/thongbao2b.jpg
(Nguồn : danlambao)
Posted on 03/06/2011

Nguồn : Blog AnhBaSam
. Bookmark the permalink.
Newer posts →
← Older posts
69 Responses to Đại học Công Nghiệp : Thông báo dọa đuổi học sinh viên tham gia biểu t́nh chống TQ

Ba Dê Núi says:
19:56 Ngày 03 tháng 6 năm 2011
Trước năm 1975, lợi dụng HSSV dẫn đến bao cái chết của Quách Thùy Trang, Trần VĂn Ơn,... mục đính chính là chống chính quyền VNCH và Mỹ. Nay, TQ xâm phạm chủ quyền th́ cấm... v́ sao? V́ bây giờ CS đă nắm quyền và độc quyền mọi thứ kể cả chuyện bán nước cho TQ.
Nặc danh says:
20:01 Ngày 03 tháng 6 năm 2011
cái thằng Đặng Công Tráng nó ko phai là người VN nó chuyên bú đít mấy thằng Tàu
Nặc danh says:
20:08 Ngày 03 tháng 6 năm 2011
1000 người đi dự nó đuổi hết không?
Nặc danh says:
20:09 Ngày 03 tháng 6 năm 2011
Khi cac nguoi trong nghanh giao duc bi no le !
That la te hai cho nen giao duc trong nuoc XHCN
Chung no con duoi hoc HSSV neu co C.A ra lenh !

__._,_.___