PDA

View Full Version : Mu thu nơi vng Bắc MỹDLCM
11-25-2007, 03:39 PM
Đy l những tấm hnh DL chụp ở vng bắc mỹ

http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/2007/thu/vedau.jpg

http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/2007/thu/cay4p.jpg

http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/2007/thu/cay3p.jpg

http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/2007/thu/cay2p.jpg

http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/2007/thu/barnp.jpg

http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/2007/thu/thu0719p.jpg

http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/2007/thu/thu0718p.jpg

http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/2007/thu/thu0717p.jpg

DLCM
11-25-2007, 03:40 PM
http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/2007/thu/thu0716p.jpg

http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/2007/thu/thu0715p.jpg

http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/2007/thu/emvemuathup.jpg

http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/2007/thu/thu0712p1.jpg

http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/2007/thu/thu0711p.jpg

http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/2007/thu/thu0710p.jpg

http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/2007/thu/thu078p.jpg

http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/2007/thu/thu0714p.jpg

http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/2007/thu/thu075p.jpg

http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/2007/thu/hangraop1.jpg

http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/2007/thu/thu2007p.jpg

DLCM
11-25-2007, 03:40 PM
http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/2007/thu/thu2007p4.jpg

http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/2007/thu/thu2007p3.jpg

http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/2007/thu/thu2007p2.jpg

http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/2007/thu/thu064.jpg

http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/2007/thu/Thu063.jpg

http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/2007/thu/Thu062.jpg

http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/2007/thu/thu061.jpg

http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/2007/thu/lathu.jpg

http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/2007/thu/lathuf.jpg

chieunhatnang
11-25-2007, 03:53 PM
Đẹp qu! Thanks DLCM :rose1::smile:

TLH
11-25-2007, 11:47 PM
Đẹp qu! Thanks DLCM :rose1::smile:

DLCM chụp hnh đẹp gh. Nhn hnh lại muốn trở lại Vermont v NewHampshire qu !!

thihanh
11-26-2007, 01:43 AM
hello Đ Lạt

rất vui khi được xem lại những tấm ảnh của bạn :thankyou:

mienthuy
11-27-2007, 01:41 PM
DLCM ơi... nhn mấy bức tranh do bạn chụp đẹp chết người đi , ma đng tuyết rơi chắc phong cảnh cn m nữa , chờ những phong cảnh ma đng bn bển đ nha

MT

DLCM
11-27-2007, 05:59 PM
Thanks Chieunhatnang, Thung Lũng Hồng, thihanh, chi mienthuy nh,

ma đng ở đy tuy rất lạnh nhưng n c vẻ đẹp ring của n chi MT ạhttp://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/thu/2006/riverP1.jpg
Sng tinh sương

http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/thu/2006/river7PK.jpg
Thu Đng

DLCM
11-27-2007, 06:01 PM
http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/thu/2006/ghedaP.jpg

http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/thu/2006/duongthu2P.jpg

http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/thu/2006/1thienngaP4.jpg

DLCM
11-27-2007, 06:06 PM
http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/thu/2006/lakenduck3P1.jpg
Ma thu chiếm cả hồn ti

http://i59.photobucket.com/albums/g304/dlcm2/thu/2006/doilaP.jpg
Tri Kỷ

Rolling_Thunder02
02-08-2009, 02:26 AM
Đẹp v đầy chất lng mạn. Cm ơn bạn đ chia sẻ.

:thankyou::thankyou::clap: