PDA

View Full Version : Thơ Nhạc - Kim Tinvivi
10-13-2013, 12:11 PM
Chơi Vơi - Ngm Thơ


http://www.youtube.com/watch?v=kA8NqteBYNA

vivi
10-13-2013, 12:21 PM
http://www.youtube.com/watch?v=iSg8zim4UX0

EpisodicMemory
10-13-2013, 12:27 PM
Great poem! (Bi Chơi Vơi). Giọng ngm của Ca Sĩ Hồng Vn hay thật.

Thanks, Anh ViVi.:thank3:

vivi
10-14-2013, 07:04 AM
Cn Đu - Thơ: Phạm Kim Tin - Nhạc: Vĩnh Điện - Trnh by: Bảo Yến


http://www.youtube.com/watch?v=wDrKC7FsMpg&feature=share&list=UU-SlgFn_BrKMJx_c8a1Gdvw

vivi
10-15-2013, 06:07 AM
http://www.youtube.com/watch?v=w5QfXlALWqA

Ngm thơ

vivi
10-17-2013, 01:07 PM
http://www.youtube.com/watch?v=yl8u5fEK9HA