PDA

View Full Version : Thích Quảng Độ dưới cái nh́n của giới tăng sĩ Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hiện nayTTL
12-21-2013, 03:39 PM
Nỗi đau khó mà diễn bày


Lư Phúc Chu

Thế sự nhiễu nhương, thời cuộc biến loạn, đó là ngôn từ để chỉ cho thế quyền của thế gian. Nhưng hôm nay không phải vậy mà nó c̣n đi vào cửa không môn của nhà Phật.

Suốt mấy tháng qua, t́nh h́nh biến loạn, có thể nói là chưa từng có trong GHPGVNTN. Một giáo hội mang đậm sắc thái của Phật giáo trên hai ngàn năm hội nhập. GHPGVNTN là một tổ chức lănh đạo tinh thần của đồng bào Phật tử trong và ngoài nước theo tinh thần từ bi và b́nh đẳng của đức Phật. Để thiết lập nên tinh thần đó, hàng Phật tử cả tại gia lẫn xuất gia phải bỏ rất nhiều xương máu để đấu tranh bảo tồn trước sự chống phá kẻ vô minh. Hàng Phật tử tưởng chừng như đă hoàn thành được ước nguyện, Giáo hội được thành lập với mục đích bảo vệ và hướng dẫn tứ chúng tu tập theo lời đức Phật dạy.

Nhưng đó chỉ là mong ước, GHPGVNTN từ khi thành lập cho đến ngày hôm nay, tự nó phải dùng mọi sức mạnh để bảo tồn trước sự đánh phá ngày càng mănh liệt của ác ma. Mặc dù thăng trầm như vậy, nhưng vẫn bảo tồn được đường hướng hoạt động v́ 'đạo pháp và dân tộc' dưới sự lănh đạo tối cao của bốn đời cố Tăng thống cùng với sự ḥa hợp của chư tăng, Phật tử.

Đến đời Tăng thống thứ năm th́ ngôi nhà của Giáo hội theo cách nh́n khách quan cũng như chủ quan dường như đă tan hoang, theo cơn giông tố dữ dội độc đoán của người lănh đạo tối cao.

Là một Phật tử luôn ưu tư về sự tồn vong của GHPGVNTN trong nhiều giai đoạn Pháp nạn, không khỏi một lần đau xót khi chứng kiến cảnh "t́nh cốt nhục ly tán", cấp trên đối xử cấp dưới giống như luật rừng mà cộng sản thường dùng để thanh trừng, chứ không phải là "tinh thần lục ḥa" của người con Phật. Đây là một tổ chức của Giáo hội đứng trên tinh thần ḥa hợp để hướng dẫn tứ chúng tu học, chứ không phải là nơi công sở chức quyền theo thế sự. Ở đây người xuất gia lẫn tại gia dùng phương tiện thế lớp để làm việc cho khỏi bị chồng chéo và tôn trọng lẫn nhau "ư ḥa đồng diệt, khẩu ḥa vô tranh".

Thời đức Phật c̣n tại thế ngài không bao giờ giải quyết công việc một cách độc đoán, mặc dù ngài có phước trí vẹn toàn, ngài luôn lắng nghe tiếng nói của Tăng đoàn (xuất gia là quan trọng) và luôn hỏi đi, hỏi lại ba lần trước khi quyết định bất cứ một vấn đề ǵ. Đặc biệt ngài không bao giờ khước từ bất cứ một thành phần nào trong xă hội đến với ngài, từ tầng lớp nghèo, trộm cắp, mại dâm, kỹ nữ, đến giai cấp quan quyền và ngay cả những người chống đối lại ngài, ngài đều dùng ḷng từ bi mà cảm hóa, khiến họ bỏ tà quy chánh.

Trở lại với Giáo hội ngày nay, đức Tăng thống mặc dù là 'phàm tăng' nhưng đóng vai tṛ cũng tương tự như đức Thế Tôn ngày xưa vậy. Được biết đức Tăng thống xuất gia tu học từ thuở bé, v́ vậy dù ít nhiều ǵ ngài cũng thâm nhập được lư tưởng từ bi - trí tuệ của đức Từ Phụ. Nhưng ở đây ngược lại chúng ta có thể măn phép đánh giá là ngài "chưa thấm tương, thấm chao nơi cửa bụt" qua một loạt hành động ứng xử từ thân, khẩu, ư của ngài mang đậm nét thù hận, độc tài, quyết đoán, v.v... chứ không phải là thân giáo, khẩu giáo, ư giáo của một bậc Sa môn thoát tục. Có thể nói c̣n ác hơn cộng sản đối trị với dân đen. Cộng sản đâu có học lư tưởng từ bi của đức Phật nên chúng ta c̣n có thể tha thứ, ngược lại đức Tăng thống là người đạo cao đức trọng "có thể dung những việc khó dung trong thiên hạ, có thể mỉm cười trước những việc ngu muội của thế gian".

Ở đây th́ không, đức Tăng thống đă tự dùng dao vô minh đâm chết ḿnh hồi nào không hay biết. Bên cạnh ḿnh có nhiều bảo châu mà không thấy, phải lo đi làm thuê ở nước ngoài để kiếm từng miếng cơm ăn qua ngày, thật là đau khổ biết dường nào.

Ngài được tứ chúng suy tôn lên ngôi vị Tăng thống là để truyền thừa mạng mạch, chứ không phải cắt đứt mạng mạch. Khi nói đến đây tôi nghĩ đến triều đại Tần Thủy Hoàng bên Trung Hoa; GHPGVNTN dưới sự lănh đạo tối cao của đức Tăng thống sao mà giống quá, y khuôn đúc ra.

Đức Tăng thống là hiện thân của Tần Thủy Hoàng; Vơ Văn Ái là hiện thân của Thái giám Triệu Cao. Bên cạnh sự nhu nhược sợ mất quyền lợi nhưng đầu ma hoặc của Lư Tư là hiện thân của Ḥa thượng Thích Như Đạt.

Cả ba nhân vật này điều hành độc đoán của triều Tần. Sự tàn bào của Tần Thủy Hoàng ngay cả cha, mẹ ḿnh mà c̣n giết được huống chi kẻ khác. Trong khi đó có sự tiếp tay, đạo diễn, phân tích chụp mũ của Thái giám Triệu Cao tức Vơ Văn Ái, kết cấu với Lư Tư tức Ḥa thượng Thích Như Đạt, ra tay tàn sát những quan trung thần của triều đ́nh (Giáo hội), điển h́nh như Phù Tô qua h́nh ảnh của Ḥa thượng Thích Viên Định và Mông Điềm đang giữ biên cương qua h́nh ảnh của Ḥa thượng Thích Viên Lư.

Để thơa măn sự độc đoán, bạo lực và cho ta là có quyền quyết định tất cả, bạo Tần (tức đức Tăng thống) đă đốt sách, chôn sống học tṛ (cắt chức) bởi v́ sự đa nghi, quyết đoán, độc ác, nghe và tin theo sự khích tướng trục lợi của kẻ gian thần Thái giám Vơ Văn Ái mà quên đi đó chính là kẻ thù của ḿnh.

Đức Tăng thống buôn ra những lời lẽ vô cùng thâm hiểm qua bài phỏng vấn của mẫu hậu Ỷ Lan, ngài nói với chất giọng thù hận, đáp trả của kẻ chợ búa, ngài là Tăng thống ngài có quyền, nhưng ai suy tôn ngài lên ngôi vị đó, chẳng lẽ tự ngài ngồi lên đó và nói ta là Tăng thống, Tăng thống mà không có thiện tín th́ Tăng thống để làm ǵ. Hơn nữa ngài là vị học thức, nhà nhân quyền, luôn được Thái giám Vơ Văn Ái đề cử nhận giải Noben ḥa b́nh ǵ đó, mà sao ăn nói thô lỗ quá, ngài nói Chánh Lạc, Viên Định, Viên Lư, nó này, nó nọ; ai lập ra Giáo hội để nó làm Viện trưởng, v.v... Vậy thử hỏi ngài ai thành lập Giáo hội để ngài làm Tăng thống, chẳng lẽ ngài xem Giáo hội này là của ngài, thật giống như một kẻ vô học lú lẫn.

Đúng ra, trên cương vị Tăng thống ngài phải ghi ơn tất cả mọi người dù họ chỉ đóng góp cho Giáo hội một sợ lông công đức; huống chi chư Tăng và Phật tử đă hy sinh tính mạng để bảo tồn đạo pháp, đến thời ngài làm Tăng thống ngài lại ăn cháo đá bát như vậy sao...

...Đến một ngày nào đó, những hơi thở cuối cùng sắp tàn th́ bạo Tần (đức Tăng thống) mới tỉnh giấc mộng vô minh, bảo Lư Tư, Triệu Cao gọi Phù Tô về để lo triều chính. Nhưng hỡi ôi! Lực tàn, sức kiệt lúc này đâu có thể dùng ba tấc lưỡi để ban hành 'giáo chỉ' được nữa, kẻ nịnh thần Ḥa thượng Thích Như Đạt th́ nhu nhược, kẻ gian thần Thái giám Vơ Văn Ái lộng hành chiếm đoạt ngôi Tăng thống và tự xưng là Siêu Tăng Thống để điều hành ngôi nhà Giáo hội đi đến một trận trả thù, thanh trừng tàn sát tiếp tục.

Đứng trước thực trạng thảm khốc như vậy, nhưng hàng Phật tử chúng ta làm sao đây, nếu nói lên tiếng nói lương tri th́ bị cho là hỗn láo với đức Tăng thống, c̣n ngậm bồ ḥn th́ kẻ gian thần Thái giám Vơ Văn Ái lộng hành. Thật là một cảnh trớ trêu mà thấy đau ḷng.

Hiện tại tất cả trung thần như Ḥa thượng Thích Thiện Hạnh, HT. Thích Không Tánh, v.v... đă từ nhiệm, chỉ c̣n những kẻ gian thần tung mưa hô gió kéo băng lập bọn để trục lợi cá nhân mà đức Tăng thống lại xem là trung thần. Ngài quả thật là hồ đồ, không có bút mực nào mà tả hết sự sai đường, lạc lối của ngài dẫn đến tứ chúng ly tán. Rồi đây, cuộc đời của ngài sẽ bị thiên hạ chê cười, ḷng dân oán hận, nơi chín suối ngài sẽ không an giấc chứ đừng nói Niết bàn được tiêu dao tự tại, đó là quy luật 'Nhân - Quả' mà ngài đă học được từ lời đức Phật dạy.

Nguyện cầu hồng ân Tam bảo, lịch đại Tổ sư, nhất là giác linh đức Cố đệ tứ Tăng thống hiển linh, gơ đầu để tỉnh thức đức đệ ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ sớm quay về bằng phương pháp Sám hối mà đức Phật thường chỉ dạy cho hàng tứ chúng. Chỉ có vậy mới cứu nguy được Giáo hội trong hiện t́nh ma quân quấy nhiễu nhất là ma ba tuần Vơ Văn Ái và đồ chúng của nó.

TTL
12-21-2013, 03:45 PM
HT Thích Viên Lư từ nhiệm mọi chức vụ trong Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN


Kính đệ: Đại lăo Hoà thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống,

Đồng kính gởi: – Chư tôn đức Giáo phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN,

- Chư tôn Đức Giáo phẩm Tăng Ni và quư Thiện tín Cư sỹ Phật tử lănh đạo các cấp Văn Pḥng II Viện Hoá Đạo và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Ngưỡng bạch Đức Tăng Thống,

Kính bạch chư tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,
Kính thưa quư Thiện tín Cư sỹ Phật tử,

V́ không đủ duyên, do vậy hôm nay chúng con/tôi xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ và thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN.
Dù không c̣n nhân duyên làm việc cho VPIIVHĐ và GHPGVNTNHN-HK, nhưng chúng con/tôi, trong cương vị của một tu sỹ b́nh thường vẫn tiếp tục hy hiến đời ḿnh cho sứ mệnh phục vụ đạo pháp và dân tộc trong khả năng có thể.
Xin hết ḷng thâm tạ chư Tôn đức Giáo phẩm và quư Thiện tín Cư sỹ Phật tử đă hỗ trợ chúng con/tôi trong suốt nhiều thập niên để hoàn thành mọi Phật sự.

Kính nguyện Đức Tăng Thống Pháp Thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu.

Cầu nguyện Đức Phật từ bi chứng minh gia hộ chư liệt vị phước huệ trang nghiêm, Phật sự viên thành.

Trân trọng,
Westminster, ngày 08 tháng 12 năm 2013

(đă kư)
Tỳ kheo Thích Viên Lư

http://nguoivietboston.com/wp-content/uploads/2013/12/htthichvienly-300x257.jpg

TTL
12-21-2013, 03:46 PM
Sáu Thượng Toạ Ḥa Thượng Tổng Vụ Trưởng GHPGVNTN đồng loạt từ chức


VĂN PH̉NG II VIỆN HÓA ĐẠO

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ

ĐƠN XIN TỪ CHỨC

Kính gởi Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Chúng con đồng kư tên xin từ chức các Tổng Vụ mà Giáo Hội đă giao phó cho chúng con trong thời gian qua. Nay chúng con không thể tiếp tục cùng với Giáo Hội gánh vác những công việc lớn lao mà chúng con không hội đủ đức và tài để hoàn thành những công việc của Giáo Hội trong t́nh h́nh đại pháp nạn do ngoại nhân gây ra. Sau đây là danh sách các Tổng Vụ Trưởng đồng kư tên xin từ chức:

1. Ḥa Thượng Thích Thiện Hữu – Tổng Ủy Viên Hoằng Pháp kiêm Phó chủ tich Hội đồng điều hành, kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự
2. Ḥa Thượng Thích Viên Thành – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ
3. Thượng Tọa Thích Viên Huy – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kinh Tế Tài Chánh
4. Thượng Tọa Thích Quảng Long – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp
5. Thượng Tọa Thích Viên Thông – Phó Tổng Thư Kư Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN-HK

Trân trọng,

Hoa Kỳ, ngày 9/12/2013

(đồng kư tên)

Bản sao kính gởi :

- Đức Đệ Ngũ Tăng Thống để “ đệ tŕnh kính thẩm tường”.
- Ḥa Thượng Chủ Tịch Văn Pḥng II
- Các cơ quan truyền thông để “nhờ loan tải”.
- Lưu.

http://nguoivietboston.com/wp-content/uploads/2013/12/ghpgvntn.jpg

TTL
12-21-2013, 03:49 PM
HT Thích Thiện Hạnh (TTK Viện Tăng Thống), HT Thích Không Tánh (Tổng Vụ Trưởng Xă Hội) từ chức


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO

Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long,
Phường 7, Q. B́nh Thạnh,

TP Sài G̣n

THƯ TỪ NHIỆM

Phụng tŕnh Đức Tăng Thống GHPGVNTN,
Kính bạch chư tôn đức Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Viện Tăng Thống,

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư tôn Ḥa thượng,

Gần đây Pḥng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế cho phổ biến một loạt các văn bản như: Thư chất vấn, bạch thư, thông tư… với nội dung không mấy lành mạnh, tố cáo, hạch hỏi, phanh phui những chuyện mang tính nội bộ Giáo hội cho người bên ngoài biết, một cách sai nguyên tắc, không thông qua Viện Hóa Đạo.

Cụ thể như trước đây, Cáo bạch về việc Ḥa thượng Thích Chánh Lạc, chính Đức Tăng Thống xác định rằng, ngài chỉ thông báo cho chư tăng trong và ngoài nước biết mà thôi, không có ư thông báo cho Phật tử biết. Thế nhưng Pḥng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế đă đưa lên mạng internet, thông báo cho tất cả mọi người đều biết, làm dấy lên làn sóng bôi nhọ đánh phá chư tăng.

Vừa qua, Pḥng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế lại phổ biến Giáo chỉ số 10, kư ngày 09/12/2013, với nội dung bóp méo, bôi nhọ, tố cáo các thành viên Giáo hội, ngụy tạo lư do để ngưng chức.

Đây là một Giáo chỉ được thực hiện, không đúng tinh thần, điều lệ Hiến chương Giáo hội và quy chế hai Viện Tăng Thống, Hóa Đạo.

Liên tiếp trong nhiều tháng, những việc làm như vậy, không những tổn thương uy tín Giáo hội trầm trọng, mà c̣n xem thường tinh thần phục vụ chánh pháp bảo vệ tổ quốc và dân tộc của chư tăng, để độc quyền ban ân giáng họa.

Kính phụng tŕnh Đức Tăng Thống,
Kính bạch chư tôn đức,
Chúng con không chấp nhận những cách hành xử không đúng đắn, trái với tinh thần từ bi trong Phật giáo.

Từ những việc làm sai nguyên tắc đó, Ban Chỉ đạo Viện hóa đạo chúng con đê đầu đảnh lễ kính xin Đức Tăng Thống, Hội đồng Giáo phẩm Trung ương cho chúng con được từ nhiệm hết mọi chức vụ trong Hội Đồng Lưỡng Viện kể từ ngày kư thư xin từ nhiệm này.

Kính chúc Đức Tăng Thống và Chư tôn đức Hội đồng Giáo phẩm Trung ương pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Phật lịch 2557

Làm tại chùa Giác Hoa, Saigon, ngày 12 tháng 12 năm 2013

Đồng kư tên:

-Cố vấn Ban Chỉ Đạo VHĐ kiêm Chánh Thư kư VTT – Tỳ kheo Thích Thiện Hạnh

-Tổng vụ trưởng Tổng vụ TTXH – Tỳ kheo Thích Không Tánh

-Tổng vụ trưởng Tổng vụ Kiến thiết – Tỳ kheo Thích Chí Thắng

-Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ – Tỳ kheo Thích Chơn Niệm

-Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng pháp – Tỳ kheo Thích Như Tấn

-Tổng thủ quỹ VHĐ – Tỳ kheo Thích Nguyên Lư

Xin gởi lời đồng thuận:

-Thành viện Hội Đồng GPTU – Tỳ kheo Thích Diệu Trí

-Thành viện Hội Đồng GPTU – Tỳ kheo Thích Diệu Tánh

-Thành viện Hội Đồng GPTU – Tỳ kheo Thích Tâm Trí


http://nguoivietboston.com/wp-content/uploads/2013/12/thichkhongtanh-270x300.jpg

TTL
12-21-2013, 03:50 PM
HT Thích Thiện Tâm, Chủ Tịch GHPGVNTN Canada từ nhiệm khỏi mọi chức vụ trong GHPGVNTNVĂN PH̉NG II VIỆN HÓA ĐẠO

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI CANADA
Trụ sở: 11451-101 Street, Edmonton, Alberta T5G-2A9 Canada
Điện thoại: (780) 471-4185.
Điện thư: (780) 471-5394

THƯ XIN TỪ NHIỆM

Kính gởi: Đức Đệ Ngũ Tăng Thống
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Trích yếu: V/v xin từ nhiệm

Kính bạch Đức Đệ Ngũ Tăng Thống,

Vài năm gần đây con đă phải vào ra bệnh viện, sức khoẻ đă không c̣n tốt lắm, nay trước t́nh h́nh Giáo Hội ngày càng đi vào t́nh trạng khó khăn đầy thử thách, xét thấy sức khoẻ ḿnh lại có nhiều giới hạn chắc chắn sẽ không đảm đang nỗi những trọng trách mà Đức Tăng Thống đă tin tưởng và giao phó.

Nay con xin thành tâm sám hối với Ngài và kính bạch lên Ngài cho phép con được từ nhiệm: chức Tổng Ủy Viên Đặc Trách Liên Lạc Canada kiêm Tổng Ủy Viên Từ Thiện Xă Hội Văn Pḥng II Viện Hóa Đạo, kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Canada, để kịp thời Ngài t́m vị khác giao phó.

Ngưỡng mong trên Ngài luôn Pháp Thể Khinh An, Tuệ Đăng Thường Chiếu, vững tay lèo lái con thuyền Giáo Hội qua cơn giông băo pháp nạn hết sức nghiệt ngă hiện nay.

Edmonton Canada ngày 12 tháng 12 năm 2013.

Kính,

Tỳ Kheo Thích Thiện Tâm

http://nguoivietboston.com/wp-content/uploads/2013/12/THichThienTam-300x198.jpg

TTL
12-21-2013, 03:53 PM
HT Thích Quảng Độ giải thích lư do cách chức HT VTVHĐ Thích Viên Định và HT Thích Viên Lư


http://nguoivietboston.com/wp-content/uploads/2013/12/htquangdo1.jpg

Cuộc phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ về Giáo chỉ giải nhiệm chức Viện trưởng Viện Hóa Đạo của Ḥa thượng Thích Viên Định và chức Chủ tịch Văn pḥng II Viện Hóa Đạo của Ḥa thượng Thích Viên Lư, chủ tịch Văn pḥng II Viện Hóa Đạo của Ḥa thượng Thích Viên Lư, trong buổi phỏng vấn HT Quảng Độ cũng cho rằng một số ḥa thượng đă “vận động để truất phế tôi”.


http://www.youtube.com/watch?v=p7WKNADveZ0

p7WKNADveZ0

TTL
12-21-2013, 03:57 PM
Thư của HT. Thích Nguyên Lư làm sáng tỏ sự suy diễn nhằm dẫn hướng dư luận của ông Vơ Văn Ái


Kính gửi: Bác Vơ Văn Ái
Pḥng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế

Cơ quan Thông Tin và phát ngôn của Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Tôi là Tỳ Kheo Thích Nguyên Lư, Tổng Thủ Quỹ Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tôi xin tŕnh bày với Bác Vơ Văn Ái sự việc như sau:

Theo Thông Cáo Báo Chí làm tại Paris ngày 15.12.2013, trong đó ghi chú của Pḥng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế rất dài. Tôi chỉ đề cập những ǵ liên quan đến tôi mà thôi. Bác viết như sau:

“Hai là, ở trong nước th́ Ḥa Thượng Thích Nguyên Lư, Tổng Thủ Quỹ Viện Hóa Đạo vừa điện thoại sáng nay sang Pḥng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế cho biết rằng: Tôi đă bị áp lực kư tên, v́ sự giải thích của các thầy là “để cứu Giáo Hội”. Nhưng nay nghĩ lại HT. Thiện Hạnh và các vị áp lực kư tên nói với tôi rằng “Phải xóa hết để làm lại”, tôi thấy nguy cơ của màn kịch sắp diễn Giáo Hội vào ṿng tay Giáo Hội Nhà Nước, nên tôi đă rút tên ra khỏi danh sách 6 ngươi từ nhiệm. Và đă đến Đức Tăng Thống, được Ngài hoan hỷ.”

Sự thật không phải như Bác viết, v́ tôi không có gọi điện thoại cho Bác, cũng không phải vào buổi sáng. Hôm đó, lúc 03 giờ chiều ngày 15.12.2013, tôi đến Chùa Thanh Minh tại Quận Phú Nhuận thăm Ḥa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ. Ḥa Thượng rất vui khi thấy tôi đến thăm và trở lại làm việc cho Giáo Hội. Trong khi nói chuyện, th́ điện thoại của Bác gọi về Đức Tăng Thống, Đức Tăng Thống hỏi thăm Bác một vài vấn đề, rồi đề cập chuyện của tôi. Sau đó, Đức Tăng Thống đưa điện thoại cho tôi gặp Bác. Như vậy, chuyện tôi gọi điện thoại cho Bác là không có. Thứ nữa, Bác nói tôi bị áp lực kư tên là không đúng, mà là bị thuyết phục là đúng hơn. Thật ra, tôi không bị áp lực nào hết. Vào chiều ngày 11.12.2013, tôi đến Chùa Giác Hoa gặp Quư HT trong Hội Đồng Lưỡng Viện, quư vị bàn thảo, góp ư, về văn bản từ chức. Sau đó, tôi có hứa sẽ kư tên và xin về Chùa. C̣n Quư Thầy ở lại bàn tiếp chuyện ǵ th́ tôi không rơ. Sáng hôm sau, tôi đến Chùa Giác Hoa, tôi gặp HT. Thiện Hạnh, HT. Chí Thắng, HT. Chơn Niệm tại pḥng khách, tôi đưa ra ư kiến là: Chúng ta chỉ nên đảnh lễ Đức Tăng Thống, yêu cầu Ngài cứu xét lại Giáo Chỉ 10 mà thôi, chứ đừng nên từ chức; nếu ta từ chức tất cả th́ không nên, bỡi v́ chúng ta “mặc cả” như vậy rất bất lợi. Chắc chắn Đức Tăng Thống không theo ư chúng ta đâu. Lỡ như Ngài từ chức lần nữa, th́ hết phương cứu chữa. HT. Thiện Hạnh nói rằng: “Nếu vậy, chúng ta xóa bàn làm lại, sau đó cung thỉnh HT. Quảng Độ làm Tăng Thống trở lại”.

Sau đó, thầy Thiện Nhiếp đọc cho tôi nghe Đơn từ chức, lúc đó tôi hơi lúng túng, thấy có 5 vị trong Hội Đồng Lưỡng Viện kư hết cả, giờ này chỉ một ḿnh tôi sau cùng, nếu tôi không kư th́ phải làm đơn lại sao? Cho nên tôi kư một cách “miễn cưỡng” mà thôi. Rồi cùng với quư Ḥa thượng đến Thanh Minh đảnh lễ Đức Tăng Thống, nghe giọng nói của Đức Tăng Thống buồn buồn, không c̣n hào khí như ngày nào. Từ đó trở đi, tâm tôi thật bất an, rồi đây Giáo Hội sẽ đi về đâu? Đức Tăng Thống chỉ c̣n một ḿnh chèo chống con thuyền Giáo Hội, đang bị phong ba băo táp?

Thế rồi chiều 15.12.2013, tôi đến thăm Đức Tăng Thồng, tôi nghĩ chắc Ngài không tiếp, v́ tôi đă làm trái Ngài, không ngờ Đức Tăng Thống gặp tôi rất vui vẻ. Đức Tăng Thống nói: dường như “thần giao cách cảm”, mấy ngày nay tôi hay nghĩ về thầy th́ nay thầy lại đến.

C̣n nữa, Bác viết: Tôi thấy nguy cơ của nhiều màn kịch sắp diễn ra đưa Giáo Hội vào ṿng tay của Giáo Hội Nhà Nước. Câu này chắc Bác đề pḥng xa mà thôi. Theo tôi đoán biết chắc Quư Thầy sẽ thành lập Tăng Đoàn như Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế ngày xưa.

Trên đây là sự thật, tôi kể cho Bác để Bác đính chính lại những ǵ Bác đă viết như trên, có thể trong điện thoại Bác nghe không được chính xác bằng giấy trắng mực đen?

Kính chúc Bác luôn luôn mạnh khỏe để phục vụ Giáo Hội và Dân Tộc.

Sài G̣n,ngày 19.12.2013
Thích Nguyên Lư