PDA

View Full Version : Tượng Đài Thuyền Nhânvivi
12-08-2007, 11:24 AM
http://tvvn.org/vbnews/editor/assets/photos/thuyennhan1060a.jpg


Tượng Đài Thuyền Nhân bằng đồng

Pho tượng đă có sẵn bằng đồng màu nâu (Brown Bronze) của Họa Sĩ Điêu Khắc Gia ViVi do Ủy Ban THĐTNTNVN chuyển đến - WESTMINSTER MEMORIAL PARK

vivi
12-08-2007, 11:26 AM
http://tvvn.org/vbnews/editor/assets/photos/thuyennhan1060b.jpg


Bức Bia Đá Hoa Cương khắc tên những Thuyền Nhân, Bộ Nhân tử nạn trên Biển Đông