PDA

View Full Version : NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN TẠI OTTAWA BIỂU T̀NH CHỐNG CỜ CSVNvdt
09-03-2014, 02:53 PM
Mời xem cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Ottawa biểu t́nh chống treo cờ VC trong ngày 2 tháng 9:https://www.youtube.com/watch?v=1M3IYhVuGXg