PDA

View Full Version : Vấn Đề Hôm NayVongNgayXanh
10-05-2014, 06:00 AM
Người Việt nghĩ ǵ về ‘Cách mạng cây Dù’ tại Hong Kong
Gia Minh, biên tập viên RFA


https://www.youtube.com/watch?v=B_trPEDocd0

VongNgayXanh
10-05-2014, 06:02 AM
Thách thức mới cho cuộc biểu t́nh ở Hồng Kông
Thanh Lan (RadioCTM)


https://www.youtube.com/watch?v=sKAv7paeRwg

VongNgayXanh
10-05-2014, 06:05 AM
Nghĩ về Joshua Wong và tuổi trẻ Việt Nam
B́nh Luận của Nguyệt Quỳnh - Song Thập tŕnh bày
Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI


https://www.youtube.com/watch?v=qI2HFvRK0Cg

VongNgayXanh
10-05-2014, 06:07 AM
Tại sao những cuộc biểu t́nh sinh viên vắng bóng sau năm 1975
Kính Ḥa, phóng viên RFA


https://www.youtube.com/watch?v=NlMttl20luw