PDA

View Full Version : THỨ BA 4 THÁNG 11 NĂM 2014: ĐI BẦU CHO ĐÔNG, ĐI BẦU CHO ĐÚNGvdt
11-01-2014, 07:17 PM
THỨ BA 4 THÁNG 11 NĂM 2014:
ĐI BẦU CHO ĐÔNG, ĐI BẦU CHO ĐÚNG

Bầu cử bán kỳ (mid-term) năm 2014 sẽ có hiệu quả như thế nào?

- Toàn thể 435 ghế Hạ nghị viện sẽ được chọn.

- 33 trong số 100 ghế của Thượng viện sẽ được chọn, và đảng Cộng ḥa đang nuôi hy vọng sẽ chiếm khối đa số trong Thượng viện sau mùa bầu cử này.

Nếu đảng Cộng Ḥa thành công trong việc chiếm lại quyền điều khiển Thượng Viện, TT Obama sẽ rất có triển vọng trở thành "lame duck" trong 2 năm c̣n lại. Nếu điều đó xảy ra th́ đây chính là một lá phiếu "bất tín nhiệm" của dân Hoa Kỳ dành cho vị Tổng thống này.

- 38 ghế Thống Đốc sẽ được bầu.

- Ghế dân biểu của 46 Viện dân biểu tiểu bang (ngoại trừ Louisiana, Mississippi, New Jersey và Virginia)

V́ tác dụng không nhỏ của cuộc bầu cử bán kỳ này, đồng hương người Mỹ gốc Việt hăy đi bầu cho đông, đi bầu cho đúng!