PDA

View Full Version : Giai Thoại VNhirondelle
12-15-2007, 07:52 AM
Công Dă Tràng

Công dă tràng, ư nói có gắng công cũng vô ích.

Tục truyền có chàng thợ săn tên Dă Tràng, một ngày kia nh́n thấy một cặp rắn. Khi con rắn cái lột da th́ rắn đực đi t́m đồ ăn mang về cho. Nhưng khi rắn đực lột da th́ rắn cái bèn ḅ đi t́m rắn đực khác. Dă Tràng bất b́nh bèn bắn chết rắn cái. Rắn đực đi t́m vợ, gặp Dă Tràng mới hiểu ra vợ ḿnh xấu xa. Rắn đực bèn trả ơn Dă Tràng bằng một viên ngọc lạ. Mỗi lần Dă Tràng ngậm viên ngọc này th́ có thể nghe và hiểu được tiếng nói của loài vật.

Tin viên ngọc lạ có thể cho con người hiểu ngôn ngữ loài vật bay đến tai vua. Vua cho đ̣i Dă Tràng tới, mượn viên ngọc của chàng và ban thưởng nhiều của cải.

Một hôm vua xuống thuyền, ngậm viên ngọc, nghe được các loại cá mực hát rất hay. Vua bật cười, viên ngọc bị rơi xuống biển.

Dă Tràng tiếc viên ngọc, ngày đêm ngụp lặn t́m kiếm, kiệt sức chết đi. Dă Tràng biến thành một loài cua bể, ngày đêm tha cát lấp biển để t́m lại viên ngọc đă mất.

Dă Tràng tha cát lấp bể, sóng biển lại đánh vào. Cho nên trong dân gian Việt Nam có câu :

" Dă Tràng xe cát biển đông,
Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán ǵ "

Sưu tầm.