PDA

View Full Version : Thu phai ( tỉếng hát ca ,nhạc sĩ Hải Bằng )Kymngoc
09-17-2016, 09:41 AM
Thương chào quý anh chị em thân thương nơi MGP...:kiss::kissing::blowing kisses:. Mến chúc cả nhà một cuối tuần thật an lành và nhiều HP
ChútiểuKN
6co_Dg5bkgk
:thank3::thank3:

Kiến Hôi
09-17-2016, 08:32 PM
Thương chào quý anh chị em thân thương nơi MGP...:kiss::kissing::blowing kisses:. Mến chúc cả nhà một cuối tuần thật an lành và nhiều HP
ChútiểuKN
6co_Dg5bkgk
:thank3::thank3:

Người đi, bỏ lại vần thơ ghi trên áo. Anh KN nên nhớ Thu phai cũng vẫn c̣n lạnh. Nàng bỏ áo lại, chịu sao nổi với tiết Thu? cảm ơn chú Tiểu tặng nàng một tấm khăn quàng cùng chiếc áo dạ choàng ấm cuộc t́nh lâu nay. Và cảm ơn bản nhạc nhớ nhung, dù hơi lạnh lùng.:laugh: Bỏ lại áo th́ ...lạnh rồi! :tron: