PDA

View Full Version : Tin TứcHoàng Như Hạ
09-08-2020, 06:51 PM
Hoàng Y cô cô có biết về vụ này mới đây hong? có cô Nguyễn Kim lancer une pétition nữa đó.

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/restaurant-menu-apology-quebec-1.5714921


Có phóng sự từ gà ... nhà :read::GAIDAU::dalongnheo:https://www.youtube.com/watch?v=uwb7PTSYw5s&t=30s

Kiến Hôi
09-08-2020, 07:06 PM
Hoàng Y cô cô có biết về vụ này mới đây hong? có cô Nguyễn Kim lancer une pétition nữa đó.

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/restaurant-menu-apology-quebec-1.5714921


Có phóng sự từ gà ... nhà :read::GAIDAU::dalongnheo:https://www.youtube.com/watch?v=uwb7PTSYw5s&t=30s

Rất tiếc, không thấy phóng sự từ gà vịt trong chuồng :grin:

Hoàng Như Hạ
09-08-2020, 09:05 PM
Rất tiếc, không thấy phóng sự từ gà vịt trong chuồng :grin:

Ở đây th́ có nè bác Kiến hihi....

Nhưng Quyên Di sau 4 tháng miệt mài đă tạm d́u hiu non rồi v́ hết hơi... đọc :lol:, chỉ c̣n có Lam Thảo thui, ư lộn, Thu Thảo :grin::dzotle::caphe:


https://www.youtube.com/watch?v=CdjjzuO5Dfk&t=372s

aovang
09-09-2020, 02:57 PM
Hoàng Y cô cô có biết về vụ này mới đây hong? có cô Nguyễn Kim lancer une pétition nữa đó.

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/restaurant-menu-apology-quebec-1.5714921


Có phóng sự từ gà ... nhà :read::GAIDAU::dalongnheo:https://www.youtube.com/watch?v=uwb7PTSYw5s&t=30sở Toronto về hôm nay,
lâu rồi có được đọc báo Mtl đâu Như Hạ ui...
chả biết tin ǵ mới và cũng không hề biết Phở King exist !!!!
mới ăn dùm Như Hạ hai ổ Bánh ḿ NH th́ có ...:71:
thăm nha :give_heart:

Hoàng Như Hạ
09-09-2020, 03:40 PM
ở Toronto về hôm nay,
lâu rồi có được đọc báo Mtl đâu Như Hạ ui...
chả biết tin ǵ mới và cũng không hề biết Phở King exist !!!!
mới ăn dùm Như Hạ hai ổ Bánh ḿ NH th́ có ...:71:
thăm nha :give_heart:

Xong xuôi rồi Hoàng Y cô, chắc do áp lực nên họ đang edit gấp chứ họ nói 2 tuần mới chịu sửa á.

p.s: có bánh ḿ trùng tên NH nữa à hihi, thích nhen. Cô cô luôn vui khỏe hén :rose1::somot:
Centre culturel vietnamien Montreal - Trung tâm văn hóa Việt Nam Montreal (https://www.facebook.com/Centre-culturel-vietnamien-Montreal-Trung-t%C3%A2m-v%C4%83n-h%C3%B3a-Vi%E1%BB%87t-Nam-Montreal-163643821039180/?__xts__%5B0%5D=68.ARBSxOWLEQqIHg1rx3wft9LKNfUYClkiIEeRr9rcWj_bcDOO6eVXS34p6HJAMizc0WDFZcutggBaYPK7He6QAUUftbLuPaEr7Y6cPlTka3ffaczJ7uImEFZwZjPGJ0eW18ftAw78AYlUAYztbvZ0BJwNZCyk9MLm5IjCImHiDoUQ0FiiHQeqfBA_APr7puC77rSkqDOV00nLSEbSRbX-061zIbM-uefbm8GTDDCZu1tlO2qhV16EF9md-T0285Ipb23C7RMGWHNfkmCdyTBg5V-CnnXWQ98VpLJc1XkR8s8eFrprz-z4_8KXxn_QujW8e0i_es5r-dskFEWKCSg&__xts__%5B1%5D=68.ARB2SZgHBhmlSDhu65x2b1S8t75QA77hhIbxFOcR_8_1IW4T7UqvLugC0yATkl_yu3MN5rJtIcSplmX5vAuIT8yzmo1aHU-OLhUzxq1QBiJ1v1ysdFKd_tJQe-mMpBsVHdVxwRPtihY9-QkAxQsqO1L_XEGORThRSbE0stgUiMfdNpXy5q6nzlzHxVNHywPAhX4uSoDZPCLXej61QMPC_KRnwyUz_ez4vNPvUrs51UhL0lUCuNZe78nV6pd25LmMiIzRbwSIh8zOpmnfzootn7_i9AIb3H8M7Y5a7lIsU3jeqa0WDTKbJIGPCjP9eB7CxBUeqco2GuzDlZ0Q6Do8XWw&__tn__=kC-R&eid=ARBlil8s6T3kmzLBfxQRogztOVjT1IIbwIgQKzHQJDt46aW2wBEgPfRZJRikIp3EJZGUVhZ1aSRm-eR_&hc_ref=ARRPtTQ5NYxpmdLXLnrS2a-HmRV9IAecRMjnHzB02jLyhDFQtG874m_RTVK0z6onOC8&fref=nf)

11 mins (https://www.facebook.com/163643821039180/photos/a.170049623731933/793591998044356/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARB2SZgHBhmlSDhu65x2b1S8t75QA77hhIbxFOcR_8_1IW4T7UqvLugC0yATkl_yu3MN5rJtIcSplmX5vAuIT8yzmo1aHU-OLhUzxq1QBiJ1v1ysdFKd_tJQe-mMpBsVHdVxwRPtihY9-QkAxQsqO1L_XEGORThRSbE0stgUiMfdNpXy5q6nzlzHxVNHywPAhX4uSoDZPCLXej61QMPC_KRnwyUz_ez4vNPvUrs51UhL0lUCuNZe78nV6pd25LmMiIzRbwSIh8zOpmnfzootn7_i9AIb3H8M7Y5a7lIsU3jeqa0WDTKbJIGPCjP9eB7CxBUeqco2GuzDlZ0Q6Do8XWw&__tn__=-R) ·


Quư đồng hương thân mến,
Vào lúc 5h00 Est ngày 9/9/2020, nhà hàng Phở King Bon đă thay đổi thực đơn trực tuyến trên trang web của ḿnh. Đổi tên các món ăn trước đó, những cái tên đă tạo nên làn sóng phẫn nộ của cộng đồng mạng Việt trong những ngày gần đây.
V́ vậy, chúng tôi kêu gọi cộng đồng người Việt tại Quebec và Việt Nam nói riêng, và trên toàn thế giới nói chung, hăy bỏ qua và tha thứ cho những ǵ đă xảy ra. Xin hăy xóa những b́nh luận và đánh giá không tốt trên trang xă hội của nhà hàng này. Chúng ta sẽ thể hiện ḷng khoan dung và ḷng nhân ái của nền văn hóa Việt Nam của chúng ta, một khi các chủ nhà hàng nhận sai và sửa sai.
Dù ở đâu trên thế giới, chúng ta cũng rất đoàn kết để bảo vệ những giá trị thiêng liêng của ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.
Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn.
-----------------------------
Chers membres
A 5h00 Est le 9/9/2020, le restaurant Pho King Bon a changé le menu en ligne sur son site internet. Renommés les plats précédents, les noms ont créé une vague de colère de la communauté vietnamienne ces derniers jours.
Ainsi, nous exhortons les communautés vietnamiennes du Québec et du Vietnam en particulier, et partout dans le monde en général, à pardonner ce qui s'est passé. Veuillez supprimer les mauvais commentaires et critiques sur la page sociale de ce restaurant. Nous montrerons la tolérance et la compassion de notre culture vietnamienne, une fois que lesdits restaurateurs connaissent leurs erreurs et se corrigent.
Où que nous soyons dans le monde, nous sommes très unis pour protéger les valeurs sacrées de la langue et de la culture vietnamiennes.
Merci à vous tous.
Dear members
At 5:00 am EST on 9/9/2020, the restaurant Pho King Bon has changed the menu online on their website. Renamed the previous dishes, the names have created a wave of anger among the Vietnamese community in recent days.
Thus, we urge the Vietnamese communities in Quebec and Vietnam in particular, and throughout the world in general, to forgive what happened. Please remove bad comments and reviews on this restaurant's social page. We will show the tolerance and compassion of our Vietnamese culture, once said restaurateurs know their mistakes and correct themselves.
Wherever we are in the world, we are very united in protecting the sacred values of the Vietnamese language and culture.
Thank you to all of you.

Kiến Hôi
09-09-2020, 08:47 PM
Ở đây th́ có nè bác Kiến hihi....

Nhưng Quyên Di sau 4 tháng miệt mài đă tạm d́u hiu non rồi v́ hết hơi... đọc :lol:, chỉ c̣n có Lam Thảo thui, ư lộn, Thu Thảo :grin::dzotle::caphe:


https://www.youtube.com/watch?v=CdjjzuO5Dfk&t=372s

Lam Thảo nghe hay hơn Thu Thảo :grin: thử nói láy lại coi? :laugh:

:rose:

Thật ra cả hai cùng hay, nhưng Lam nghe âm dịu dàng cổ điển hơn Thu

lạm bàn dăm chữ ..:tron:

he.he

Hoàng Như Hạ
09-09-2020, 09:33 PM
Hihi, bác Kiến thích chơi chữ hén... :cuoilan:

Lam Thảo tên đẹp thiệt mà có 6 tháng là d́a hiu non :cuoilan:, Thu Thảo th́ nghe hong nổi trội lắm nhưng b́nh b́nh bơi bơi được cũng 1 năm rồi, và chắc là sẽ c̣n bơi tiếp :cheeky: vả lại TT là tên con gái nuôi của NH á bác Kiến hihi.....

Hoàng Như Hạ
09-18-2020, 03:30 PM
Tin Tức Hàng Tuần - Montreal, Quebec, Ottawa, Canada


https://www.youtube.com/watch?v=bHFbqLxthUw&feature=share&fbclid=IwAR118CzkQmfDR52dPAQDko9N5LKNebU9xdywCy1nxEUgFiMsHrNzDy2W8Q8

Hoàng Như Hạ
10-03-2020, 04:10 PM
https://www.youtube.com/watch?v=3ZXkKm9zbho&t=114s&ab_channel=VIETPRESS

Kiến Hôi
10-03-2020, 04:21 PM
https://www.youtube.com/watch?v=3ZXkKm9zbho&t=114s&ab_channel=VIETPRESS
:rose::rose:

càng nghe, càng muốn nghe :grin:

Hoàng Như Hạ
10-03-2020, 04:53 PM
Cám ơn bác Kiến :caphe::cheers:, làm video này mất 3 tiếng đồng hồ chưa kể thời gian làm audio và đi t́m h́nh hihi...:cheeky:

Kiến Hôi
10-03-2020, 06:06 PM
Cám ơn bác Kiến :caphe::cheers:, làm video này mất 3 tiếng đồng hồ chưa kể thời gian làm audio và đi t́m h́nh hihi...:cheeky:

hèn chi ..xuất sắc quá! :applause:

nghề hơn"Thính Pḥng" hồi trước luôn!!:rose:

chuẩn bị cho tháng 4 sắp đến rồi. Bác Kiến phụ được ǵcho tháng Tư ? xin cho biết :grin:

dù là ' nhất dương chỉ" nhưng cũng ráng.

Hoàng Như Hạ
10-07-2020, 07:06 PM
Cám ơn Kiến đại hiệp :caphe:, mới tháng 10 mà thôi, tới tháng 4 cũng c̣n hơi lâu, nếu c̣n sức làm chương tŕnh th́ NH sẽ níu áo Kiến đại hiệp hén :cuoilan::cheers:

Hoàng Như Hạ
10-09-2020, 01:24 PM
Lễ Tạ Ơn ở xứ Cà sớm hơn xứ Cờ Hoa gần 1 tháng lận hén... :rose::rose::rose:


https://www.youtube.com/watch?v=XmxqN6BDq2w&feature=youtu.be

Hoàng Như Hạ
10-17-2020, 08:05 AM
Tin tức xứ Cà -bản tin tóm tắt hàng tuần

:caphe::read::caphe::read::caphe::read:


https://www.youtube.com/watch?v=Ps7T7G_UoLw&t=211s

Hoàng Như Hạ
10-24-2020, 08:18 AM
https://www.youtube.com/watch?v=NICTfeHXepA&t=490s&ab_channel=VIETPRESS

lengoclan
10-30-2020, 06:16 AM
:coffee: ngồi, ngóng nghe tin tức tuần này.....
:thank3:

Kiến Hôi
10-30-2020, 09:24 AM
:coffee: ngồi, ngóng nghe tin tức tuần này.....
:thank3: cho dù tuần này không có tin mới để loan, cũng cứ ngóng, ngồi kiểu nước lụt :grin:

____________________________

ngầu lôi tăng kể wbhi--+&*#$2w ( tiếng Tàu) :grin::rose:

Hoàng Như Hạ
10-30-2020, 02:29 PM
:coffee: ngồi, ngóng nghe tin tức tuần này.....
:thank3:

Mèn ơi, ngóng từ 6 giờ sáng lận ư Cô cô, NH đâu có làm dziệc sớm dữ dzị :cuoilan:.
Video tới chiều mới xong cô cô ui, mấy nàng - chàng BTV có khi học xong tới 1-2 giờ khuya mới gửi raw qua :cheeky:

Khi nào hưỡn th́ NH kể chuyện "sau cánh gà" cho cô cô nghe, c̣n bây giờ th́ mới xong phần tin tức, tuần ni cũng hong có ǵ đặc biệt cho lắm :cuoilan::caphe::rose::cheers:

https://www.youtube.com/watch?v=SbNqIlQstYo&feature=youtu.be

Hoàng Như Hạ
11-06-2020, 01:44 PM
Tin Tức đến sớm hơn xíu.... hihi
https://www.youtube.com/watch?v=o6m5Ua593aQ&feature=youtu.be

aovang
11-06-2020, 05:28 PM
hôm nào đẹp trời...cho xem mặt cô Xướng ngôn viên đi chứ...há? :dalongnheo:

:thumbs:

Kiến Hôi
11-06-2020, 07:39 PM
hôm nào đẹp trời...cho xem mặt
đi chứ...há? :dalongnheo:

:thumbs::applause: Dạ, hôm may trời đẹp :grin:


http://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2014/3-he-lo-chan-dung-nang-mona-lisa-qua-xet-nghiem-adn-1392808922486-crop1392808990980p.jpg
:rose::rose::rose::rose: :tron:

Hoàng Như Hạ
11-14-2020, 08:14 PM
hôm nào đẹp trời...cho xem mặt cô Xướng ngôn viên đi chứ...há? :dalongnheo:

:thumbs:

Hihi, c̣n phải học hỏi và hội ư nữa cô cô ui.... từ từ sẽ tới :lol::merci::dzotle::caphe::rose1:

Hoàng Như Hạ
11-14-2020, 08:22 PM
https://www.youtube.com/watch?v=wnDM9EUvF8w&t=1s


p.s: cô cô và bác Kiến chuẩn bị đếm được 70 mùa Xuân chưa, nếu tới được con số này th́ ưu tiên có thuốc giải trước nhen.... hihi:cuoilan::dzotle:

Kiến Hôi
11-15-2020, 08:23 AM
https://www.youtube.com/watch?v=wnDM9EUvF8w&t=1s


p.s: cô cô và bác Kiến chuẩn bị đếm được 70 mùa Xuân chưa, nếu tới được con số này th́ ưu tiên có thuốc giải trước nhen.... hihi:cuoilan::dzotle:

Đếm thêm 70 mùa nữa đó hả?! Dư sức chứ ạ! :laugh: Hay là từ con số này đếm lên đến 70? vậy th́ dễ quá. Tuổi đó th́ nhận một bao thuốc lá Marlboro coi bộ thú vị hơn tiêm thuốc giải covid :grin: Với người 70 tuổi, th́ Vũ Hán hay Vũ Mong chỉ c̣n là điệu lạc hậu mà thôi, cô ạ ! :laugh:

______________________________

một thế kỷ cũng gần ...:rose:

Kiến Hôi
11-15-2020, 08:37 AM
Hihi, c̣n phải học hỏi và hội ư nữa cô cô ui.... từ từ sẽ tới :lol::merci::dzotle::caphe::rose1: Giống ..giống như Chương Tử Di vậy :grin:


https://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/11/16/7625d25bc41a2d44740b-1573888996284506110727-crop-15738890011091622772200.jpg

aovang
11-15-2020, 09:00 AM
:wow:

đọc tin tức mà đưa nguyên cái vai trần như...ri th́ tâm tư đâu mà nghe tin tức nữa ...Chời !!!!
:thumbs::laugh:

:Chao:

Kiến Hôi
11-15-2020, 10:12 AM
:wow:

đọc tin tức mà đưa nguyên cái vai trần như...ri th́ tâm tư đâu mà nghe tin tức nữa ...Chời !!!!
:thumbs::laugh:

:Chao: Để khi đọc ..trật th́ người ta nh́n cái vai cũng đở ...tức ḿnh :grin:


he..he.. :khieng:

ltd
11-15-2020, 03:05 PM
Giống ..giống như Chương Tử Di vậy :grin:


https://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/11/16/7625d25bc41a2d44740b-1573888996284506110727-crop-15738890011091622772200.jpg


best choice! nh́n bờ vai
khỏi cần nghe tin tức !
:quylay::cuoilan:

Kiến Hôi
11-15-2020, 07:23 PM
best choice! nh́n bờ vai
khỏi cần nghe tin tức !
:quylay::cuoilan: :grin: Ngộ rồi đó hả? tuy chậm một chút, nhưng rơ ràng thấu đáo :laugh:

:chongnang:

Hoàng Như Hạ
11-20-2020, 06:26 PM
Hihi, vừa nghe tin tức vừa xem phim chưởng hén cô cô :caphe:...

Hôm nay vừa làm bánh gị vừa rim tôm (bể hết cái niêu v́ hong biết xài :cheeky: ), vừa làm tin tức nên 8h hơm mới xong :cuoilan:

Chút xíu NH mang bánh gị vô mời bác Kiến, cô cô ăn khuya hén :grin:

https://www.youtube.com/watch?v=Okh84PMGDMw&feature=youtu.be

vdt
11-21-2020, 09:43 PM
Làm nhiều chương tŕnh thêm nha chị HNH :thumbs: :merci:

Hoàng Như Hạ
12-01-2020, 03:28 PM
Laptop trục trặc nên hôm nay mới ghé vô được nè anh VDT, bây giờ c̣n khỏe bao nhiêu th́ làm bấy nhiêu á anh :caphe::Chao:https://www.youtube.com/watch?v=aavWAoa7xWo&feature=share&fbclid=IwAR0Y6bkPgXckkhyHo-x0oZxY7QOlP4Bw6FftbFWGlpFfUNa4tOZEadv_Rw8

Hoàng Như Hạ
12-04-2020, 08:14 PM
Không được "tụ tập" mùa Lễ nữa, dân t́nh xứ Quê đang sắp xếp va-li xuôi Nam rồi, kh́ kh́! :grin:https://www.youtube.com/watch?v=9NwQgwFD5Gc&t=1s

Hoàng Như Hạ
12-19-2020, 07:12 PM
https://www.youtube.com/watch?v=0bSn8zb2nSc

lengoclan
12-25-2020, 09:40 AM
có Vắc Xin phải mừng chứ, Như Hạ hé,
sao Mtl lại biểu t́nh chống, chời ???
chờ bản tin mới Vietpress,
chúc qua năm 2021 thành công nhiều hơn nữa nha

khán thính giả Mtl,

Hoàng Như Hạ
12-26-2020, 12:05 PM
có Vắc Xin phải mừng chứ, Như Hạ hé,
sao Mtl lại biểu t́nh chống, chời ???
chờ bản tin mới Vietpress,
chúc qua năm 2021 thành công nhiều hơn nữa nha

khán thính giả Mtl,


Đúng rồi cô cô, có vắc-xin th́ nhân loại đỡ biết bao, nhưng cũng có một số người e dè, hy vọng con số này không nhiều lắm.

Cám ơn cô cô, bác Kiến, NH mến chúc nhị vị và quư khách thầm lặng góc Tin Tức một mùa Giáng Sinh an lành và Năm Mới 2021 an khang, hạnh phúc :caphe::caphe::caphe::rose1::rose1::rose1:

https://www.youtube.com/watch?v=lhkN1Gzi44Y&t=303s&ab_channel=VIETPRESS

Hoàng Như Hạ
01-02-2021, 10:02 AM
https://www.youtube.com/watch?v=bIvNvMWs1-Y&t=111s&ab_channel=VIETPRESS


:caphe::caphe::caphe:

Kiến Hôi
01-03-2021, 12:50 PM
A Lô! A Lô! Có tin tức chính xác về t́nh trạng của nữ ca sĩ LỆ THU (https://search.yahoo.com/search?fr=skyh&type=type90102-sv7-dGFnVTExMjgxNDEtc2VhcmNoZWFzeQ-4812247df1f9876aeb297de93f445789&param1=dGFnVTExMjgxNDEtc2VhcmNoZWFzeSxzZWFyY2hlYXN5LHYyX09zOXhhaHFPdktCSEVBczNfMjQ4MzgyMzM5MCxVUyxvaCxjb2x1bWJ1cw&p=n%E1%BB%AF%20ca%20s%C4%A9%20l%E1%BB%87%20thu&param2=eyJzZXJwR2VvUmVkIjoieWVzIiwiZXh0VGFncyI6W10sImJyb3dzZXJOYW1lIjoiQ2hyb21lIiwiYnJvd3NlclZlcnNpb24iOiI4NyIsImV4dFZlcnNpb24iOiJob3N0ZWQiLCJleHROYW1lIjoiU2VhcmNoIEVhc3kgUGx1cyIsImNsaWNrU3JjIjoieWFob28iLCJjaHJvbWVTdG9yZUlkIjoib2Rma21jZ29la21lYWVma2VvY2ttZmduZ2hwcG9ja2MiLCJpc1JlbGVhc2UiOjAsInNlbFRoZW1lIjoiIiwiZG9tYWluIjoid3d3LnNlYXJjaGVhc3lwbHVzLmNvbSIsImF1dG9TdWdnZXN0Q2xrIjoib3JnYW5pYyIsIm9yU3JjIjoib21uaWJveCIsImhmZXciOiIiLCJyZXZfc3JjIjoiMSIsInJlRW5nYWdlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ) không?:rose::gaidau:

thanks ..!
oVyhXqHAYwg&feature=emb_logo:rose::rose:

aovang
01-03-2021, 03:01 PM
A Lô! A Lô! Có tin tức chính xác về t́nh trạng của nữ ca sĩ LỆ THU (https://search.yahoo.com/search?fr=skyh&type=type90102-sv7-dGFnVTExMjgxNDEtc2VhcmNoZWFzeQ-4812247df1f9876aeb297de93f445789&param1=dGFnVTExMjgxNDEtc2VhcmNoZWFzeSxzZWFyY2hlYXN5LHYyX09zOXhhaHFPdktCSEVBczNfMjQ4MzgyMzM5MCxVUyxvaCxjb2x1bWJ1cw&p=n%E1%BB%AF%20ca%20s%C4%A9%20l%E1%BB%87%20thu&param2=eyJzZXJwR2VvUmVkIjoieWVzIiwiZXh0VGFncyI6W10sImJyb3dzZXJOYW1lIjoiQ2hyb21lIiwiYnJvd3NlclZlcnNpb24iOiI4NyIsImV4dFZlcnNpb24iOiJob3N0ZWQiLCJleHROYW1lIjoiU2VhcmNoIEVhc3kgUGx1cyIsImNsaWNrU3JjIjoieWFob28iLCJjaHJvbWVTdG9yZUlkIjoib2Rma21jZ29la21lYWVma2VvY2ttZmduZ2hwcG9ja2MiLCJpc1JlbGVhc2UiOjAsInNlbFRoZW1lIjoiIiwiZG9tYWluIjoid3d3LnNlYXJjaGVhc3lwbHVzLmNvbSIsImF1dG9TdWdnZXN0Q2xrIjoib3JnYW5pYyIsIm9yU3JjIjoib21uaWJveCIsImhmZXciOiIiLCJyZXZfc3JjIjoiMSIsInJlRW5nYWdlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ) không?:rose::gaidau:

thanks ..!


:rose::rose:

tin cuối cùng, ngày hôm qua

https://www.youtube.com/watch?v=yKuqxcHj1Q0&feature=youtu.be

báo bên VN đăng sai đó

yKuqxcHj1Q0

Kiến Hôi
01-03-2021, 05:22 PM
tin cuối cùng, ngày hôm qua

https://www.youtube.com/watch?v=yKuqxcHj1Q0&feature=youtu.be

báo bên VN đăng sai đó

yKuqxcHj1Q0 Dạ, VC không biết nói đúng, nên tui mới hỏi tin tức ở mục "Tin tức" đấy ạ! :grin: Cảm ơn chị đă mau mắn trả lời.

Năm mới, b́nh an nha. Lâu quá không thấy chị dán h́nh các cháu ngoại dễ thương cho phố ngắm lấy hên :rose:

aovang
01-04-2021, 09:52 AM
Năm mới dzui dzẻ Kiến ui, :dalongnheo:
Đầu năm chưa phone thăm Như Hạ... sẽ...:71:
nàng khoẻ há,

Kiến ôi, bà già nào cũng muốn khoe h́nh con cháu , khổ nỗi, cháu chắt nay lớn cả, ba mẹ chúng nó không cho dán h́nh khoe nữa...đành chiụ ! :cuoilan:
Kiến có cháu chưa ???
:lol:

Hoàng Như Hạ
01-04-2021, 10:00 PM
Oh, só-ri bác Kiến nha. Hôm qua NH đi chùa rồi cả ngày cũng lu bu chuyện nhà chuyện cửa nên không có vào đây.

Cám ơn cô cô đă trả lời giúp bác Kiến :caphe::rose1:. Khuya hôm kia NH cũng xem tin trong FB, vài phút sau lên gú-gồ thấy báo bên VN đăng chia buồn 3-4 tờ lận nhưng khoảng 1 tiếng đồng hồ sau th́ đính chính lại rồi. Đúng là vi-xi nhanh nhẩu đoảng:GAIDAU:.

NH vẫn tàm tạm cô cô ui, có lúc bận có lúc hưỡn, mong người lớn tuổi được chích ngừa cho qua truông này, h́nh như bác Kiến chích ngừa rồi phải hong? chúc mừng bác nhen :caphe::rose1:

Hoàng Như Hạ
01-08-2021, 09:53 PM
Tuần này BBT ra mắt bà con trong .... 2 giây :dzotle::dzotle::dzotle:


https://www.youtube.com/watch?v=BSXuP8sR-Ak&feature=share&fbclid=IwAR2zp83SCk78qkCMmC1h57uw7yjGyzTH06U0RsCIiZQ1pkFCXAYDIgQad0A

Kiến Hôi
01-09-2021, 09:28 AM
Tuần này BBT ra mắt bà con trong .... 2 giây :dzotle::dzotle::dzotle:


https://www.youtube.com/watch?v=BSXuP8sR-Ak&feature=share&fbclid=IwAR2zp83SCk78qkCMmC1h57uw7yjGyzTH06U0RsCIiZQ1pkFCXAYDIgQad0A


Ngày nào? và lúc mấy giờ? V́ 2 giây đồng hồ rất lẹ, đếm ...Một ...Hai là hết 2 giây:moto:

aovang
01-11-2021, 03:18 PM
góp tin tức ở đây nha Như Hạ, Kiến
:thank3:

https://www.youtube.com/watch?v=o_Nj7JIh2hM

xem từ The Jimmy TV
tiếp tin tức của ca sĩ Lệ Thu
và tiếp , tin mới của ca sĩ Anh Khoa

Kiến Hôi
01-11-2021, 05:56 PM
góp tin tức ở đây nha Như Hạ, Kiến
:thank3:

https://www.youtube.com/watch?v=o_Nj7JIh2hM

xem từ The Jimmy TV
tiếp tin tức của ca sĩ Lệ Thu
và tiếp , tin mới của ca sĩ Anh Khoa

Cảm ơn chị Áo :rose:

Như vậy, tin vui thứ nhất là Lệ Thu c̣n mạnh khoẻ :grin:

Tin thứ nh́ là bệnh nhân được phỏng vấn không giống Anh Khoa chút nào. Giọng nói cũng lạ. Hy vọng là ...lầm người.

:caukhan:

Hoàng Như Hạ
01-11-2021, 10:09 PM
Cám ơn cô cô :caphe::rose1:

Bác Kiến :caphe:, NH cũng có đọc qua tin cs Anh Khoa bị cô-vi hỏi thăm, nhưng không có xem video, hôm nay mới xem ở đây, nghe giọng nói hong giống khi hát hén bác, chắc người bệnh nên mệt mỏi hơn...

Hoàng Như Hạ
01-15-2021, 10:00 PM
Ca sĩ Lệ Thu đă qua đời.


https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/cong-dong/danh-ca-le-thu-qua-doi-huong-tho-78-tuoi/

Hoàng Như Hạ
01-16-2021, 01:29 PM
https://www.youtube.com/watch?v=dafeuP2KnvI&ab_channel=VIETPRESS

:caphe::rose1::caphe::rose1::caphe::rose1:

Hoàng Như Hạ
01-23-2021, 10:28 AM
Sau khi bác Bi lên ngôi th́ bác ngồi h́ hục kư một hơi, kư như chưa bao giờ được.... cầm cây viết, kư xong th́ đi đời luôn dự án đường ống dẫn dầu của t́nh bang Alberta, xứ Cà. Vị tông tông mà đi đứng xiêu vẹo, phải có máy nhắc tuồng hoài thiệt là oải chè đậu đen đậu trắng quá xá :cry:
https://www.youtube.com/watch?v=Lu3eyQ7BH0Y&t=15s&ab_channel=VIETPRESS

Kiến Hôi
01-23-2021, 11:05 AM
Cờ tới tay ai th́ nấy phất. Bút tới tay ai th́ phải kư.

Vợ ai, nấy cưng :grin:

dầu ai, nấy xài :laugh:

tướng ai nấy đi. Khổ sở lắm mới lên ghế Ton Ton. Đi ẹo để diểu đời thui!. Trực thăng đang đợi đằng kia, cách có mấy bước thôi :moto:

phen nầy dân CAN đạp xe hoặc cởi ngựa ..he..he...

ltd
01-25-2021, 10:02 AM
Sau khi bác Bi lên ngôi th́ bác ngồi h́ hục kư một hơi, kư như chưa bao giờ được.... cầm cây viết, kư xong th́ đi đời luôn dự án đường ống dẫn dầu của t́nh bang Alberta, xứ Cà. Vị tông tông mà đi đứng xiêu vẹo, phải có máy nhắc tuồng hoài thiệt là oải chè đậu đen đậu trắng quá xá :cry:
https://www.youtube.com/watch?v=Lu3eyQ7BH0Y&t=15s&ab_channel=VIETPRESS


hàng xóm lộn xộn wá ! nghỉ chơi đi Như Hạ ! :laugh:
dê khoái lời b́nh luận của nàng :rose::rose:

đầu tuần dzui dzẻ, bà con ơi....:rose1::caphe::caphe::caphe::caphe:

Hoàng Như Hạ
01-25-2021, 12:12 PM
hàng xóm lộn xộn wá ! nghỉ chơi đi Như Hạ ! :laugh:
dê khoái lời b́nh luận của nàng :rose::rose:

đầu tuần dzui dzẻ, bà con ơi....:rose1::caphe::caphe::caphe::caphe:

Dzị huh cô cô? :merci::caphe::rose1:, để từ từ NH rănh rỗi sẽ làm sớ tặng ổng nhen :cuoilan:, nói chứ hưỡn th́ cô cô nghe Trần Maico "thuyết" về ổng đi, cười bể bụng luôn đó :lol:

Mèn ui, gần 80 mùa thu lá đổ mới được làm Dzua, mà nghe nói đâu có phải dzua thực thụ đâu nè, chỉ là đưa chốt qua sông thui chứ có thái thượng hoàng hắc quẩy buông rèm chấp chính kia kia... :71::lol::laugh:

(hổm nay NH ngoài đọc tin, lược tin, c̣n được nghe các ông anh giảng bài nên cũng thu thập một mớ hành trang để từ từ viết .... sớ) :cuoilan:

ltd
01-25-2021, 12:30 PM
Dzị huh cô cô? :merci::caphe::rose1:, để từ từ NH rănh rỗi sẽ làm sớ tặng ổng nhen :cuoilan:, nói chứ hưỡn th́ cô cô nghe Trần Maico "thuyết" về ổng đi, cười bể bụng luôn đó :lol:

Mèn ui, gần 80 mùa thu lá đổ mới được làm Dzua, mà nghe nói đâu có phải dzua thực thụ đâu nè, chỉ là đưa chốt qua sông thui chứ có thái thượng hoàng hắc quẩy buông rèm chấp chính kia kia... :71::lol::laugh:

(hổm nay NH ngoài đọc tin, lược tin, c̣n được nghe các ông anh giảng bài nên cũng thu thập một mớ hành trang để từ từ viết .... sớ) :cuoilan:

dzị là đồng minh của dê ! :Banane59::cuoilan::Banane59:

Kiến Hôi
01-25-2021, 01:36 PM
Dzị huh cô cô? :merci::caphe::rose1:, để từ từ NH rănh rỗi sẽ làm sớ tặng ổng nhen :cuoilan:, nói chứ hưỡn th́ cô cô nghe Trần Maico "thuyết" về ổng đi, cười bể bụng luôn đó :lol:

Mèn ui, gần 80 mùa thu lá đổ mới được làm Dzua, mà nghe nói đâu có phải dzua thực thụ đâu nè, chỉ là đưa chốt qua sông thui chứ có thái thượng hoàng hắc quẩy buông rèm chấp chính kia kia... :71::lol::laugh:

(hổm nay NH ngoài đọc tin, lược tin, c̣n được nghe các ông anh giảng bài nên cũng thu thập một mớ hành trang để từ từ viết .... sớ) :cuoilan: Thêm một người nữa vướng vào chuyện đời :grin:

Kiến Hôi
01-25-2021, 01:40 PM
dzị là đồng minh của dê ! :Banane59::cuoilan::Banane59:

Người này vướng vào chuyện đời đă lâu

_____________________________________

sao tui nhiều chuyện quá?! Chổ nào cũng có mặt!

hồi nhỏ đâu có vậy!!! ???

:chongnang:

aovang
01-26-2021, 08:43 AM
Người này vướng vào chuyện đời đă lâu

_____________________________________

sao tui nhiều chuyện quá?! Chổ nào cũng có mặt!

hồi nhỏ đâu có vậy!!! ???

:chongnang:


bởi ! bắt quét lá mỗi ngày mà vẫn chưa ngộ !
khổ !!!! dê ơi là dê :71:
c̣n lôi kéo thêm đồng bọn...tội lỗi , tội lỗi...:quylay:

Hoàng Như Hạ
01-29-2021, 09:53 PM
Thủ tướng xứ Cà vừa ban lệnh "nội bất xuất"....hành đi về vùng nắng ấm :cheeky:, lệnh này kéo dài đến 30 tháng 4. Vậy là cứ đi ra đi vào vui vầy với chái bếp măi thui...:cuoilan:

:caphe::caphe::caphe:


https://www.youtube.com/watch?v=ZRn3tkwRjAI&feature=share&fbclid=IwAR2WQKAuS4RWstJRB_oO3aWUqfOUkDxbkL-HX316T8rumK5ANuFvwULBDB8

Kiến Hôi
01-30-2021, 10:59 PM
Thủ tướng xứ Cà vừa ban lệnh "nội bất xuất"....hành đi về vùng nắng ấm :cheeky:, lệnh này kéo dài đến 30 tháng 4. Vậy là cứ đi ra đi vào vui vầy với chái bếp măi thui...:cuoilan:

:caphe::caphe::caphe:


https://www.youtube.com/watch?v=ZRn3tkwRjAI&feature=share&fbclid=IwAR2WQKAuS4RWstJRB_oO3aWUqfOUkDxbkL-HX316T8rumK5ANuFvwULBDB8


Nh́n bản đồ, chung quanh Montreal toàn là nước đá và tuyết ngập phủ đầu, chỉ có cái bếp là ấm thôi :grin: Lệnh này khiến bà con lên cân là cái chắc :laugh:

Hoàng Như Hạ
02-05-2021, 10:02 PM
Năm nay Tết Tây rồi Tết Ta và đến Valentine tới ào ào luôn, hao xu quá xá, mai là phải đi chợ, rồi c̣n nấu nướng nữa, suốt một tuần luôn! Nới cửa là cái chắc!

:lol::cuoilan::grin:


https://www.youtube.com/watch?v=HvpEnu75Be8&feature=youtu.be

Hoàng Như Hạ
02-12-2021, 05:43 PM
Du lịch tại gia khỏi phải mất tiền, đi ra đi vô một ngày cũng 10km chứ chẳng chơi đâu...:71::grin::lol::dzotle:https://www.youtube.com/watch?v=W1M8kFvtBVo&feature=youtu.be

:rose1::caphe::rose1::caphe::rose1::caphe:

Hoàng Như Hạ
02-19-2021, 06:53 PM
https://www.youtube.com/watch?v=FJpD4wvADds&feature=youtu.be

:caphe::rose1::caphe::rose1::caphe::rose1:

Hoàng Như Hạ
02-27-2021, 10:35 AM
https://www.youtube.com/watch?v=6kIc_kEXkOc&feature=youtu.be

:caphe::rose1::read::caphe:

Hoàng Như Hạ
03-06-2021, 07:16 PM
:caphe::rose1::read:


https://www.youtube.com/watch?v=ykb5QfeDvcQ

Hoàng Như Hạ
03-13-2021, 09:32 AM
https://www.youtube.com/watch?v=H-sKOLovY1Y

:caphe::rose1::read::caphe:

Hoàng Như Hạ
03-20-2021, 08:14 AM
https://www.youtube.com/watch?v=TCheToeTaHg

:rose1::caphe::rose1::caphe::rose1::caphe::rose1:

Hoàng Như Hạ
03-27-2021, 07:34 AM
https://www.youtube.com/watch?v=zesx4EPpZ_w

:caphe::coffee::rose1::read::rose1::caphe:

Hoàng Như Hạ
04-03-2021, 08:22 PM
https://www.youtube.com/watch?v=jy0xNRqIPQY&t=733s

:rose1::caphe::rose1::caphe::rose1::caphe:

Hoàng Như Hạ
04-11-2021, 10:04 PM
https://www.youtube.com/watch?v=fBHLjU29LRQ

:rose1::caphe::coffee::caphe::rose1:

Hoàng Như Hạ
04-17-2021, 05:04 PM
https://www.youtube.com/watch?v=5pXlI8biLCI

:read::rose1::caphe::read:

Hoàng Như Hạ
04-25-2021, 09:14 AM
https://www.youtube.com/watch?v=wUMg-HNP0aE&t=3s

:rose1::coffee::rose1:

Hoàng Như Hạ
05-02-2021, 03:05 PM
Hôm qua NH bận quá, nên quên post, mà tuần này th́ toàn là tin tức chính phủ phải "bơm" tiền để nền kinh tế được hồi phục. Tóm tắt là chính phủ đang "viêm màng túi", h́!
https://www.youtube.com/watch?v=ih_4pcBE5hs&t=80s

:read::rose1::caphe:

Hoàng Như Hạ
05-08-2021, 08:21 AM
https://www.youtube.com/watch?v=Hm9lbJ0EdzA

:read::rose1::caphe::caphe::rose1::read:

Hoàng Như Hạ
05-15-2021, 08:20 AM
https://www.youtube.com/watch?v=dUqkvRd9vn0

:caphe::rose1::read::rose1::caphe:

Hoàng Như Hạ
05-22-2021, 07:11 PM
https://www.youtube.com/watch?v=dhhdeJ7sogA&list=PLZnx6o0BpEytIu3q0Hv8ExQUMpRCDEBO8

:read::rose1::caphe::read:

Hoàng Như Hạ
06-05-2021, 10:22 AM
https://www.youtube.com/watch?v=6ev7hADD7e0

:caphe::rose1::read::caphe::rose1:

Kiến Hôi
08-11-2021, 06:34 PM
Lâu quá không có tin nghe cũng tức không ngủ được :laugh: Cứ nghe giọng đọc đều đều, ngủ ngon làm sao ....đó :grin:

:moto:

Hoàng Như Hạ
08-12-2021, 07:19 PM
Lâu quá không có tin nghe cũng tức không ngủ được :laugh: Cứ nghe giọng đọc đều đều, ngủ ngon làm sao ....đó :grin:

:moto:

Hihi tại NH thấy ở đây ít có bàn dân xứ Cà cư ngụ nên làm biếng dán v́ chỉ là tin trong nước thôi hà. Để tuần này NH tiếp tục dán nhen :cheeky:

Bác Kiến :caphe::cheers: cũng giống ḿnh, người ta nghe đọc truyện hay nghe nhạc chứ tối tối nghe tin tức chỗ này chỗ kia xong rồi ngủ quên luôn :lol::amen:

aovang
08-13-2021, 11:04 AM
giờ Tin Tức,
tối thứ sáu rồi đó nhá, nàng ơi :dalongnheo:

Kiến Hôi
08-13-2021, 01:03 PM
giờ Tin Tức,
tối thứ sáu rồi đó nhá, nàng ơi :dalongnheo:

Vào những tối cuối tuần, người ta làm tin chứ không nghe tin để ngủ sớm cả :laugh:

__________________________________________________________________

trong những phim xưa của Mỹ, hễ đứa bé nói lời quá lố. Má nó mắng ...đi ngậm cục sà bông đi . Tui phải tự đi ngậm cục sà bông đây:laugh:

:tron:

lengoclan
08-14-2021, 06:17 AM
Vào những tối cuối tuần, người ta làm tin chứ không nghe tin để ngủ sớm cả :laugh:

__________________________________________________________________

trong những phim xưa của Mỹ, hễ đứa bé nói lời quá lố. Má nó mắng ...đi ngậm cục sà bông đi . Tui phải tự đi ngậm cục sà bông đây:laugh:

:tron:


Như Hạ ơi,
h́nh như dạo này Kiến bao sân kín mít MGP, coi ṃi c̣n lấn lướt hơn anh Thiên Hùng mí anh Mơ, ...và Như Hạ với ngọc...:cuoilan:
có nghĩa là đang yêu đời yêu người ??? chúc mừng hé Kiến ! :laugh::thumbs:

thứ bảy yêu đời, bà con ơi...:Banane59: :caphe::caphe::caphe:

Kiến Hôi
08-14-2021, 07:20 AM
Như Hạ ơi,
h́nh như dạo này Kiến bao sân kín mít MGP, coi ṃi c̣n lấn lướt hơn anh Thiên Hùng mí anh Mơ, ...và Như Hạ với ngọc...:cuoilan:
có nghĩa là đang yêu đời yêu người ??? chúc mừng hé Kiến ! :laugh::thumbs:

thứ bảy yêu đời, bà con ơi...:Banane59: :caphe::caphe::caphe:Quản lư của "Rehab" center thấy tui lái xe tăng đi t́m wifi vất vả quá! nhiều khi 2 giờ sáng c̣n ngồi ngoài hành lang số 1 gỏ gỏ ...cười ..cười ...bèn lục tủ cho tui một cái UBS cắm vào lab top và cho mật mă một luồng wifi chiến hơn. Ngồi trong pḥng vẫn gỏ được, bất kể không gian và thời gian :grin: v́ vậy tui bao sân và nghe nhạc thả dàn. Coi như số đỏ hồng trở lại. Tính song song với mục "Vui Cười" tui sẽ mở thêm một quán nữa gọi là "Viêt Văn Đàm Thoại" kể những "ngu ngơ" của các cô bạn học hồi xưa để nhớ một thời bóng mát.:grin:

______________________________________https://media.loveitopcdn.com/6438/151313-cay-sanh-trong-bong-mat-moc-concept.jpg____________________________

Kim Dung không viết nỗi bộ "Cô Gái Đồ Long" nếu như không có người đấm lưng :laugh:

___________________________________

Hoàng Như Hạ
08-14-2021, 07:26 AM
giờ Tin Tức,
tối thứ sáu rồi đó nhá, nàng ơi :dalongnheo:

Hihi chắc cô cô hong để ư á, NH đổi giờ lâu goài, bị v́ thứ sáu bà con đi làm đi shopping về lăn ra ngủ kh́ đâu có ai thèm nghe tin ... tức :cheeky:

Tin tức mới c̣n nóng hổi nè hihi....:cheers::read:. Cám ơn cô cô và Kiến đại gia ủng hộ :caphe::caphe::rose1::rose1:
https://www.youtube.com/watch?v=1WPaJ7nYEg8

Hoàng Như Hạ
08-14-2021, 07:29 AM
Quản lư của "Rehab" center thấy tui lái xe tăng đi t́m wifi vất vả quá! nhiều khi 2 giờ sáng c̣n ngồi ngoài hành lang số 1 gỏ gỏ ...cười ..cười ...bèn lục tủ cho tui một cái UBS cắm vào lab top và cho mật mă một luồng wifi chiến hơn. Ngồi trong pḥng vẫn gỏ được, bất kể không gian và thời gian :grin: v́ vậy tui bao sân và nghe nhạc thả dàn. Coi như số đỏ hồng trở lại. Tính song song với mục "Vui Cười" tui sẽ mở thêm một quán nữa gọi là "Viêt Văn Đàm Thoại" kể những "ngu ngơ" của các cô bạn học hồi xưa để nhớ một thời bóng mát.:grin:

___________________________________

Oh chúc mừng bác Kiến nha, vậy là có giờ gơ mệt nghỉ luôn :lol:.
Tháng tám Nh đang bận quá bị v́ đang học tùm lum. Nếu có thêm môn "Việt Văn Đàm Thoại" nữa là hoan hô hai tay lẫn hai chân :cuoilan::banana::cheeky::cheers::read::rose1::caphe::clap:

Kiến Hôi
08-14-2021, 07:37 AM
Hihi chắc cô cô hong để ư á, NH đổi giờ lâu goài, bị v́ thứ sáu bà con đi làm đi shopping về lăn ra ngủ kh́ đâu có ai thèm nghe tin ... tức :cheeky:

Tin tức mới c̣n nóng hổi nè hihi....:cheers::read:. Cám ơn cô cô và Kiến đại gia ủng hộ :caphe::caphe::rose1::rose1:
https://www.youtube.com/watch?v=1WPaJ7nYEg8


Sáng thứ Sáu, t́nh nhân đưa nhau đi ăn bún riêu cua cho t́nh thêm đậm đà :grin: Ít ai ...mở ra-dô nghe tin tức lắm! :nono:https://cdn-www.vinid.net/2020/04/8323177b-b%C3%BAn-ri%C3%AAu-cua-mi%E1%BB%81n-nam-gi%C3%B2-heo.jpg

aovang
08-14-2021, 11:35 AM
@ Như Hạ

*** chời ! canh cuối tuần vào nghe tin tức thui chứ có nhớ thứ sáu hay thứ bảy đâu. Bởi, nhiều bữa vào trễ đó !!! :lol::cuoilan::lol:

Bún riêu MTL sao sang trọng thế? có cả gị heo...làm nhịn thèm đây...:dalongnheo:

@ mừng Kiến xây cao ốc liên miên, mở trường dạy văn , mở club vui cười...:cheers:

Xếp của Kiến chắc là Lady rùi, mới ưu ái Kiến thế...:laugh:

Hoàng Như Hạ
08-21-2021, 05:27 PM
Mấy ngày nay MTL nóng kinh khủng luôn cô cô ơi, nhưng tại tháng Bảy không nóng ǵ hết nên xem như huề cả làng :cuoilan:
https://www.youtube.com/watch?v=jILAWDO1CNU&t=63s

Kiến Hôi
08-22-2021, 09:02 AM
Mấy ngày nay MTL nóng kinh khủng luôn cô cô ơi, nhưng tại tháng Bảy không nóng ǵ hết nên xem như huề cả làng :cuoilan:
https://www.youtube.com/watch?v=jILAWDO1CNU&t=63s


Đợi 2 tháng nữa th́ những người ở MTL lại than ...lạnh quá! :laugh:

_________________________________________________________

ông giời cũng nhắm mắt lắc đầu chịu thua :dauhang::gaidau::gaidau:

ltd
08-22-2021, 06:56 PM
ừa, xài xể cái máy lạnh, muốn cháy máy luôn !
tuần tới vẫn không khá hơn...mới khổ !
lao động liên miên nên ít về Phố
vui nhen bà con ! :blowing kisses:

Hoàng Như Hạ
08-28-2021, 08:37 AM
https://www.youtube.com/watch?v=-gBG9GP0lBg

:caphe::rose1::coffee::rose1::caphe:

Hoàng Như Hạ
09-06-2021, 11:39 AM
https://www.youtube.com/watch?v=cyyss0iF6KI&t=5s

:read::caphe::read:

Hoàng Như Hạ
09-11-2021, 07:53 PM
https://www.youtube.com/watch?v=0bgD05joJSA

:read::caphe::rose::read:

Hoàng Như Hạ
09-19-2021, 06:09 PM
Ngày mai 20 tháng 9, nhớ đi bầu nhen công dân xứ Cà ui :grin::71::cuoilan::thank3:
https://www.youtube.com/watch?v=ElGNtAuM4eg&t=48s

aovang
09-19-2021, 06:44 PM
đây đi bầu từ thứ hai tuần trước rùi nàng ơi,
ở làng nhỏ nên đi đâu cũng lẹ làng,
hưỡn quá , "bầu" sớm cho rồi :cuoilan::cuoilan:

Hoàng Như Hạ
09-19-2021, 07:42 PM
đây đi bầu từ thứ hai tuần trước rùi nàng ơi,
ở làng nhỏ nên đi đâu cũng lẹ làng,
hưỡn quá , "bầu" sớm cho rồi :cuoilan::cuoilan:
Úi giời, công dân "cô cô" gương mẫu quá hihi. Nói chứ NH có quen một chị ở YT của VP, chị cũng báo là đi bầu từ sớm rồi :grin:. NH ở sát trường học nên mai mới bầu cho "action" cô cô ui :lol::caphe::rose1:

Kiến Hôi
09-20-2021, 08:09 AM
Úi giời, công dân "cô cô" gương mẫu quá hihi. Nói chứ NH có quen một chị ở YT của VP, chị cũng báo là đi bầu từ sớm rồi :grin:. NH ở sát trường học nên mai mới bầu cho "action" cô cô ui :lol::caphe::rose1:

Vậy là cả hai người cùng "bầu" xong xuôi rồi hả? :laugh: Sao tui đợi hoài mà không bầu? ...buồn thiệt ...!! Bên đó, bầu bự hong? Chắc cũng xôm tụ lắm hé??bây giờ cuối năm, một bầu. Cuối năm sau thêm một bầu nữa...rần ..rần mà vui cửa vui nhà :grin:


:nonghoi:

Kiến Hôi
09-20-2021, 08:18 AM
đây đi bầu từ thứ hai tuần trước rùi nàng ơi,
ở làng nhỏ nên đi đâu cũng lẹ làng,
hưỡn quá , "bầu" sớm cho rồi :cuoilan::cuoilan:

Trai? Gái? mấy kư??!!

vui hé??!!

:chongnang:

Hoàng Như Hạ
09-25-2021, 07:15 AM
https://www.youtube.com/watch?v=x6PMFQeyQAo

:caphe::rose1::read::rose1::caphe::read:

chieunhatnang
09-25-2021, 11:15 AM
Làm tiếp tin tức nha chị NH. :rose:
CD "Người Ngoài Phố" của chị hát toàn nhạc chọn lọc rất hay :Banane59: :akhen:
Đang chờ show ra mắt của chị á :clap:

Hoàng Như Hạ
09-26-2021, 09:19 PM
Làm tiếp tin tức nha chị NH. :rose:
CD "Người Ngoài Phố" của chị hát toàn nhạc chọn lọc rất hay :Banane59: :akhen:
Đang chờ show ra mắt của chị á :clap:

Cám ơn Nắng cung chủ :caphe::rose:.

Vẫn ráng làm đều mỗi tuần đó chứ, nhất là ngày thứ Sáu là lo đi t́m "tin giờ chót" để ráp. Tuần rồi tới 10 giờ đêm tự dưng có tin "trao đổi tù binh" giữa tàu cộng với xứ Cà, hai ông Mai-cô được thả về sau khi bà dzà công chúa về xứ tàu, .... thế nên NH phải lấy xuống liền để chuẩn bị ráp cho sáng thứ Bảy. Muốn lười cũng hong được hihi...

Hihi, hong dám show ra mắt đâu Cung chủ ui, sợ bị ăn cà chua lắm lắm :cuoilan::cheeky::lol:. Chỉ chuẩn bị từ từ tra tấn bà con khoảng 10 CDs thôi hà :lol::lol::lol:

Hoàng Như Hạ
10-02-2021, 08:28 AM
https://www.youtube.com/watch?v=1V5tz-OEkrg
:read::caphe::rose1::caphe::rose1::caphe::rose1::coffee:

aovang
10-02-2021, 11:05 AM
nhớ giọng đọc của người đẹp...nên ghé qua...:dalongnheo:
và có nghe được tin chổ ḿnh ở, :good:

:blowing kisses:

Hoàng Như Hạ
10-03-2021, 06:25 PM
:merci: cô cô dễ shương luôn ủng hộ NH :rose::caphe:.

Mấy ngày nay thấy báo chí cứ bắt lỗi phải "anh đẹp giai" đi du lịch 1 ngày trong ngày Lễ Ḥa Giải vừa mới phán quyết và xác định xong, NH thấy choáng cho đám chính chị dza thiệt, tối ngày phải "soi" để ráng t́m ra lỗi xong rồi để lên khuôn căng và căng cho to ra để ... có chiện x́-căng-đan chơi, thiệt là rởm đời. :lol:

Hoàng Như Hạ
10-09-2021, 06:08 AM
https://www.youtube.com/watch?v=lZ5e3-Kk6wQ

:caphe::rose1::read::read::rose1::caphe:

Hoàng Như Hạ
10-16-2021, 09:26 AM
https://www.youtube.com/watch?v=zVN5TZ4UPvs
:rose1::read::cheers::caphe:

Kiến Hôi
10-16-2021, 11:08 AM
https://www.youtube.com/watch?v=zVN5TZ4UPvs
:rose1::read::cheers::caphe:


Mặc dù không thấy phát ngôn viên nhưng nghe giọng nữ êm đềm th́ đoán đó là Như Hạ ..!?? Qua tới giọng nam th́ không c̣n biết ǵ nữa, ngủ gật một giấc trưa đến chiều :applause:

Hoàng Như Hạ
10-20-2021, 10:12 PM
Hihi, cám ơn bác Kiến, cô cô :caphe::caphe:.... Sắp vào mùa Thu, Đông rồi, người cảm, người đi học, nên chắc mai mốt c̣n có một xướng ngôn dziên thôi, bác Kiến ngủ c̣n ngon hơn nữa á :cuoilan::cheeky::lol:

Hoàng Như Hạ
10-23-2021, 06:40 PM
https://www.youtube.com/watch?v=qcYeli4uQqA
:rose1::caphe::read::caphe::rose1:

aovang
10-25-2021, 01:39 PM
anh Thiên Hùng & Kiến nh́n thấy mặt cô Xướng Ngôn Viên chưa ?
trông hiền...:cuoilan: ghê á

:dzotle:

Kiến Hôi
10-25-2021, 05:37 PM
anh Thiên Hùng & Kiến nh́n thấy mặt cô Xướng Ngôn Viên chưa ?
trông hiền...:cuoilan: ghê á

:dzotle: Như Hạ đẹp và trẻ hơn các cô Cà Na nhiều :grin: Hồi ở Thư Viện VN. Như Hạ chụp h́nh với cô cô Lê Thy trong vườn hoa. Các hoa như héo hết v́ Như Hạ đẹp hơn thiên nhiên. :laugh: ..nhiều ...

_____________:rose:________________________:rose:___

Hoàng Như Hạ
10-25-2021, 06:51 PM
:71:
:lol::cuoilan::cheeky:
:thank3:
:nonghoi:
:Chao:
:dzotle:

aovang
10-25-2021, 07:08 PM
:71:
:lol::cuoilan::cheeky:
:thank3:
:nonghoi:
:Chao:
:dzotle:bia đâu? bia đâu ???
:cuoilan:
:drinks::pepsi::cheers:

Hoàng Như Hạ
10-26-2021, 04:37 PM
bia đâu? bia đâu ???
:cuoilan:
:drinks::pepsi::cheers:

Có liền đây hihi...

https://img.packworld.com/files/base/pmmi/all/image/2021/06/Cooler_web.60b6d42ec365d.png?ar=16%3A9&auto=format%2Ccompress&crop=focalpoint&fit=crop&fp-x=0.5&fp-y=0.5&h=639&q=70&w=1136

ltd
10-27-2021, 05:31 AM
Như Hạ đẹp và trẻ hơn các cô Cà Na nhiều :grin: Hồi ở Thư Viện VN. Như Hạ chụp h́nh với cô cô Lê Thy trong vườn hoa. Các hoa như héo hết v́ Như Hạ đẹp hơn thiên nhiên. :laugh: ..nhiều ...

_____________:rose:________________________:rose:___


:cuoilan: H́nh đâu ? h́nh đâu ????????:laugh:

Hoàng Như Hạ
11-06-2021, 06:58 AM
https://www.youtube.com/watch?v=WPbopyJowEo

:rose1::caphe::read::read::caphe::rose1:

Hoàng Như Hạ
11-13-2021, 10:36 PM
https://www.youtube.com/watch?v=f2JeMyByj-I&t=3s
:caphe::rose1::rose1::rose1::caphe:

Hoàng Như Hạ
11-28-2021, 10:05 AM
https://www.youtube.com/watch?v=dAKpPYk6xrc&t=2s

:caphe::caphe::caphe:
:read: