PDA

View Full Version : Hội Nghị Diên Hồng - Hợp Caviệtdươngnhân
12-21-2007, 07:01 PM
Hội Nghị Diên Hồng


http://70.181.96.224:4027/phiyen/img/QuyetChien.jpg


<embed src="http://70.181.96.224:4027/phiyen/nhac/HoiNghiDienHong-v2.mp3" width="230" height="40" nosave="true" autostart="true" loop="true">

việtdươngnhân
12-21-2007, 07:03 PM
Trên Sông Bạch Đằng


http://70.181.96.224:4027/phiyen/img/Bachdanggiang-2.jpg


<embed src="http://70.181.96.224:4027/phiyen/nhac/TrenSongBachDang.mp3" width="230" height="40" nosave="true" autostart="true" loop="true">

việtdươngnhân
12-21-2007, 07:05 PM
Trưng Nữ Vương


http://70.181.96.224:4027/phiyen/img/TrungNuVuong.jpeg


<embed src="http://70.181.96.224:4027/phiyen/nhac/trungnuvuong.wma" width="230" height="40" nosave="true" autostart="true" loop="true">

việtdươngnhân
12-21-2007, 07:07 PM
Ải Chi Lăng


http://70.181.96.224:4027/phiyen/img/hannamquan1.jpeg


<embed src="http://70.181.96.224:4027/phiyen/nhac/Ai_Chi_Lang.mp3" width="230" height="40" nosave="true" autostart="true" loop="true">

việtdươngnhân
12-21-2007, 07:09 PM
Bóng Cờ Lau


http://70.181.96.224:4027/phiyen/img/bongcolau2.jpg


<embed src="http://70.181.96.224:4027/phiyen/nhac/bongcolau.wma" width="230" height="40" nosave="true" autostart="true" loop="true">

việtdươngnhân
12-21-2007, 07:10 PM
G̣ Đống Đa


http://70.181.96.224:4027/phiyen/img/hannamquan1.jpeg


<embed src="http://70.181.96.224:4027/phiyen/nhac/Go_Dong_Da.mp3" width="230" height="40" nosave="true" autostart="true" loop="true">

việtdươngnhân
12-21-2007, 07:12 PM
Chiến Thắng Xuân Kỷ Dậu


http://70.181.96.224:4027/phiyen/img/QuangTrungNguyenHue.jpg


<embed src="http://70.181.96.224:4027/phiyen/nhac/Chienthangxuankydau.wma" width="230" height="40" nosave="true" autostart="true" loop="true">