PDA

View Full Version : Cập nhật đơn chuyển thẻ xanh 10 năm (HK)Phonglinh
01-20-2008, 06:50 PM
http://www.jeffberns.com/images/passport.jpg

Cập nhật về mẫu đơn xin chuyển sang thẻ xanh 10 năm

L.S. Darren Nguyễn Ngọc Chương, ESQ


Sau đây là những phần tin vô cùng quan trọng và cần thiết về vấn đề mẫu đơn I-751 tức là đơn xin bỏ đi điều kiện của thẻ xanh 2 năm để đương sự được cấp thẻ xanh 10 năm. Trước đây th́ khi hồ sơ bị từ chối, Sở Di Trú Hoa Kỳ gửi thư báo cho đương đơn rằng hồ sơ đă bị từ chối và sự thường trú của đương đơn bị chấm dứt. Đương đơn không có quyền kháng cáo nhưng đương đơn có quyền yêu cầu chuyển hồ sơ qua Ṭa Di Trú để đương đơn yêu cầu tái xét lại mẫu đơn I-751 từ đầu. Sở Di Trú Hoa Kỳ sẽ không tự động chuyển những hồ sơ đó qua Ṭa Di Trú ngoại trừ đương đơn yêu cầu.

Tuy nhiên gần đây Sở Di Trú không áp dụng phương sách đó nữa. Theo t́nh h́nh hiện nay, những hồ sơ xin bỏ đi điều kiện của thẻ xanh 2 năm, khi bị từ chối th́ Sở Di Trú Hoa Kỳ sẽ gửi Notice to Appear (thường được gọi tắt là NTA) ra cho đương đơn và đưa đương đơn ra Ṭa Di Trú để tiến hành thủ tục trục xuất. Notice to Appear là đơn kiện của Sở Di Trú Hoa Kỳ và là thủ tục đầu tiên khi Sở Di Trú Hoa Kỳ muốn tiến hành đưa đương sự ra Ṭa Di Trú để trục xuất. Sự thay đổi này là do giác thư nội bộ của Sở Di Trú Hoa Kỳ được đưa ra vào ngày 11 Tháng Bảy năm 2006. Giác thư đó nêu ra thủ tục để giải quyết những hồ sơ di trú liên can đến những người có thể bị trục xuất và những hồ sơ nào phải đưa ra Ṭa Di Trú. Giác thư đó áp dụng vào những hồ sơ I-360 tức là hồ sơ xin thẻ xanh dưới điều luật Violence Against Women Act (tạm dịch là Sự Bạo Hành Đối Với Phụ Nữ), hồ sơ I-751 tức là hồ sơ xin bỏ đi điều kiện của thẻ xanh 2 năm, hồ sơ I-90 tức là hồ sơ xin cấp lại thẻ xanh, hồ sơ I-485 tức là hồ sơ xin thay đổi t́nh trạng di trú sang thành thường trú nhân, hoặc bất cứ hồ sơ nào bị từ chối và lư do từ chối là gian lận.

American Immigration Lawyer Association (tức là Hội Luật Sư Đoàn Di Trú Hoa Kỳ) có ra thông báo rằng chúng ta cần phải để ư v́ Sở Di Trú có ư định gia tăng số cấp của Notice to Appear. Thông báo của Hội Luật Sư Đoàn Di Trú Hoa Kỳ có đề cập đến giác thư nội bộ của Sở Di Trú Hoa Kỳ ngày 11 Tháng Bảy năm 2006 như tôi vừa tŕnh bày và một giác thư khác ngày 15 Tháng Năm năm 2006. Cho nên trong thời kỳ này chúng ta cũng nên để ư đến khi nộp đơn I-130 tức là đơn bảo lănh thân nhân cho những thân nhân hiện có mặt tại Hoa Kỳ bất hợp pháp và hồ sơ bảo lănh lọt vào một trong những diện ưu tiên. Từ trước tới giờ th́ Sở Di Trú không để ư đến t́nh trạng di trú của người thừa hưởng trong đơn I-130. Sở Di Trú Hoa Kỳ có quyền, dưới đạo luật di trú, đưa đơn kiện đương sự ra Ṭa Di Trú nếu hoàn cảnh cho phép và quyền đưa đơn kiện hay không là toàn quyền của họ. Nhưng theo t́nh h́nh hiện nay và phương hướng của Sở Di Trú Hoa Kỳ, họ có thể bất đầu để ư đến t́nh trạng di trú của người thừa hưởng và nếu người thừa hưởng trong t́nh trạng di trú bất hợp pháp ở Hoa Kỳ, th́ Sở Di Trú Hoa Kỳ có thể đưa người thừa hưởng ra Ṭa Di Trú để trục xuất.

Bản tin chiếu khán

Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho Tháng Hai năm 2008.

Ưu tiên 1 - priority date là ngày 8 Tháng Hai năm 2002, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đ́nh của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A - priority date là ngày 15 Tháng Ba năm 2003, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 2B - priority date là ngày 1 Tháng Giêng năm 1999, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 - priority date là ngày 8 Tháng Năm năm 2000, tức là ưu tiên được dành cho con đă có gia đ́nh của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 - priority date là ngày 8 Tháng Bảy năm 1997, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

Quí vị có thể tự theo dơi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/vnfamilybulletin.html

Ghi chú: Để am tường về việc nhập cảnh Hoa Kỳ đầy phức tạp, mời quư vị đón đọc mỗi tuần mục “T́m Hiểu Luật Di Trú” và mục “Giải Đáp Thắc Mắc” trên nhật báo Người Việt phát hành ngày Chủ Nhật ở trang Địa Phương, do Luật Sư Di Trú Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách.

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren C. N. Nguyen hoặc Luật Sư Thuong T.C. Luu của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP địa chỉ số 120 S. Harbor Blvd., Suite F, Santa Ana, CA 92704. Website www.NguyenLuu.com. Điện thoại (714) 418-2080.