PDA

View Full Version : Tựa bài nhạc Việt nam với Thư Pháp Văn Tấn Phướcsiliconband
02-12-2008, 04:05 AM
Văn Tấn Phước là một giọng ca nam của Silicon Band lại viết chữ rất đẹp :


http://vanstudio01.free.fr/long%20me.jpg

siliconband
02-12-2008, 04:07 AM
http://vanstudio01.free.fr/tieng%20thu.jpg

siliconband
02-12-2008, 04:09 AM
http://vanstudio.fr/nguyetcam%20copie.jpg

siliconband
02-12-2008, 05:33 AM
http://webvkal.com/vkal/UpDownLoad/Upload/Users/tanphuoc/tcs%20soi%20da.jpg

siliconband
02-12-2008, 05:36 AM
http://vanstudio.fr/tcs.jpg

siliconband
02-12-2008, 05:37 AM
http://vanstudio01.free.fr/vietnam.jpg

siliconband
02-12-2008, 05:38 AM
http://perso.wanadoo.fr/van-studio/103.jpg

siliconband
02-12-2008, 05:39 AM
http://perso.wanadoo.fr/van-studio/112.jpg

siliconband
02-12-2008, 05:40 AM
http://perso.wanadoo.fr/van-studio/110.jpg

siliconband
02-12-2008, 05:42 AM
http://perso.wanadoo.fr/van-studio/113.jpg

siliconband
02-12-2008, 05:43 AM
http://i12.photobucket.com/albums/a241/quynh-huong/Poem%20Pix/tho__QUYNH_HUONG.jpg

siliconband
02-12-2008, 05:48 AM
http://vanstudio01.free.fr/phdchuong.jpg

siliconband
02-12-2008, 05:49 AM
http://vanstudio01.free.fr/nhac%20si%20van%20cao%20copie.jpg

thihanh
02-12-2008, 09:09 AM
đẹp quá a3, khi nào ḿnh nổi tiếng, chắc phải ô đờ chú VTP vài bức thư họa :lol:

chú ốc nhỏ
03-12-2008, 03:19 PM
Sao chỉ thấy ô vuông chử chéo đỏ thôi??? :(

ướt mi
03-12-2008, 09:10 PM
Sao chỉ thấy ô vuông chử chéo đỏ thôi??? :(

http://emavaban.com/forums/showthread.php?t=996
ốc ơi ời, ḅ vào đây nè...